Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  

Spořilováci sobě
Napište nám!
Těšíme se na vaše příspěvky, fotografie, komentáře a další informace, které rádi zveřejníme. Kontaktovat redakci můžete prostřednictvím e-mailu noviny@sporilov.info.


Poslední komentáře
 • srpen 68 na sídlišti Spořilov pokr:
  "pokračování Za silnicí už byl nový Spořilov, lemoval ji činžák končící něčím jako kotelnou šedomodr . . . " (Srpen 1968 na Spořilově)
 • srpen 68 na sídlišti Spořilov:
  "Mí rodiče bydleli v bé dvojce od roku 1964. Když přijeli Rusové, bylo mi tři a půl. Jako jedináček z . . . " (Srpen 1968 na Spořilově)
 • Farmářské trhy - aktuální informace:
  "Milí naši zákazníci a podporovatelé! 🍀 Po dnešní schůzce s firmou Mercatus jsme se dobrali . . . " (Kdo bude provozovat farmářské trhy na Spořilově?)
 • Farmářské trhy:
  "Dobrý den, ráda bych se zeptala jak dopadl výběr provozovatele farmářských trhů na Roztylském náměst . . . " (Kdo bude provozovat farmářské trhy na Spořilově?)
 • Karel Koželka na sídlišti Spořilov II:
  "Dobrý den, nevíte náhodou někdo z vás, kde konkrétně architekt Karel Koželka na sídlišti Spořilov . . . " (Život na spořilovském sídlišti v roce 1970)
 • Neni to zadna 1. trida.:
  "Mila Michaelo, jsme vrstevnici. Ja chodil do C a ty bud do a nebo B. Moje sestra Lida s tvoji sestr . . . " (Zapomenutá školní fotografie ze ZŠ Jižní)
 • Tusim,:
  "ze s Renatou jsem chodil do prvni tridy. Ale ta pak nejak zmizela stejne jako Olina Tvrda. mnohem po . . . " (Spitznerovi vzpomínají na Spořilov - díl 1.)
 • Re: no nevim...:
  "Tento názor je kvalitní." (Víte, kudy do volební místnosti? Poradí vám mapová aplikace)
 • no nevim...:
  "pokud někdo netrefí do volební místnosti bez aplikace, je otázka, jestli by měl mít volební právo.. . . . " (Víte, kudy do volební místnosti? Poradí vám mapová aplikace)
 • Souvislost s článkem:
  "A jak to souvisí s článkem?" (D1 u Spořilova přestala být dálnicí!)


 • Spořilovský kalendář
  <<  Červenec  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31     

  Mohlo by vás zajímat...

  Sport

  * Dopis obyvatel Spořilova o lokalitě Trojmezí

  Vydáno dne 18. 01. 2006 (3725 přečtení)

  Dopis obyvatel Spořilova zaslaný k reakci panu starostovi a Radě MČ Praha 4. Dopis se týká lokality "Trojmezí" a v tištěné podobě koluje po Spořilově a je vyvěšen na různých místech.

  Vážený pane starosto, vážení členové rady městské části Praha 4,

  My, obyvatelé městské části Prahy 4, kteří bydlíme v oblasti Spořilova jsme z veřejně dostupných zdrojů zjistili, že se v současné době chystá významná změna územního plánu v tzv. lokalitě "Trojmezí".

  Jak jistě víte, jedná se o rozsáhlou oblast, která podle zadání změn územního plánu (Z 1175/06) těsně hraničí s územím městské části Prahy 4 a chystané změny mohou značně narušit a velmi negativně ovlivnit již tak špatné životní prostředí na Spořilově.

  Vážený pane starosto, jako dlouholetý občan spořilovského sídliště víte, že je Spořilov doslova obklopen silnicemi, které navazují na přetíženou Jižní spojku ze tří stran. To se negativně projevuje především zvýšenou hladinou hluku a exhalacemi. Jedna z nejhorších situací v Praze je hned po Barrandovském mostě v západní části Starého Spořilova. Nejvyšší vypočtené hodnoty suspendované zátěže PM10 dosahují alarmujícího čísla 50 – 60 ľg.m-3, a to zejména podél Jižní Spojky, což je způsobeno především blízkostí vůbec nejzatíženější křižovatky v České republice s dálničním křížem Jižní spojky a magistrály, kudy denně projede přes 230.000 vozidel. Silně znečištěné je i místo v těsné blízkosti od centra křižovatky Jižní Spojky a Spořilovské, naopak východně od Sídliště Spořilov, právě v lokalitě "Trojmezí" je vzduch stále ještě "relativně" čistý."

