Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  

Spořilováci sobě
Napište nám!
Těšíme se na vaše příspěvky, fotografie, komentáře a další informace, které rádi zveřejníme. Kontaktovat redakci můžete prostřednictvím e-mailu noviny@sporilov.info.


Poslední komentáře
 • Farmářské trhy - aktuální informace:
  "Milí naši zákazníci a podporovatelé! 🍀 Po dnešní schůzce s firmou Mercatus jsme se dobrali . . . " (Kdo bude provozovat farmářské trhy na Spořilově?)
 • Farmářské trhy:
  "Dobrý den, ráda bych se zeptala jak dopadl výběr provozovatele farmářských trhů na Roztylském náměst . . . " (Kdo bude provozovat farmářské trhy na Spořilově?)
 • Karel Koželka na sídlišti Spořilov II:
  "Dobrý den, nevíte náhodou někdo z vás, kde konkrétně architekt Karel Koželka na sídlišti Spořilov . . . " (Život na spořilovském sídlišti v roce 1970)
 • Neni to zadna 1. trida.:
  "Mila Michaelo, jsme vrstevnici. Ja chodil do C a ty bud do a nebo B. Moje sestra Lida s tvoji sestr . . . " (Zapomenutá školní fotografie ze ZŠ Jižní)
 • Tusim,:
  "ze s Renatou jsem chodil do prvni tridy. Ale ta pak nejak zmizela stejne jako Olina Tvrda. mnohem po . . . " (Spitznerovi vzpomínají na Spořilov - díl 1.)
 • Re: no nevim...:
  "Tento názor je kvalitní." (Víte, kudy do volební místnosti? Poradí vám mapová aplikace)
 • no nevim...:
  "pokud někdo netrefí do volební místnosti bez aplikace, je otázka, jestli by měl mít volební právo.. . . . " (Víte, kudy do volební místnosti? Poradí vám mapová aplikace)
 • Souvislost s článkem:
  "A jak to souvisí s článkem?" (D1 u Spořilova přestala být dálnicí!)
 • Nenakupovat u pilulky.cz!:
  "Proti územnímu rozhodnutí přišly dvě žaloby, po změně vedení ji stáhli na radnici Horní Počernice. Ž . . . " (D1 u Spořilova přestala být dálnicí!)
 • Šabatová:
  "„Zima bude těžká. Nevíme, s čím přijde vláda, ale lidem budou muset pomoci i města. Například balíčk . . . " (Do zastupitelstva městské části Praha 4 kandiduje devět volebních subjektů!)


 • Spořilovský kalendář
  <<  Červen  >>
  PoÚtStČtSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

  Mohlo by vás zajímat...

  Nezapomínáme

  * Památce hrdinů od Zborova

  Vydáno dne 01. 07. 2013 (2662 přečtení)

  Roztylské náměstí Po zveřejnění informace a výzvy občanům k poskytnutí historických podkladů v novinách Městské části Praha 4 – TUČŇÁK v roce 2006 a zprávy o záměru obnovit na Roztylském náměstí na Spořilově sochu bojovníka od Zborova (za nacistické okupace byla socha odvezena na neznámé místo) se podařilo objevit několik dobových fotografií a získat řadu velmi cenných a vzácných dokumentů. Svědčí to o zájmu občanů Spořilova o osud tohoto překrásného památníku jako symbolu boje za národní osvobození, na jehož vítězném konci v roce 1918 došlo k založení samostatného státu - svobodné a demokratické Československé republiky.  Původní pomník byl vztyčen na paměť vítězných bojů 41. ruské divize v době ofenzivy gen. Brusilova druhou četou 3. roty České družiny v Osovci na řece Strypě v Haliči v květnu roku 1916. Navrhli a postavili jej dva dobrovolníci – ruští legionáři bratři Václav Zunt, který padl u Penzy, a Vojtěch Holub, který padl v bitvě u Zborova. Z dostupných pramenů se dovídáme, že socha i podstavec byly zhotoveny z materiálu určeného pro stavbu zákopového opevnění – z cementu, železa a ostnatého drátu. Na přední straně pomníku byl tento nápis:

  „Slávou ověnčenému vítěznému vojínu od Čechů – dobrovolců 41. pěší divise v Osovci na řece Strypě 6. května 1916.“

