Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  
Spořilovský kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Mohlo by vás zajímat...

Nezapomínáme

* Na Spořilově máme národní kulturní památku

Vydáno dne 10. 05. 2011 (2739 přečtení)

ZborovákDíky vytrvalému úsilí a spolupráci spořilovských společenských organizací s Národním památkových ústavem v Praze se podařilo povýšit historické území Spořilova vymezené Římskokatolickým chrámem svaté Anežky České, Národním hřbitovem s památníkem bojovníkům z Pražského povstání a historickým pomníkem Hrdinům od Zborova, za zákonem památkově chráněnou kulturní památku České republiky.

Na základě rozsáhlého řízení byl prostor kostela sv. Anežky České č.p. 2500 na poz. parc.č.4391, k.ú.Záběhlice, spolu s pozemky parc.č. 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 5829, 5842, k.ú. Záběhlice, Praha 4 – Spořilov podle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky č.j.MK 10417/2011 OPP ze dne 9.2.2011 prohlášen za kulturní památku. Nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí je zákres umístění předmětné kulturní památky do kopie katastrální mapy.

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče obdrželo podnět od Národního památkového ústavu ze dne 20.11. 2009, vyhodnotilo jej kladně a shledalo důvodným k zahájení řízení o prohlášení výše uvedených nemovitostí za kulturní památku.

Kostel sv. Anežky České byl postaven v letech 1934 – 1935 podle plánů projekční kanceláře spořilovského architekta Stanislava Režného. Samotný projekt provedl ruský architekt Nikolaj Pavlovič Paškovskij*), který tam byl zaměstnán jako šéf projekční kanceláře. Paškovskij patří k nejvýznamnějším příslušníkům ruské kulturní emigrace a inteligence působící v předválečném Československu. Přišel jako ruský emigrant do Prahy v roce 1921. Projektoval pravoslavné kostely na Podkarpatské Rusi, např. v Rakošině, v Ruském a v Mukačevu. Navrhl také chrámy pro ruskou menšinu v Bruselu a ve Varšavě. Mimo spořilovský kostel sv. Anežky České se v Praze Paškovskij účastnil ještě v roce 1924 při úpravách zvonice a krypty, v roce 1941 se podílel na výzdobě ruské kaple na Olšanech podle projektu prof. Vladimíra Alexandroviče Brandta z roku 1924.

Oproti původnímu návrhu kostela provedl arch. Režný úpravu věže jejím zvýšením o nejvyšší zúženou část jako dominantu Spořilova. V literatuře jsou mylně označováni za autory Karel Polívka a Vlastimil Brožek, kteří byli ale pouze autory prvního, neuskutečněného návrhu na stavbu kostela.

Národní památkový ústav k historii objektu uvádí: „Území Spořilova bylo součástí Velké Prahy od jejího vzniku v roce 1922. Spořilov je jedním z nejstarších zahradních měst v Praze. Stavebníkem čtvrti bylo stavební družstvo Spořilov, založené v roce 1924 Městskou spořitelnou na Královských Vinohradech. Výstavba probíhala v letech 1926 – 1929 podle územního regulačního plánu, který zpracovali architekti Josef Barek a Josef Bertl. Autory většiny obytných domů byli architekti Karel Polívka a Vlastimil Brožek. Centrem Spořilova se stalo náměstí, na které byl v roce 1935 vybudován kostel sv. Anežky České, v roce 1937 byl v ose náměstí odhalen pomník Hrdinům od Zborova (roku 1940 odstraněn ) a v roce 1945 vznikl národní hřbitov."