  Tento jediný volný prostor se nachází ve východním sektoru Spořilova. Jde o vůbec jediné místo na kterém se rozprostírají zelené louky, pole a sad. Jde právě o lokalitu Trojmezí. Základní informace k plánovaným změnám Územního plánu hl.m.Prahy v souvislosti s územím Trojmezí jsou ZDE (v levém sloupci viz. odkaz Z 1175)

  My, občané Spořilova se obáváme, že v rámci této změny územního plánu by mohl být Spořilov i z výše uvedené poslední volné strany obklopen rušnou komunikací, která by vedla v těsné blízkosti domů za současnými retenčními nádržemi Chodoveckého potoka, který v těchto místech tvoří hranici mezi MČ Praha 4 a MČ Praha 10. Tato komunikace by se již na území jiné městské části napojila na stávající silniční síť. Tento stav by skutečně znamenal konec posledního kousku poměrně zachovalého životního prostředí na Spořilově. V současné době není jasné, o jaký druh výstavby by se v lokalitě Trojmezí jednalo. Městská část Praha 10, která navrhuje jednu z urbanistických studií, to odmítá sdělit.

  Vážený pane starosto, vážení členové rady,

  i když vlastní území Trojmezí neleží přímo na území MČ Prahy 4, žádáme Vás, abyste se o lokalitu Trojmezí začali intenzivně zajímat, a chránili iniciativním jednáním se zúčastněnými městskými částmi (MČ Praha 10, 11 a15) a především Magistrátem hl.m.Prahy, zájmy obyvatel Spořilova. V této souvislosti se již na Vás obrátila obyvatelka Spořilova a obdržela od Vás nekonkrétní stanovisko, které ji odkazuje na to, že se má touto problematikou zabývat v podstatě sama. S jejím svolením Vaši odpověď na její dopis otiskujeme na stránkách Spořilovských novin.

  Jako vaši voliči jsme přesvědčeni, že chránit zájmy obyvatel Spořilova před další výstavbou, hlukem a exhalacemi byste měli právě vy, kteří k tomu máte k dispozici celý odborný aparát. Obyvatelé Spořilova vám k tomu mohou event. nabídnout svou laickou pomoc v rámci svého volného času.

  Pro uskutečnění této námi nabízené spolupráce vás však žádáme o podrobné písemné stanovisko ke všem skutečnostem, které jsou vám v souvislosti s lokalitou Trojmezí známy (jedná se jen příkladmo o zodpovězení některých otázek, např. co obsahují jednotlivé archtektonické studie, co se bude stavět za ochranným pásmem rentenčních nádrží na konci Spořilova, kudy povedou silnice, je pravda, že se kvůli výstavbě má překládat vysoké napětí pod zem atd).

  Podle našich informací jsou v současné době připraveny 3 architektonické studie. Jejich obsah nám není znám. Vy však máte možnost se s těmito návrhy seznámit a jednat pak v zájmu nás - svých voličů. Věříme, že s ohledem na blížící se termín projednávání změn územního plánu brzy písemně odpovíte na tento náš dopis a v nejbližší době zaujmete k této problematice jednoznačné stanovisko na stránkách radničních novin Tučňák.

  S pozdravem a přáním mnoha úspěchů v důležitém roce 2006.

  občané Spořilova  Stručně o lokalitě Trojmezí pohledem ekologů.

  Lokalita zvaná "Trojmezí" je území o celkové rozloze přes 2.500.000 m2 na pomezí Prahy 10, Prahy 15 a Prahy 10, těsně přiléhající k městské části Praha 4 (oblast Spořilova). Území se rozkládá se na katastrech Záběhlic, Hostivaře a Chodova. Uvažované změny v této oblasti se mají týkat funkčního využití ploch.