  Na paměť 20. výročí bitvy u Zborova byl dne 29. června 1937 v 9. hodin dopoledne v horní části Roztylského náměstí na Spořilově za početné účasti čestných hostí, legionářů, Sokolů, skautů a obyvatel Spořilova slavnostně odhalen pomník postavený zborovským hrdinům. Této slavnosti se zúčastnili v hojném počtu také členové Tělocvičné jednoty Sokol Praha – Spořilov: 22 bratří, 3 dorostenci a 16 sester v krojích a 47 bratří, 3 dorostenci, 22 sester a 6 dorostenek v občanském oděvu. Slavnostní projevy při odhalení přednesli přímí účastníci zborovské bitvy gen. V. Petřík a bývalý velitel 4. finské divise, která byla sousedem brigády legionářů u Zborova, gen. Šiling. Autorem spořilovského pomníku byl ruský legionář kpt. Ing. Karel Babka, akademický sochař, architektonickou úpravu navrhl arch. Režný ze Spořilova. Pomník vážící téměř 8 q byl odlit z jednoho kusu bronzu v umělecké slévárně v Blansku.

  Na čelní desce pomníku byly vyryty památné verše z básně „Zborov“ od ruského legionáře, básníka a legionářského spisovatele gen. Rudolfa Medka:

  „Duj, východní daleký větře,
  i rci tam našim za Karpatami,
  že my jdeme do boje za zpěvu písní
  pod vlastními prapory,
  s překypělou i oddanou duší!
  Nic není strašno, nic není vzdáleno,
  není obav, ni pochyb, ni úzkosti,
  všem paže ztuhly v železo.“

  Pod textem Medkovy básně byl umístěn nápis:
  „Na paměť 20. výročí slavné bitvy
  HRDINŮM OD ZBOROVA
  Čechoslovákům a Rusům
  vybudováno péčí Sboru pro postavení pomníku zborovským hrdinům v Praze – Spořilově, za přispění výboru pro postavení pomníku pluk. Švece v Praze. 2./VII.1937.“

  Na základě výpovědi svědků, studia původních dokumentů a dostupných zdrojů bychom chtěli připomenout, že umístění této sochy na Spořilově bylo vyjádřením národní hrdosti a díků legionářům - bojovníkům za svobodu a demokracii nově vzniklého československého státu. V době I. světové války vrcholí historický staletý boj o rovnoprávné postavení Čechů a Slováků. Na protiruské frontě vznikají první vojenské organizace – československé legie jako armáda státu, který se teprve ustavoval a žil jenom v srdcích dobrovolníků, kteří se hlásili do legií především z krajanských spolků a hlavně z ruských zajateckých táborů. Značná část bojovníků v legiích byli příslušníci vlastenecké tělocvičné organizace SOKOL, kteří vynikali vzornou vnitřní organizací, pevnou kázní a pravidelnou fyzickou a duševní přípravou. Byli též dobře vybaveni jazykově, proto byli nasazováni na frontě nejčastěji ve výzvědných a průzkumných jednotkách. V památné bitvě u Zborova prolomili naši legionáři frontu a zvítězili v první bitvě, která znamenala počátek československého vojska, které se stalo po dramatickém návratu do osvobozené vlasti záštitou a zárukou nové svobodné republiky Československé.
  Koncem dvacátých let a hlavně ve třicátých letech minulého století v počátcích osídlení Spořilova se tam přistěhovala řada mladých legionářských rodin. Brzy vznikla Místní jednota Československé obce legionářské na Spořilově, která s ostatními organizacemi, zejména s výborem Tělocvičné jednoty SOKOL Praha - Spořilov, společně usilovaly o pietní uctění památky hrdinů od Zborova.

  Na základě dnešních znalostí a osobních vzpomínek několika posledních pamětníků bych chtěl připomenout, že dílo dokončené v červnu roku 1937 slavnostním odhalením sochy legionáře na Spořilov, bylo výsledkem dlouhodobého, dvacetiletého značného úsilí a obětavé práce dobrovolníků a nadšenců Sboru pro postavení pomníku zborovským hrdinům na Spořilově a legionářů žijících na Spořilově. Pomník vznikl z nemalých finančních prostředků, včetně darů získaných od spořilovské veřejnosti v čele s místním výborem Československé obce legionářské na Spořilově, členů Tělocvičné jednoty SOKOL Praha - Spořilov a za účinné podpory ústředí Československé obce legionářské.
  Bojovník od Zborova na Spořilově na svém místě dlouho nevydržel. V době nacistické okupace Československa došlo v roce 1940 k odstranění sochy legionáře a k odvezení podstavce a desky pomníku na neznámé místo. Materiál tohoto vzácného díla zřejmě použili němečtí okupanti pro válečnou výrobu.

