Vyvracíme mýty o modrých zónách: „Spořilov bude na Praze 4 ostrovem bez modrých zón, kde budou všichni ostatní parkovat“

Autor: Jindřich Vaněk <sporilov(at)gmail.com>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 29. 10. 2021

HraniceTento názor se vyskytuje poměrně často, ale naráží na stávající rozsah modrých zón (ZPS) a průběh hranice MČ Praha 4 (červená hranice na obrázku).


1) Dosavadní hranici ZPS v rámci Prahy 4 tvořila Jižní spojka. Nejbližší rozšíření za spojku nastane až v 2 km vzdálené nesnadno dostupné Krči. Jakýkoliv vliv na Spořilov je nepravděpodobný.

2) Starý Spořilov, Sídliště Spořilov a Hutě jsou hraničním výběžkem Prahy 4 „do polí“, odříznuté od zbytku Prahy 4 Jižní spojkou. Nelze se tedy stát oním ostrovem v modrých zónách Prahy 4.

3) Před Jižní spojkou na území Prahy 4 (Zápolí, Michle, Bohdalec) již několik let ZPS jsou. Pro svou vzdálenost jsou bez většího dopadu na nás. Více se ZPS nepřiblíží, změnu vlivu nelze očekávat.

4) Záběhlice – Zahradní město - ZPS na Praze 10 již jsou a jejich zavedení pro Spořilov nic dramatického neznamenalo. Odděleny jsou širokou bariérou údolí Botiče, Trojmezí, areálů odstavného nádraží, plynárny a Jižní Spojkou. Nemůže tedy dojít ke změně.

5) Sousedství s Prahou 11 je reprezentováno oblastí metra Roztyly a Krčským lesem. Zde se nyní generují přespolní parkujícími z T-Mobile, přičemž eventuální další zhoršení zde není důvod předpokládat. Další rozvojové projekty v lokalitě ještě několik let stát nebudou, tzn. nedává smysl předčasně řešit problém, který nenastal. Relativně vzdálené Horní Roztyly ani Chodovec ZPS v tuto chvíli nemají.

Závěrem lze konstatovat, že je silně nepravděpodobné, aby mělo rozšiřování modrých zón v jiných částech Prahy 4 vliv na dopravní situaci Spořilova.
Prosíme, podepisujte petici, připomeňte důležitost podpisu svým sousedům!