Zasloužilý učitel Jan Hostáň

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Vzpomínky, Vydáno dne: 09. 09. 2021

Jan HostáňZnámý spořilovský učitel ze Základní školy Jižní IV. Jan Hostáň autor literatury pro děti a odborný učitel se narodil v Brzicích u Dvora Králové v roce 1898. Vystudoval reálné gymnázium ve Dvoře Králové a v roce 1918 byl odvelen do armády. Po 1. světové válce se přihlásil na lékařskou fakultu, avšak z finančních důvodů studium nedokončil. Po ukončení abiturientského kurzu začal učit v Záluží u Mostu a na pokusné Volné socialistické škole práce v Kladně. Pro svoji politickou činnost byl několikrát přeložen, např.do Hostivic, Buštěhradu a na různé pražské školy.Ve třicátých letech se stal redaktorem Státního nakladatelství a v květnu 1945 byl jeho zatímním správcem. Po 2. světové válce působil externě na knihovnické škole a od roku 1951 jako odborný učitel a později ředitel střední školy na Pankráci a základní školy v Michli. Po odchodu do důchodu byl jmenován zasloužilým učitelem.
Obsáhlé literární dílo Jana Hostáně je spojeno s jeho výukovou praxí. Jeho texty pro děti jsou často určeny pro recitaci, mají naučný charakter a vycházejí z tradice české či ruské literatury pro školní mládež. Ve třicátých letech vydal Hostáň ve Státním nakladatelství řadu kolem třiceti naučných publikací, tzv. hostinky. Např. Děti u novostavby 1935, Kůň nebo auto? 1932, Napiš si noviny sám! 1936, V potoce svět uzřela, u kuchařky umřela 1931. V letech od roku 1935 až do roku 1970 napsal knížky jednak sám a jednak s mnoha různými lidmi, např. se spořilovským autorem Janem Týmlem hru pro děti „Kolo-toč“ a dokonce i po jeho smrti ostravské nakladatelství Librex vydalo v roce 1999 jeho říkadla pro děti „Kolo kolo mlýnské“. Jeho knížky mají do sta stránek a jsou to většinou brožurky. Původní cena se pohybovala okolo 20,- Kč.
Věrka Drozdová, vnučka vrchního odborového rady Rudolfa Vonky vzpomíná, jak jako dvanáctiletá žákyně spořilovské Základní školy Jižní IV. si kupovala u knihkupce pana Štěrby Hostáňovy populárně-naučné brožurky, malé zelené naučné knížky pro děti. Jejich šest svazků bylo možno chápat díky jejich praktickému obsahu jako doplněk školních učebnic. Všechny měly heslo „Hostáňovy přehledné příručky“ a jejich svazky 1 až 6 různá témata, např. Chemie, Živočichopis, Československé dějiny, Zeměpis, Rostlinopis, Nerostopis. Tyhle knížky Věrka zvlášť obdivovala ve výloze pana Štěrby a těšila se z jejich četby. Ve válečném období se tento směr tvorby obrátil do politicko-výchovných textů, např. Jak byl zvolen Klement Gottwald prezidentem republiky? 1948. Jan Hostáň byl na Spořilově velmi dobře znám jako občan díky jeho společenské, osvětové a politické činnosti v době normalizace. Jan Hostáň zemřel v roce 1982 v Praze. Vzpomeňme známého spořilovského učitele a jeho celoživotní rozsáhlé literární dílo, které vytvořil díky svému nadání, píli a vytrvalosti. Patří mu náš dík.