  Sokolská kronika spořilovské tělocvičné jednoty o této události svědčí tímto historickým zápisem:

  „Zborovským hrdinům byl v horní části náměstí odhalen dne 29.6.1937 velice krásný pomník. Tento pomník byl solí v očích vandalským germánům a nařídili jej odstraniti. Socha byla dne 26. června 1940 snesena a podstavec zbourán. Dne 27.6.1940 ve 3 hod. 15 minut odpoledne byl pomník nákladním autem Stavebního úřadu hl. města Prahy odvezen dle doslechu na Zbraslav.“

  O významu československých legií svědčí Prohlášení Národního výboru československého v Praze a Českého svazu poslaneckého předaného ministru Dr. Edvardu Benešovi v Ženevě dne 31. října 1918:
  „Na širých pláních ruských, na zpustošených nivách severní Francie i v horách italských vlaje československý prapor nad hlavami hrdinů, kteří, pohrdajíce smrtí, kladou denně životy své za svobodu národa, pokrývajíce sebe nesmrtelnou slávou a získávajíce si nehynoucí vděčnost celého národa. Se zatajeným dechem čtou statisícové doma o osudu svého vojska, rodiny s pýchou hlásí se k synům, kteří bojují pod československými prapory, a den návratu vítězných legií stane se národním svátkem, o němž pokolení po staletí budou vyprávěti…“

  První president Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk později na naši nejslavnější bitvu vzpomíná:
  „Zborovem zahájili jsme svou vojenskou akci, která nás postavila na roveň národům bojujícím. V době, kdy celý svět byl v poli, nemohli jsme se omezit na deklamace. A také vliv naší armády na politiku doma byl veliký a jistě rozhodující. Vděčná paměť bratřím zborovským, padlým i živoucím!“

  Zborov měl velký význam pro myšlenku československé samostatnosti a svobody. U Zborova dne 2. července 1917 poprvé od bitvy na Bílé Hoře dne 8. 11. 1620, po tři sta letech, bojovalo české vojsko jako celek, pod svými prapory a za svobodu své vlasti, která byla ve svazku Habsburské rakousko-uherské říše. Zborovské vítězství podpořilo myšlenku československého zahraničního odboje a dalo politickým představitelům – T.G. Masarykovi, Dr. Edvardu Benešovi a gen. Milanu Rastislavu Štefánikovi pádný důvod pro uznání nároků Čechů a Slováků na společný svobodný stát. Podpořilo rychlé vytvoření československého vojska – československých legií v Rusku, Francii a Itálii.

  Obnovu památníku legionářům na Spořilově pokládáme za akt připomenutí těch nejlepších národních a vlasteneckých tradic českého národa. Vždyť naši legionáři bojovali pod vedením profesora T.G. Masaryka za svobodu v krutých podmínkách bojišť l. světové války na straně Spojenců na ruské, francouzské a italské frontě, a mnozí z nich položili za vlast to nejcennější - svoje životy. Šlo o hrdinské činy významné nejenom pro obyvatele Spořilova, avšak též celopražské a celostátní důležitosti.
  Čest jejich světlé památce!

  Vladimír Prchlík
  Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova
  syn ruského legionáře Karla Prchlíka (*13.11.1890)

