Praha plánuje získat pozemky v lokalitě Trojmezí pro volnočasové využití

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 13. 09. 2022

Hlavní město projevilo zájem o pozemek v lokalitě Trojmezí v Záběhlicích, který je na okraji stávající obytné zástavby a dále navazuje na Choceradský potok a retenční nádrž. Tato oblast tvoří velké rozvojové území, které je svou velikostí, polohou a potencionálem dalšího rozvoje unikátní z hlediska celé Prahy. Momentálně přes něj vedou jen nezpevněné pěší stezky, v případě odkupu pozemku by jej chtělo hlavní město zrevitalizovat a více zpřístupnit veřejnosti.„V rámci schváleného memoranda mezi městskými částmi Praha 10, 11, 15 a hlavního města, které se týká rozvoje lokality Trojmezí a dohodě o území, je zájem hlavního města nabýt zde pokud možno co nejvíce volnočasových pozemků. V rámci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy nyní probíhá i krajinářská soutěž, která by měla definovat jednotlivé části podoby území této lokality,“ říká radní hl. m. Prahy pro správu majetku Jan Chabr.

Část pozemku o výměře cca 900 m2 by mohla být také využita k výstavbě pro potřeby hl. m. Prahy. „Tyto pozemky byly ve vlastnictví státu, spravoval je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a prodával je v rámci aukce. Hlavní město dostalo možnost dorovnat nejvyšší nabídku, která byla v dané aukci podána. Celkově jde o 4 802 m2. Pozemky jsme získali za 16 750 000 korun. Nyní musí ještě daný tisk schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy, nicméně vnímám pozitivně, že jde o první krok v rámci scelování a získávání lokality Trojmezí pro Pražany,“ dodává radní Jan Chabr.