V období první republiky bývala tato pietní místa, připomínající oběti první světové války, obvykle umísťována v urbanistické souvislosti se sakrálními stavbami – zde v předpolí kostela. Řešení je typické pro období první republiky a její národní cítění, s nímž hledala výraz pro vyjádření základních myšlenek, na nichž byla založena. Připomíná ideje a oběti, které předcházeli jejímu vzniku. V této souvislosti zde byl logicky umístěn i pomník hrdinů bitvy u Zborova. Byl slavnostně odhalen dne 25. června 1937 a odstraněn na příkaz protektorátních úřadů dne 10. června roku 1940. Celé náměstí s kostelem a s pomníkem svým osovým uspořádáním představovalo unikátní urbanistické řešení.
Na původním místě pomníku byli v roce 1945 pohřbeni čtyři spořilovští občané, kteří zahynuli v květnu roku 1945 v Pražském povstání a bylo zde zřízeno pietní místo, t.zv. Národní hřbitov.

Ministerstvo kultury České republiky dospělo k závěru, že kostel sv. Anežky České v Praze 4 – Spořilově spolu se svým předpolím splňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku ve smyslu ustanovení § 2 Zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči, které vstoupilo v platnost dne 29. 3. 2011.

Na závěr odůvodnění rozhodnutí Ministerstvo kultury České republiky se uvádí:
„Navržený areál národní kulturní památky na Spořilově tak představuje významný doklad meziválečné sakrální architektury a tvoří přirozenou architektonickou dominantu této pražské vilové čtvrti Spořilova.“

Je velkou poctou a ctí pro všechny spořilovské občany nésti slavnostní označení Národní kulturní památka s jejími nejcennějšími kulturními statky. Jde o jedinečnou, zcela výjimečnou událost pro celý Spořilov a okolí s významem překračujícím naši drahou obec ! Važme si proto vždy této pocty a výsady !
*) Nikolaj Pavlovič Paškovskij (1897 – 1970) – autor projektu kostela sv. Anežky České, bojovník proti bolševikům a angažovaný ruský emigrant v Československu. Po válce neunikl pozornosti sovětské NKVD (tajná policie). Již dne 14. května 1945 (!) byl zatčen a eskortován do Sovětského svazu, kde byl vězněn v letech 1945 až 1955 v gulagu v oblasti Karagandy. Paškovskij jako jeden z mála přežil trýznění v gulagu a vrátil se v roce 1955 do Prahy. Zemřel dne 12. ledna 1970 a je pochován na Olšanských hřbitovech v Praze.