  Související články:
  Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova připomíná hrdiny prvního a druhého odboje (11.03.2024)
  Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova - odkazy na internetu (05.01.2023)
  Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova pokračuje v činnosti (20.10.2022)
  K výročí bitvy u Zborova 1917 - 2022 (14.07.2022)
  Uložení prstí našich legionářů z bojišť 1. světové války (20.06.2022)
  Vzpomínka na heydrichiádu (22.06.2021)
  Výroční zpráva Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021 (31.03.2021)
  Vychází Spořilovské noviny 2/2021 (23.03.2021)
  Výroční zpráva Klubu TGM v Záběhlicích za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 (15.01.2020)
  Deset let Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova (12.11.2019)
  Masaryk a jeho živý odkaz dnešku (04.11.2019)
  Výroční zpráva Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019 (22.01.2019)
  Členové Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova připomínali výročí vzniku ČSR po celé Praze (06.11.2018)
  Obrazem: Po 77 letech na svém místě... (11.10.2018)
  Po 77 letech na svém místě... (30.09.2018)
  Prsť ze Zborovského bojiště se vrátila na Staroměstskou radnici (30.09.2018)
  Bojovali za naši svobodu: Přehled legionářů z Roztyl a Spořilova v první světové válce (02.05.2018)
  Odešla Iva Ritschelová, velká vědkyně a statečná vlastenka (07.12.2017)
  Vyšly Spořilovské noviny 1/2017 tentokrát věnované výročí bitvy u Zborova (29.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Jarina Žitná (29.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Tomáš Sedláček (29.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Iva Ritschelová (29.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Vratislav Preclík (25.06.2017)
  Projektové fórum gymnázia Postupická (19.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Magdalena Elznicová Mikesková (19.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Jaroslav Láník (19.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Emil Kulfánek (16.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Anna Hogenová (16.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Jiří Filip (16.06.2017)
  Národní pouť ke Zborovu (15.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Adéla Gjuričová (10.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Jiří Daníček (10.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017 (10.06.2017)
  Hrdinové od Zborova se zasloužili o stát, usnesli se poslanci (07.06.2017)
  Vzpomínali jsme na hrdiny (15.05.2017)
  Neznámá kapitola z historie legionářského pomníku - objevil se po válce na Žižkově?! (10.03.2017)
  Zemřely dvě významné osobnosti a podporovatelé myšlenky obnovy pomníku Hrdinům od Zborova (24.01.2017)
  Tip na vánoční dárek: Po stopách spořilovských legionářů (22.10.2016)
  Publikaci Po stopách spořilovských legionářů obdržely školy zřizované MČ Praha 4 (25.08.2016)
  Legiovlak vpřed - navštivte výstavu na Masarykově nádraží (22.08.2016)
  O knize v televizi (01.07.2016)
  Sokol a legie (30.06.2016)
  Legionáři 2016 (23.06.2016)
  Spořilov a hoši od Zborova (23.06.2016)
  Sokol, legie a Spořilov (21.04.2016)
  Setkání nad knihou Po stopách spořilovských legionářů v Poliklinice Spořilov (10.03.2016)
  Po stopách spořilovských legionářů... v Lánech (07.03.2016)
  Požehnání knize Po stopách spořilovských legionářů (06.03.2016)
  Knihu Po stopách spořilovských legionářů bude možné zakoupit v Poliklinice Spořilov (25.02.2016)
  Pozvánka do Lán (25.02.2016)
  Kniha Po stopách spořilovských legionářů (23.02.2016)
  Pozvánka na slavnostní požehnání knize Po stopách spořilovských legionářů (15.02.2016)
  Vychází kniha Po stopách spořilovských legionářů (12.02.2016)
  Odbojáři a příznivci pomníku Hrdinům od Zborova bilancovali (06.12.2015)
  Z poselství Aloise Jiráska sibiřským legiím (31.10.2015)
  Zborov a jeho odkaz dnešku (26.06.2015)
  Sedmdesát let čekání na Spořilovském náměstí (10.05.2015)
  Národní hřbitov Spořilov jako nedílná součást Roztylského náměstí (18.03.2015)
  Národní hřbitov na Spořilově zachráněn! (18.03.2015)
  Zachraňme společně Národní hřbitov na Spořilově! (31.01.2015)
  Vzpomínka hrdinů 6. Hanáckého střeleckého pluku (03.09.2014)
  Vzpomínka na spořilovské legionáře (02.09.2014)
  Sto let od vzniku československých legií (24.07.2014)
  Plakát Vojtěcha Preissiga (07.07.2014)
