Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  

Spořilováci sobě
Napište nám!
Těšíme se na vaše příspěvky, fotografie, komentáře a další informace, které rádi zveřejníme. Kontaktovat redakci můžete prostřednictvím e-mailu noviny@sporilov.info.Spořilovský kalendář
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mohlo by vás zajímat...

Zajímavosti

* Spořilov a hoši od Zborova

Vydáno dne 23. 06. 2016 (2374 přečtení)

Po stopách spořilovských legionářůPřed několika týdny jsem připomínal pro internetovou Místní kulturu výročí československých legionářů, a to zhruba šest desítek legionářů okresu Praha západ, kteří se dostali do ruského zajetí, ale zásluhou T. G. Masaryka z nich bylo vytvořeno tisícové uskupení. To se stalo základem armády v Československu po roce 1918. Netušil jsem, že je dokončována kniha s názvem Po stopách spořilovských legionářů, která se mi dostala do rukou.Historické okolnosti
Citace ze Všeobecné encyklopedie: Zborov – obec na Ukrajině severovýchodně od Tarnopolu, místo prvního samostatného boje Československých legií v 1. světové válce. V rámci ruské ofenzivy zaútočila československá střelecká brigáda dne 7. července 1917 na postavení rakouské armády. Sedm praporů brigády proniklo 5,5 km do nepřátelských linií. Padlo 190 čs. vojáků. Den bitvy se po vzniku ČSR slavil jako armádní svátek.
Československá obec legionářská - sdružení bývalých příslušníků čs. legií za 1. světové války vznikla v roce 1921. Od roku 1924 začala vydávat deník Národní osvobození. Redakce byla v roce 1939 rozpuštěna a v r. 1945 obnovena. Československá obec legionářská byla o tři roky, tedy po r. 1948 začleněna do Svazu protifašistických bojovníků. Až v r. 1991 konstituována jako součást Českého svazu bojovníků za svobodu.


Z publikace Po stopách spořilovských legionářů, str. 17:
… „Dobře skončil i poslední boj o Mogilu, mohutně opevněné návrší 86. maďarského pluku, kde našim pomohla nejen brigádní záloha, ale i 328. ruský pluk. Byla rozehnána i říšsko-německá baterie, úderná a kulometné roty. U vsi Koršilov … bylo ukořistěno 22 velkých kanonů, zajato přes 3000 zajatců … Brigáda zaujaula nové rozmístění v průlomu přes 12,2 km širokém a 5,5 km hlubokém“ …

Bitva u Zborova, stejně jako následná bitva u Tarnopole, byla T. G. Masarykem bezprostředně sledována. Ještě před bitvou obdržel Masaryk v Petrohradu od našeho velitele plk. K. Mantonova děkovný telegram …
První osobní setkání T. G. M. se uskutečnilo 27. července 1917, kde mu velitel místní posádky prokazoval úctu oslovením „Gospodin president“ a čestnou stráží i před domem, ve kterém T. G. M. bydlel. Dále odjel do Kyjeva, kde navštívil nemocnici – lazaret, v němž byly ošetřovány stovky raněných od Zborova …
Legionáři bojovali spolu s dohodovými armádami proti centrálním mocnostem (Rakušanům, Němcům a později také proti bolševikům. Jejich počet vzrostl téměř na 100 000. Protože byli příkladně stateční, získali u francouzské, anglické i americké vlády velmi dobrou pověst a po válce se stali základem Československé armády. Měli moderní zbraně – např. letouny s kulomety … Za války se užívalo označení v Rusku jako Česká družina, ve Francii Rota Nazdar. Vžilo se oslovení BRATŘI.


Několik citací z Úvodních slov k publikaci
Městská část Praha 4 – Úvodní slovo starosty Mgr. P. Štěpánka, CSc: … "v historii našeho národa jsou události, na které v někdy v návalu každodenních problémů a v záplavě informací zapomínáme … Takovou událostí je nesporně mise československých legionářů v Rusku a ve Francii … Jsem velmi rád, že tato publikace oživuje vzpomínky … a přeji mnoho pozorných čtenářů.“

Plk. v. z. MUDr. P. Budinský, PhDr., předseda Československé obce legionářské: …“Legionáři se výrazně podíleli i na budování Československé republiky v jejím meziválečném období. … jsem rád, že publikace vychází i s podporou Československé obce legionářské."

