Pět bodů, proč mohou být modré zóny pro starý Spořilov škodlivé

Autor: Jindřich Vaněk <sporilov(at)gmail.com>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 19. 10. 2021

Modré zóny na Spořilově Je třeba uznat, že například na Jižním náměstí a Jihozápadní IV. se přes den vyskytují přespolní parkující. Zároveň je třeba si položit otázku, zda pochybné řešení tohoto lokálního problému stojí za možný rozvrat celé čtvrti. Následujících pět stručných bodů si klade za cíl otevřít debatu, zda zóny placeného stání (ZPS) jsou opravdu vhodným řešením. Zda vůbec máme přistoupit na výzvu připomínkovat tento návrh a mnohé jeho pochybné detaily, nebo ho raději odmítnout jako celek?1) Ztráta svobodného prostoru, snížení kvality života
Restriktivní opatření zřízení zón bude znamenat další byrokracii, finanční náklady, šikanu a ztracený čas. Dojde ke zdražení a znesnadnění poskytování služeb, řemesel a zásobování. Hrozí ztráta sousedského charakteru svobodného a volného veřejného prostoru obytné čtvrti.

2) Faktická ztráta parkovacích míst
Starý Spořilov má mnohde natolik úzké ulice, že v nich nelze vytvořit oficiální parkovací pruh. V současnosti se v takových ulicích ke všeobecné spokojenosti parkuje (byť jedním kolem na chodníku) a chodí se po spořilovsku středem ulice. V těchto ulicích nadále nepůjde parkovat, neboť v oblastech se ZPS se smí parkovat pouze na vyznačených místech.

3) Otevření Pandořiny skříňky dopravního inženýrství
Dnes přirozeně fungující sousedská pravidla parkování budou rozmetána. Jakmile dojde na nastavování nových pravidel, ukáže se jako již mnohokrát dříve, že Spořilov neodpovídá současným normám. Může se tak při časté fachidiocii dopravních projektantů snadno stát, že ulice obsadí lesy značek, kde se může a nemůže parkovat. V horším případě se situace časem vyvine k stavebnímu mrzačení ulic dle právě aktuálních norem. Je třeba si uvědomit, že stávající zvyklost stání jedním kolem na chodníku může skončit a být častěji pokutována. Následně nedostatečná šířka ulic pro normové parkování může vést k zavádění jednosměrek. Takovéto ad hoc účelové řešení může přinést mnoho nepříjemného.

4) Demontáž zahradního města
Již dnes dochází k velmi zhoubnému jevu. Ve snaze vyhnout se poplatkům mnozí lidé zboří ploty předzahrádek, které nahradí betonovaným parkovištěm. Nasnadě je tak ztráta i posledních zbytků uvolněné estetiky kultivovaného zahradního města charakteristického ulicemi s nízkými ploty a kvetoucími předzahrádkami.

5) Zavedení ZPS v naší čtvrti nic nevyřeší, pouze trestá Spořilováky za chyby hlavního města
Jedná se pouze o skryté zdanění ze strany hlavního města. Ovšem právě toto město naši situaci a dopravní zátěž samo zhoršuje svým nekoordinovaným rozvojem v nejbližším okolí. Neřeší širší dopravní vztahy v kontextu s realitou, nezvládnulo situaci okolo budov T-mobile, nesplnilo sliby záchytného parkoviště u metra Roztyly, kde má naopak vzniknout další dopravu generující zástavba. V tomto kontextu je zarážející, že namísto zájmu a řešení stávajících skutečných dopravních problémů přichází město pouze s restriktivním opatřením.