  Je třeba vzít v úvahu, že:

  1) velká část řešeného území leží v Přírodním parku Hostivař – Záběhlice (bez ohledu na hranice městských částí)

  2) v území se nachází cenné nivní společenstvo, chráněné v Přírodní památce Meandry Botiče

  3) územím prochází významný biokoridor ÚSES

  4) v území se nachází významné krajinné prvky (VKP)

  5) území je jedním z posledních fragmentů přírody, sevřených okolními sídlišti (Spořilov II, Záběhlice - Zahradní Město a Košík) a je využíváno jejich obyvateli k relaxaci a odpočinku (územím dokonce prochází i cyklistická stezka Praha – Vídeň).

  Řešené území je z hlediska přírodních a krajinných hodnot velmi rozmanité, proto je nutné k jednotlivým jeho částem přistupovat individuálně podle jejich hodnoty. Za prvé je nutné respektovat současnou zákonnou ochranu Přírodního parku, Přírodní památky, prvků Územního systému ekologické stability a Významných krajinných prvků. Zároveň je však třeba zachovat krajinný ráz celého území, prostupnost, provázanost a estetickou návaznost jednotlivých částí, stejně tak jako „nárazníková pásma“ nejcennějších částí. Jako cenný podklad pro takové rozhodování se nám jeví „Krajinný plán“, který pro Městské části Praha 10, Praha 11 a Praha 15 zpracoval atelier Löw & spol., s.r.o. Brno.

  Ekologové z Toulcova dvora vyjadřují eminentní zájem účastnit se všech jednání o dalším osudu této lokality. Při nich budou usilovat o takový její rozvoj, který bude postaven na respektování přírodních a historických kvalit území.


  Zajímejte se více o své životní prostředí a okolí vašeho bydliště. Vyvěste text tohoto dopisu ve svém domě, tak aby se o problematice "Trojmezí" dozvěděli i ti Spořilováci, kteří si k internetu cestu nenajdou...