  Před sedmdesáti sedmi lety... (29.06.2014)
  Vladimír Prchlík obdržel cenu ČESKÝ PATRIOT za celoživotní dílo (05.03.2014)
  Do hřbitova 4.500.000 Kč (01.11.2013)
  Hrdinové od Zborova v lánském muzeu TGM (21.09.2013)
  Z prezentace modelu pomníku na farmářském trhu 29. 6. 2013 (04.07.2013)
  Legionářský pomník Hrdinům od Zborova se vrací na Spořilov (01.07.2013)
  Pozvánka na setkání k 96. výročí bitvy u Zborova (25.06.2013)
  Sbohem příteli, milý bratře (poděkování a vzpomínka) (05.01.2013)
  Legionář hrdina - plukovník Josef Jiří Švec se vrací do Prahy (02.01.2013)
  Miroslav Sígl: Pohled z pražského Spořilova (15.12.2012)
  Miroslav Sígl - ČESKÝ PATRIOT odešel na věčnost (15.12.2012)
  Díky bratře generále Tomáši Sedláčku! (03.09.2012)
  K básni Rudolfa Medka na čelní straně pomníku Hrdinům od Zborova (19.08.2011)
  Vizualizace pomníku Hrdinům od Zborova (03.08.2011)
  Metro (28.6.2011): Lidé bojují za pomník legionářům na Spořilově (28.06.2011)
  Zborovák opět na scéně (18.05.2011)
  Zborov na Spořilově (26.06.2010)
  Slavnostní setkání k výročí bitvy z Zborova (22.06.2010)
  Pozná někdo střelu, co stála u pomníku Hrdinům od Zborova? (01.05.2010)
  Ostatky neznámého vojína z bitvy u Zborova jsou uloženy v Památníku na Vítkově (25.10.2009)
  Sbírka úspěšně skončila (17.10.2009)
  Jednání Rady MČ Praha 4 k rekonstrukci pietního místa na Roztylském náměstí (06.10.2009)
  Komunistické Haló noviny napsaly o Národním hřbitově na Spořilově (26.08.2009)
  Nezapomínáme na Zborov!?!! (02.07.2009)
  Výstavka soutěžních návrhů žáků spořilovských škol (10.06.2009)
  k zbourání prvního pomníku zborovských hrdinů v Československu (11.03.2009)
  Národní hřbitov bude zachován z roku 1945 a doplněn pamětní deskou 2. odboje (03.03.2009)
  Dosavadní průběh jednání zatím neodpovídá stavu příprav brzké realizace projektu (27.02.2009)
  Podpoří starostové městských částí obnovu pomníku odbojů na Spořilově? (23.02.2009)
  Bránili Transsibiřskou magistrálu (15.12.2008)
  Zamyšlení nad spořilovským i jinými pomníky (14.12.2008)
  VZÁCNÝ ARCHIVNÍ NÁLEZ: SPOŘILOVŠTÍ BOJOVNÍCI V AKCI (11.12.2008)
  Jekatěrinburg předběhl Spořilov (08.12.2008)
  Spořilováci chtějí moderní památník (27.11.2008)
  ROZHOVOR s Doc. PhDr. Jaromírem Hořcem, CSc. (17.11.2008)
  Socha „Zborováka“ z r. 1937 je na letáku ilustrační a vyjadřuje kontinuitu s minulostí (17.11.2008)
  Zvláštní tištěné číslo Spořilovských novin přináší stanoviska PRO i PROTI (14.11.2008)
  Veřejná sbírka na obnovu vojenské historické památky úspěšně pokračuje (10.11.2008)
  Forma budoucího památníku je jedna věc, ale důležitější je jeho obsah a sdělení (09.11.2008)
  Představení návrhů na památník odbojů a na rekonstrukci Roztylského náměstí (05.11.2008)
  Sbírka na obnovu památníku odbojů pokračuje (14.08.2008)
  Sdružení podporuje koncepční rekonstrukci CELÉHO Roztylského náměstí, v jejímž rámci dojde i k úpravě pietního místa (10.06.2008)
  HOLD NAŠIM HRDINŮM, bojovníkům a obhájcům svobody a demokracie! (01.05.2008)
  Fotokronika - Setkání s veřejností (13.12.2007) (15.12.2007)
  Návrh 1, návrh 2 (13.12.2007)
  Prosba k účastníkům diskuse o pomníku (13.12.2007)
  Dopis Adolfa Branalda (13.12.2007)
  Potřebuje Spořilov pomník? (11.12.2007)
  Nezapomínáme, bratři legionáři! Zářný příklad nezměrného hrdinství a opravdového českého vlastenectví (1) (10.12.2007)
  Kauza pomník Hrdinům od Zborova (10.12.2007)
  Roztylské náměstí jako prostor a hodnota (03.12.2007)
  Nápisy na zborovském pomníku (06.10.2007)
  Spořilovští filatelisté - vzpomínáte na pamětní známky ke 20. výročí Zborova? (29.08.2007)
  Jak vypadalo odhalení sochy „Bojovníka od Zborova“? (20.08.2007)
  Spořilov u Zborova (08.08.2007)
  65 let od zničení pomníku na Spořilově (13.07.2005)
  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: Vladimír Prchlík | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Spořilovská výročí

  1925 - Vznik stavebního družstva Spořilov »


  Čtenáři od 31.5.2004

  Spořilovská kliknutí
  Celkem8395588
  Červen130962
  Dnes6217

  Spořilováci na webu

  Nyní si čte web : 142 uživ.


  you porn vidéos gratuites sur Bestporn2021.com

  (c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
  Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
  Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
  Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
  CENÍK INZERCE