Z deníčku olomouckého J. Spáčila (1893-1985) zajatého v březnu 1915 v Karpatech: „Začal výslech a došlo i na mne. Nezapíral jsem, že jsem byl žádat v kanceláři o zlepšení podmínek pro zajatce.“ Tak ty jsi buntoval ke vzpouře? Tak vystoupit z řady!“ A kozák bil – zepředu, zezadu. Nakonec únavou přestal …“ - I. Ritschelová (roz. Spáčilová) t .č. předsedkyně Českého statistického úřadu.

Názvy některých kapitol
Z poselství Aloise Jiráska sibiřským legiím – 65 let od zničení pomníku na Spořilově – Socha „Zborováka“ z r. 1937 je na letáku ilustrační a vyjadřuje kontinuitu s minulostí – Sbírka úspěšně skončila – Pocta hrdinovi u příležitosti 70. výročí popravy generála Aloise Eliáše 19. června 1942 – Legionářský pomník Hrdinům od Zborova se vrací na Spořilov – Spořilovské noviny …

Celkově o knize
Zhruba 150 stran textu je psáno reportážním stylem a přehledně členěno do krátkých kapitol, jejichž obsah přitahuje srozumitelností, čtivostí, ale také dosud málo publikovaným obsahem. (např. o generálu Eliášovi.) Text je doplněn barevnými fotografiemi z událostí týkajících se jednak samotného pomníku (návrhy, hledání a začlenění do míst nejpůsobivějších), dobově originálního – např. v souvislosti s postavou K. Prchlíka - ruská polní pošta, potvrzení o službě v ruských legiích či doklad o udělení medaile. Možná milým překvapením je fotografie J. Kůstkové v uniformě ruské legionářky. A možná nikoliv překvapení na závěr – editorem a vydavatelem knihy ve vlastním vydavatelství Regionplus se stal celostátně známý obecní kronikář Mgr. Tomáš Hromádka. Ten nejen přednáší na seminářích, ale také vydává občasník s názvem Kroniky a kronikáři. Civilním povoláním je učitel zeměpisu a dějepisu na jedné pražské škole.

