Vzpomínka na počest obětí 2. světové války

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 20. 05. 2022

Aktualizováno 22. 5. 2022. Pietní akt na počest obětí 2. světové války se konal dne 5. května v 10,30 hod. na Národním hřbitově na Roztylském náměstí. Přítomna byla starostka Irena Michalcová a členové Zastupitelstva městské části Praha 4. Slavnostní projev přednesl místostarosta Michal Hroza.Pietní akt uváděl a jména občanů zahynuvších za 2. světové války přečetl Ing. Vladimír Dvořák z Českého svazu bojovníků za svobodu. Za Tělocvičnou jednotu Sokol Spořilov se zúčastnila vlajková četa Robert Löwenhoffer, Jakub Kunčík a Jana Heroutová a za spořilovské skauty Václav Duchek - Kuře. Za Obec baráčníků Roztyly byla přítomna syndička Jitka Sedláčková.
Pietní akt zahájila večerka, kterou zahrál na trubku člen Vojenské posádky Praha. Hudba zahrála smuteční pochod, Jitka Sedláčková kráčela za vojáky s věnci. Slavnosti se zúčastnil ředitel školy Daniel Kaiser a 3 třidy - asi 90 žáků Základní školy Jižní IV, přišli i studenti Gymnázia Postupická. Přítomni byli i spořilovští občané. Na závěr pietního aktu přednesl proslov o obětech války, modlitbu a požehnal pietnímu shromáždění Jan Hlavsa, farář Církve československé husitské. Všichni shromáždění občané uctili památku obětí 2. světové války položením věnců za padlé za 2.světové války a 4 bojovníky z povstání pražského lidu 1945.
Květen před 77 lety
S úctou a obdivem si připomínáme osudy známých osobností Starého Spořilova a jejich početných rodin, s nimiž jsem se důvěrně znal a potkával je v dobách mého dětství i dospívání. Sdílel jsem s nimi časy míru, klidu, radosti z budování a rozvoje společnosti. Společně jsme prožívali přepadení státu cizí velmocí v roce 1938 a období domácího odboje za německé okupace. Největší a nejdramatičtější událostí v historii Spořilova bylo beze sporu Květnové povstání 1945. Spořilovští občané prokázali schopnosti bránit se proti násilí a vzdorovat nepřátelské vojenské přesile. Po dlouhé vyčerpávající době plné utrpení a tragických následků 2.světové války se u nich projevila morální síla a schopnost společné obrany oproti nenáviděnému nepříteli.
V protinacistickému odboji v letech 1930 až 1945 zaplatili za svobodnou Československou republiku svým životem mladí bratři sokolové František Bulín, Vlastimil Distl, Hugo Klein, Vladimír Kočí, Bedřich Krejný, Zdeněk Marek, František Nekovář a Václav Neuman. Na paměť jejich hrdinství v odboji jim členové spořilovské sokolské jednoty dne 28.září 1945 odhalili v sokolovně pamětní desku. Slavnostního odhalení za velké účasti spořilovské veřejnosti zúčastnilo 98 sester, 33 dorostenek, 60 bratrů a 35 dorostenců Také v budově Základní školy Jižní IV. byla odhalena pamětní deska všem spořilovským obětem 2.světové války. Dodnes si malí sokolíci i žáci školy mohou vzpomenout všech hrdinů Spořilova při vstupu do sokolovny a do školy.
Všem vám, vážení přátelé, sestry a bratři, kteří jste se s námi každoročně připomínali hrdinství a statečnost sokolů, legionářů, skautů všech obětí 2.světové války ze Spořilova a okolí, patří náš vřelý dík.
Vzpomeňme svých hrdinů v radosti a lásce!
Nejenom vzpomínejme a radujme se z každého úspěchu či nového šťastného setkání se sousedy a jejich rodinami ve zdraví, radosti a v lásce. Radujme se z díla a odkazu svých předků a věřme dílu minulých generací, které nás předešly na věčnost. Největší úctu, obdiv a velkou pietu cítím k osudům dobrých známých, které jsem důvěrně znal. Potkával jsem je v ulicích, zahrádkách a na náměstí v době mého dětství i dospělosti.
Největší a nejdramatičtější událostí v celé pestré minulosti Starého Spořilova bylo Květnové pražské povstání 1945. Spořilovští občané prokázali vynikající schopnost se bránit proti násilí a odolávat nepřátelské vojenské převaze. Za 2. světové války se u nich projevila nezlomná vůle a morální síla proti nenáviděnému nepříteli.
Jak vzpomínat na dědictví našich hrdinů v příštích časech? Vzpomínejme často a rádi nejenom v lásce radosti a lásky, avšak v bolestech a starostech naší současnosti. Držme vždy všichni pospolu mysleme na své drahé, stůjme věrně při sobě ve svornosti a lásce! Věřme svorně ve svou světlou budoucnost, držme jednotu v radostech i starostech dneška! Mysleme na společné blaho a jednotu národa, vzpomínejme všech svých hrdinů v radosti a lásce!