Podél magistrály vznikne nová lávka. Propojí Spořilov, Kačerov a Roztyly

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Zdroj: MHMP - tisková zpráva, Vydáno dne: 22. 09. 2022

Vizualizace: WaltGalmarini AG

Nový most pro pěší a cyklisty s pracovním názvem Bike Snake zásadním způsobem zlepší pěší a cyklistickou prostupnost územím, které je dnes možné překonat pouze autem nebo metrem. Napraví se tím historická chyba, kvůli které jsou sídliště Spořilov a celé Jižní Město odtrženy od centra města.Propojení je součástí páteřní cyklotrasy, která vede v souběhu se severojižní magistrálou a umožní tak navzájem přímo a bezpečně propojit oblast Kačerova a Pankráce a centra Prahy na severu a území Spořilova a Roztyl a celého Jižního Města na jihu.

Vizualizace: WaltGalmarini AG

„Dnes je možné se dostat pěšky nebo na kole jen výrazně delší a nevyhovující cestou. Chodcům a lidem na kole stojí v cestě Jižní spojka s mimoúrovňovou křižovatkou, železnice, depo metra a autobusů. Autem a metrem je tato trasa přímá, komfortní a kapacitní. Novým mostem chceme tuto možnost nabídnout i těm Pražanům, kteří by volili i jiné druhy dopravy. Konstrukce propojí do teď pro pěší a cyklisty naprosto oddělené části města. V oblasti žijí a pracují desítky tisíc lidí a doposud zde bylo možné se pohybovat pouze autem a MHD. Projekt je momentálně ve fázi studie. Ta bude Technické správě komunikací sloužit jako podklad pro vypsání veřejné zakázky formou veřejné soutěže Desing and Build,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Severní napojení lávky se nachází severně od Michelské ulice s možností pohybu v uliční síti zástavby na obou stranách magistrály i dopravního uzlu u stanice metra Kačerov. Na jižní straně je pak napojena cestní a uliční síť jihozápadního okraje zástavby Spořilova s možností pokračovat k území u stanice metra Roztyly s využitím současné lávky přes silnici pro motorová vozidla.

„Lávka je v maximální možné míře navržena z ekologických materiálů, jako jsou dřevěné nosníky mostní konstrukce, dřevěné průhledné zábradlí a ultra-vysokohodnotný beton mostovky s mimořádnou trvanlivostí a odolností proti vlivům prostředí. Jedná se o kompozitní dřevo a UHPC (ultra-high performance concrete) konstrukci mostovky na ocelových pilířích. Navíc díky návrh nosné konstrukce z ekologického materiálu ušetříme 70 procent CO2,“ dodává Adam Scheinherr.

Vizualizace: WaltGalmarini AG