Jaromír Košťák
předseda Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska

Související články:
Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova - odkazy na internetu (05.01.2023)
Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova pokračuje v činnosti (20.10.2022)
K výročí bitvy u Zborova 1917 - 2022 (14.07.2022)
Uložení prstí našich legionářů z bojišť 1. světové války (20.06.2022)
Vzpomínka na heydrichiádu (22.06.2021)
Výroční zpráva Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021 (31.03.2021)
Vychází Spořilovské noviny 2/2021 (23.03.2021)
Výroční zpráva Klubu TGM v Záběhlicích za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 (15.01.2020)
Deset let Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova (12.11.2019)
Masaryk a jeho živý odkaz dnešku (04.11.2019)
Výroční zpráva Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019 (22.01.2019)
Členové Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova připomínali výročí vzniku ČSR po celé Praze (06.11.2018)
Obrazem: Po 77 letech na svém místě... (11.10.2018)
Po 77 letech na svém místě... (30.09.2018)
Prsť ze Zborovského bojiště se vrátila na Staroměstskou radnici (30.09.2018)
Bojovali za naši svobodu: Přehled legionářů z Roztyl a Spořilova v první světové válce (02.05.2018)
Odešla Iva Ritschelová, velká vědkyně a statečná vlastenka (07.12.2017)
Vyšly Spořilovské noviny 1/2017 tentokrát věnované výročí bitvy u Zborova (29.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Jarina Žitná (29.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Tomáš Sedláček (29.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Iva Ritschelová (29.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Vratislav Preclík (25.06.2017)
Projektové fórum gymnázia Postupická (19.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Magdalena Elznicová Mikesková (19.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Jaroslav Láník (19.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Emil Kulfánek (16.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Anna Hogenová (16.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Jiří Filip (16.06.2017)
Národní pouť ke Zborovu (15.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Adéla Gjuričová (10.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017: Jiří Daníček (10.06.2017)
Anketa k výročím roku 2017 (10.06.2017)
Hrdinové od Zborova se zasloužili o stát, usnesli se poslanci (07.06.2017)
Vzpomínali jsme na hrdiny (15.05.2017)
Neznámá kapitola z historie legionářského pomníku - objevil se po válce na Žižkově?! (10.03.2017)
Zemřely dvě významné osobnosti a podporovatelé myšlenky obnovy pomníku Hrdinům od Zborova (24.01.2017)
Tip na vánoční dárek: Po stopách spořilovských legionářů (22.10.2016)
Publikaci Po stopách spořilovských legionářů obdržely školy zřizované MČ Praha 4 (25.08.2016)
Legiovlak vpřed - navštivte výstavu na Masarykově nádraží (22.08.2016)
O knize v televizi (01.07.2016)
Sokol a legie (30.06.2016)
Legionáři 2016 (23.06.2016)
Sokol, legie a Spořilov (21.04.2016)
Setkání nad knihou Po stopách spořilovských legionářů v Poliklinice Spořilov (10.03.2016)
Po stopách spořilovských legionářů... v Lánech (07.03.2016)
Požehnání knize Po stopách spořilovských legionářů (06.03.2016)
Knihu Po stopách spořilovských legionářů bude možné zakoupit v Poliklinice Spořilov (25.02.2016)
Pozvánka do Lán (25.02.2016)
Kniha Po stopách spořilovských legionářů (23.02.2016)
Pozvánka na slavnostní požehnání knize Po stopách spořilovských legionářů (15.02.2016)
Vychází kniha Po stopách spořilovských legionářů (12.02.2016)
Odbojáři a příznivci pomníku Hrdinům od Zborova bilancovali (06.12.2015)
Z poselství Aloise Jiráska sibiřským legiím (31.10.2015)
Zborov a jeho odkaz dnešku (26.06.2015)
Sedmdesát let čekání na Spořilovském náměstí (10.05.2015)
Národní hřbitov Spořilov jako nedílná součást Roztylského náměstí (18.03.2015)
Národní hřbitov na Spořilově zachráněn! (18.03.2015)
Zachraňme společně Národní hřbitov na Spořilově! (31.01.2015)
Vzpomínka hrdinů 6. Hanáckého střeleckého pluku (03.09.2014)
Vzpomínka na spořilovské legionáře (02.09.2014)
Sto let od vzniku československých legií (24.07.2014)
Plakát Vojtěcha Preissiga (07.07.2014)
Před sedmdesáti sedmi lety... (29.06.2014)
Vladimír Prchlík obdržel cenu ČESKÝ PATRIOT za celoživotní dílo (05.03.2014)
Do hřbitova 4.500.000 Kč (01.11.2013)
Hrdinové od Zborova v lánském muzeu TGM (21.09.2013)