  Související články:
  Praha plánuje získat pozemky v lokalitě Trojmezí pro volnočasové využití (13.09.2022)
  Praha připraví krajinářskou studii Trojmezí. V území mezi Hostivaří a Záběhlicemi se uvažuje o biotopu i komunitní zahradě (16.11.2021)
  Pozvánka do Trojmezí (14.09.2018)
  Praha chce stavět dostupné bydlení pro občany - v Trojmezí (29.08.2018)
  Jarní úklid Trojmezí (05.04.2018)
  Jarní úklid Trojmezí 2017 (04.04.2017)
  Pouliční slavnost Trojmezí (14.09.2016)
  Úklid Trojmezí (08.04.2016)
  Sousedská slavnost v Trojmezí (17.09.2015)
  Zažít Trojmezí jinak (13.09.2013)
  Zatrhněte si v kalendáři: Sousedská slavnost v Trojmezí (10.07.2013)
  Úklid v Trojmezí (03.04.2013)
  Aktuality z Trojmezí (07.09.2012)
  PPF by ráda zastavěla část Trojmezí (05.07.2012)
  Jarní úklid Trojmezí bude v sobotu po Velikonocích (08.04.2012)
  Majitel zakázal vstup veřejnosti na jeden z pozemků v Trojmezí (29.07.2011)
  Jak vidí budoucnost Trojmezí studenti architektury? (16.05.2011)
  Srdečně zveme všechny Spořilováky na tradiční jarní úklid Trojmezí (08.04.2011)
  Trojmezí: Zastupitelstvo schválilo definitivní NE zástavbě (02.04.2011)
  Změna územního plánu v Trojmezí je zastavena (18.03.2011)
  Praha 15 slibuje zachovat zeleň v Trojmezí (28.12.2010)
  Z archivu: Trojmezí v České televizi (05.10.2010)
  Záběhlický zámek se otevře pouze pro Trojmezí (30.09.2010)
  Trojmezí před volbami (18.09.2010)
  Aktualizované informace k debatám a výstavě Trojmezí (06.09.2010)
  Foto z Třešňovky v Trojmezí (01.05.2010)
  Projekt "Relaxační zóna Trojmezi" na Facebooku (30.04.2010)
  Ukliďme si Trojmezí (20.03.2010)
  Kácení v Trojmezí (04.03.2010)
  Chceme zelené Trojmezí, shodla se většina diskutujících (16.11.2009)
  Beseda v ZŠ Jižní: “Zůstane Trojmezí zelené?” (05.11.2009)
  V Konceptu nového územního plánu je Trojmezí zelené (20.10.2009)
  Aktuálně z Trojmezí (květen 2009) (12.05.2009)
  Vznikla koalice občanských sdružení za záchranu Trojmezí (23.04.2009)
  Záměr výstavby v Trojmezí může být pod vaším drobnohledem (11.04.2009)
  Zelení proti zástavbě Trojmezí (28.03.2009)
  Sociální demokraté ostře vystoupili proti plánované výstavbě v Trojmezí (26.03.2009)
  PETICI "ZA ZELENÉ TROJMEZÍ" lze nyní podepsat i přes INTERNET (23.03.2009)
  Praha 10 usiluje o likvidaci přírodního parku (15.03.2009)
  PETICE "ZA ZELENÉ TROJMEZÍ" (14.03.2009)
  Městská rada souhlasí s podivnou změnou územního plánu v lokalitě Trojmezí (10.03.2009)
  Pražané se mohou vyjádřit k plánu rozvoje města (24.02.2009)
  Pražští politici: Nechceme dál betonovat, chceme vytvořit zelený pás kolem města (23.02.2009)
  Obytný soubor Trojmezí - ukončení EIA (09.01.2009)
  Praha 10 nesouhlasí s navrženým řešením Trojmezí (13.12.2008)
  Vyjádření k obytnému souboru Trojmezí (22.10.2008)
  Obytný soubor "Trojmezí", Praha 10 a 11, k. ú. Chodov a Záběhlice (07.10.2008)
  Další záměr v Trojmezí (21.06.2008)
  Dotčené městské části a Trojmezí (28.05.2008)
  Dozvěděli jsme se: Trojmezí změní Spořilov (28.04.2008)
  Vycházka do uvažované rozvojové lokality Trojmezí (18.04.2008)
  Radnice Prahy 10 chce ovlivnit, co se bude stavět u Botiče (03.01.2008)
  Pozvánka na seminář dne 4.12.2007 od 16.hodin - Uzemní plán hl.m. Prahy (28.11.2007)
  Připravuje se zásadní změna územního plánu, která ovlivní Spořilov (11.06.2007)
  Trojmezí - aktuálně (02.04.2007)
  Prázdninové novinky v kauze Trojmezí (21.08.2006)
  Vize zástavby v Trojmezí je nyní konkrétnější (10.07.2006)
  Jarní pohled na kauzu "Trojmezí", aneb co je nového ? (02.05.2006)
  Starosta bohužel neodpověděl (17.03.2006)
  Trojmezí vás zajímá! (21.02.2006)
  Chodovecký potok na Spořilově (07.02.2006)
  Starosta odpověděl na dopis občanů (24.01.2006)
  Trojmezí z hlediska ochrany přírody (20.01.2006)
  Územní plán Spořilova a okolí (10.01.2006)
  Trojmezí - stále otevřená otázka (09.01.2006)
  Co nového se děje kolem lokality Trojmezí ? (24.11.2005)
  Problém lokality Trojmezí aneb co přinese diskuse ? (22.11.2005)
  Trojmezí - nová dimenze Spořilova (30.09.2005)
  Územní plán hl.m.Prahy předpokládá výstavbu východně od Spořilova (14.09.2005)
  [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Spořilováci a Trojmezí


  Čtenáři od 31.5.2004

  Spořilovská kliknutí
  Celkem8547064
  Červenec77626
  Dnes2296

  Spořilováci na webu

  Nyní si čte web : 113 uživ.


  you porn vidéos gratuites sur Bestporn2021.com

  (c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
  Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
  Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
  Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
  CENÍK INZERCE