Související články:
Spořilov se rozloučil s hercem Josefem Abrhámem aneb o zvonění trochu jinak (20.06.2022)
Žij dnešní den, Bůh ti ho dává (29.04.2022)
Koncert pro Máňu a Honzu v kostele sv. Anežky České (2022) (02.03.2022)
Naše spořilovské madony (14.01.2022)
Slavnostní žehnání nových varhan a koncert v kostele sv. Anežky České na Spořilově (22.09.2021)
Noc kostelů 2021 v kostele sv. Anežky České (24.05.2021)
10 let od vyhlášení národní kulturní památky na Spořilově (21.03.2021)
Kostel sv. Anežky České slaví 85 let (27.10.2020)
Žehnání nových varhan a koncert v kostele sv. Anežky na Spořilově (15.10.2020)
Noc kostelů 2020 v kostele sv. Anežky České (08.06.2020)
Podivuhodný příběh architekta spořilovského kostela (08.05.2020)
Pozvánka na Českou mši vánoční (04.12.2019)
Slavná mše k výročí kanonizace sv. Anežky České (23.11.2019)
Pocta svaté Anežce (20.10.2019)
Přehled velikonočních bohoslužeb v kostele sv. Anežky (17.04.2019)
Skvělý recitál ve svaté Anežce (21.01.2019)
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Anežky České (13.12.2018)
Česká mše vánoční zazní v kostele sv. Anežky České i v roce 2018 (30.11.2018)
Spořilovská farnost v programu České televize (19.04.2018)
Robotická žena ve spořilovském kostele (19.04.2018)
Dubnové akce v kostele sv. Anežky České na Spořilově (08.04.2018)
Lednové koncerty v kostele sv. Anežky České (02.01.2018)
Ekumenická slavnost v kostele sv. Anežky České (26.12.2017)
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Anežky České (24.12.2017)
Program Noci kostelů 2017 na Spořilově - letos pouze u Anežky (06.06.2017)
Koncert Matouše Pěrušky (24.04.2017)
Koncert pro Máňu a Honzu 2017 (15.04.2017)
Koncert Stamicova kvarteta v kostele sv. Anežky České (06.04.2017)
Březnové akce farnosti u sv. Anežky (23.02.2017)
Pozvánka na koncert (13.12.2016)
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Anežky České (11.12.2016)
Pozvánka do divadla (08.06.2016)
Noc kostelů 2016 na Spořilově (23.05.2016)
Koncert pro Máňu a Honzu (03.05.2016)
Kulturní akce v kostele sv. Anežky České na Spořilově (18.04.2016)
Kulturní akce v kostele sv. Anežky České na Spořilově (08.03.2016)
Kostel sv. Anežky slouží už 80 let (26.10.2015)
Noc kostelů 2015 na Spořilově (21.05.2015)
Květnové akce v kostele sv. Anežky (05.05.2015)
Setkání Taizé na Spořilově (21.12.2014)
80. výročí posvěcení základního kamene spořilovského kostela (21.10.2014)
Akce v kostele sv. Anežky České (15.10.2014)
Televize Prima natáčela v kostele sv. Anežky na Spořilově (08.09.2014)
Socha sv. Anežky České (25.05.2014)
Noc kostelů u Anežky (23.05.2014)
Setkání s Milošem Doležalem (11.02.2014)
Komorní koncert s poezií (14.01.2014)
Vánoční bohoslužby u sv. Anežky (14.12.2013)
Půlnoční u Anežky (11.12.2013)
Noc kostelů se na Spořilově vydařila (27.05.2013)
Koncert v kostele (01.05.2013)
Páter Řehoř Vojtěch Mareček OFM odešel na věčnost (28.07.2012)
Zemřel Řehoř Mareček (15.07.2012)
Koncert v kostele sv. Anežky České (04.05.2012)
Bohoslužby o Velikonocích (21.04.2011)
Stamicovo kvarteto zahraje před Velikonoci v kostele (05.04.2011)
Příběhy čečenských žen (05.04.2011)
Harfový koncert v kostele sv. Anežky (05.04.2011)
Vánoční katolické bohoslužby na Spořilově (2010) (12.12.2010)
Jitka Vrbová vystoupí u Anežky (06.04.2010)
Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Anežky České (30.03.2010)
Koncert Stamicova kvarteta (24.03.2010)
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Anežky České (21.12.2009)
Anežka Česká - jedna ze spořilovských patronek, byla před 20 lety svatořečena (12.11.2009)
Benefiční koncert rodiny Pěruškovy (12.05.2009)
Bohoslužby o Vánocích 2008 v kostele sv. Anežky a Patronů českých (21.12.2008)
Cantus Amici zazpívají v říjnu u Anežky (06.09.2008)
Květnové a červnové akce v sále kostela sv. Anežky (06.05.2008)
Koncert spořilovských umělců potěšil vděčné diváky (27.04.2008)
Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Anežky České (14.03.2008)
Koncert Pěveckého sboru pražských učitelů (10.12.2007)
Duchovní zamyšlení Tomáše Bíska, faráře Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Spořilově (26.08.2006)
Pozvánka na přednášku v kostele sv. Anežky (15.08.2006)
[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Vladimír Prchlík | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Čtenáři od 31.5.2004

Spořilovská kliknutí
Celkem6940439
Září14786
Dnes868

Spořilováci na webu

Nyní si čte web : 12 uživ.


evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat you porn vidéos gratuites sur Bestporn2021.com Gebze evden eve nakliyat Türkiye'den Almanya'ya evden eve nakliyat buy instagram followers Depolama Evden eve nakliyat Türkiye'den Almanya'ya evden eve nakliyat Almanya'ya ev taşıma fiyatları Gebze Evden eve nakliyat
deneme bonusu slot siteleri güvenilir bahis siteleri bonus veren siteler seabahis

(c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
CENÍK INZERCE