Z prezentace modelu pomníku na farmářském trhu 29. 6. 2013 (04.07.2013)
Legionářský pomník Hrdinům od Zborova se vrací na Spořilov (01.07.2013)
Památce hrdinů od Zborova (01.07.2013)
Pozvánka na setkání k 96. výročí bitvy u Zborova (25.06.2013)
Sbohem příteli, milý bratře (poděkování a vzpomínka) (05.01.2013)
Legionář hrdina - plukovník Josef Jiří Švec se vrací do Prahy (02.01.2013)
Miroslav Sígl: Pohled z pražského Spořilova (15.12.2012)
Miroslav Sígl - ČESKÝ PATRIOT odešel na věčnost (15.12.2012)
Díky bratře generále Tomáši Sedláčku! (03.09.2012)
K básni Rudolfa Medka na čelní straně pomníku Hrdinům od Zborova (19.08.2011)
Vizualizace pomníku Hrdinům od Zborova (03.08.2011)
Metro (28.6.2011): Lidé bojují za pomník legionářům na Spořilově (28.06.2011)
Zborovák opět na scéně (18.05.2011)
Zborov na Spořilově (26.06.2010)
Slavnostní setkání k výročí bitvy z Zborova (22.06.2010)
Pozná někdo střelu, co stála u pomníku Hrdinům od Zborova? (01.05.2010)
Ostatky neznámého vojína z bitvy u Zborova jsou uloženy v Památníku na Vítkově (25.10.2009)
Sbírka úspěšně skončila (17.10.2009)
Jednání Rady MČ Praha 4 k rekonstrukci pietního místa na Roztylském náměstí (06.10.2009)
Komunistické Haló noviny napsaly o Národním hřbitově na Spořilově (26.08.2009)
Nezapomínáme na Zborov!?!! (02.07.2009)
Výstavka soutěžních návrhů žáků spořilovských škol (10.06.2009)
k zbourání prvního pomníku zborovských hrdinů v Československu (11.03.2009)
Národní hřbitov bude zachován z roku 1945 a doplněn pamětní deskou 2. odboje (03.03.2009)
Dosavadní průběh jednání zatím neodpovídá stavu příprav brzké realizace projektu (27.02.2009)
Podpoří starostové městských částí obnovu pomníku odbojů na Spořilově? (23.02.2009)
Bránili Transsibiřskou magistrálu (15.12.2008)
Zamyšlení nad spořilovským i jinými pomníky (14.12.2008)
VZÁCNÝ ARCHIVNÍ NÁLEZ: SPOŘILOVŠTÍ BOJOVNÍCI V AKCI (11.12.2008)
Jekatěrinburg předběhl Spořilov (08.12.2008)
Spořilováci chtějí moderní památník (27.11.2008)
ROZHOVOR s Doc. PhDr. Jaromírem Hořcem, CSc. (17.11.2008)
Socha „Zborováka“ z r. 1937 je na letáku ilustrační a vyjadřuje kontinuitu s minulostí (17.11.2008)
Zvláštní tištěné číslo Spořilovských novin přináší stanoviska PRO i PROTI (14.11.2008)
Veřejná sbírka na obnovu vojenské historické památky úspěšně pokračuje (10.11.2008)
Forma budoucího památníku je jedna věc, ale důležitější je jeho obsah a sdělení (09.11.2008)
Představení návrhů na památník odbojů a na rekonstrukci Roztylského náměstí (05.11.2008)
Sbírka na obnovu památníku odbojů pokračuje (14.08.2008)
Sdružení podporuje koncepční rekonstrukci CELÉHO Roztylského náměstí, v jejímž rámci dojde i k úpravě pietního místa (10.06.2008)
HOLD NAŠIM HRDINŮM, bojovníkům a obhájcům svobody a demokracie! (01.05.2008)
Fotokronika - Setkání s veřejností (13.12.2007) (15.12.2007)
Návrh 1, návrh 2 (13.12.2007)
Prosba k účastníkům diskuse o pomníku (13.12.2007)
Dopis Adolfa Branalda (13.12.2007)
Potřebuje Spořilov pomník? (11.12.2007)
Nezapomínáme, bratři legionáři! Zářný příklad nezměrného hrdinství a opravdového českého vlastenectví (1) (10.12.2007)
Kauza pomník Hrdinům od Zborova (10.12.2007)
Roztylské náměstí jako prostor a hodnota (03.12.2007)
Nápisy na zborovském pomníku (06.10.2007)
Spořilovští filatelisté - vzpomínáte na pamětní známky ke 20. výročí Zborova? (29.08.2007)
Jak vypadalo odhalení sochy „Bojovníka od Zborova“? (20.08.2007)
Spořilov u Zborova (08.08.2007)
65 let od zničení pomníku na Spořilově (13.07.2005)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Zasláno do redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Čtenáři od 31.5.2004

Spořilovská kliknutí
Celkem7638232
Prosinec33564
Dnes1901

Spořilováci na webu

Nyní si čte web : 167 uživ.


kugutsumen.com gsa-esports.net mencisport.com evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat you porn vidéos gratuites sur Bestporn2021.com
deneme bonusu slot siteleri güvenilir bahis siteleri bonus veren siteler seabahis betwoon Deneme Bonusu Betz Deneme Bonusu Betz 1 Deneme bonusu veren siteler Bonus veren bahis siteleri Casino siteleri Freespin Yatırımsız deneme bonusu Freebet veren siteler Çevrimsiz deneme bonusu veren siteler Slot casino Deneme bonusu forum Bahisikayet.com Deneme bonusu Deneme bonusu veren siteler Bahis forum Forum bahis Bahis forumu Banko tahmin Sosyal içerik platformu

(c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
CENÍK INZERCE