Výroční zpráva Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 31. 03. 2021

Činnost Sboru pro obnovu pomníku hrdinům od Zborova se v roce 2020 soustředila na přípravu a osobní účast členů na celostátních i místních oslavách výročí prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka a na pietních aktech k významným vojensko-historickým událostem dějin České republiky, zejména v Praze 4-Nuslích a na Spořilově, na Vítkově, na Staroměstském náměstí a u budovy Českého rozhlasu na Vinohradech. Členové Sboru se v období od ledna do dubna tradičně zúčastnili celostátních slavnostních shromáždění a pietních akcí pořádaných u pomníku TGM na Hradčanském náměstí a u hrobu TGM na hřbitově v Lánech (účast s praporem v sokolských stejnokrojích). Předseda a místopředseda Sboru Vladimír Prchlík a doc. Vratislav Preclík přispívali články o životě, díle a odkazu TGM. Vzhledem k vyhlášení celostátní karantény covid - 19 v květnu 2020 se činnost členů Sboru zaměřila na příspěvky o podílu profesora Tomáše Garrigue Masaryka, Československých legionářů a Sokolů v boji za samostatný demokratický stát do novin Městské části Prahy 4 TUČŇÁK, do časopisu MDH ČAS a týdeníku CČSH Český zápas a do internetových Spořilovských novin.Šéfredaktor Tomáš Hromádka vydal dvě zvláštní čísla tištěných Spořilovských novin, zaměřených na informace širší spořilovské veřejnosti. Spořilovské noviny č.1/2021 upozorňují čtenáře na vydání nové, již třetí knížky Vladimíra Prchlíka o starém Spořilovu „TOULKY MINULOSTÍ STARÉHO SPOŘILOVA“. Obsahuje vzpomínky na dobu přípravy, výstavby a rozkvětu moderní zahradní čtvrti Spořilova v době první republiky. Uvádí pozoruhodné životy a dílo četných vynikajících osobností a jejich rodin. Zabývá se též vznikem vlasteneckých organizací jako Československé obce legionářské, Československé obce sokolské a jejich významným posláním v životě nové městské čtvrti. Kniha vyšla 28.října 2020 k 90. výročí vzniku samostatné a svobodné Československé republiky. Druhé vydání zvláštních novin č.2/2021 „10 let od vyhlášení národní kulturní památky na Spořilově“ připomíná nejenom spořilovské veřejnosti, avšak městské části Prahy 4 i celé Prahy význam desátého výročí ustavení historického jádra Spořilova v roce 2011.
V roce 2020 pracoval výbor Sboru ve složení: Ing.Vladimír Prchlík,CSc. - předseda, doc.Ing.Vratislav Preclík, CSc., a dipl.tech. Vladimír Dvořák - místopředsedové, Jan Vlasák - jednatel, Mgr. Tomáš Hromádka - tiskový mluvčí a člen výboru, Ing.Tomáš Sedláček - člen revizní komise. Na základě telefonické volby konané dne 12.ledna 2021 bude v témže složení výbor pracovat i v roce 2021. Činnost Sboru v roce 2021 se zaměří na přípravu a zajištění výchovně - vzdělávacích pořadů - přednášek, besed pro školní mládež i širší veřejnost se zdůrazněním významu odkazu československých legionářů, Sokolů a díla prezidenta Osvoboditele T.G.M. pro naši současnost i budoucí generace.
Po uvolnění celostátních opatření proti infekci covid - 19 budou členové Sboru pokračovat ve veřejné činnosti. Zúčastní se slavnostních shromáždění a pietních oslav, konaných ve spolupráci s úřadem Městské části Prahy 4 a dalšími odbojovými a vlasteneckými organizacemi a spolky na Spořilově a v Praze 4, u budovy Českého rozhlasu, u Památníku národního osvobození na Vítkově a pietních aktů u hrobu prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka v Lánech.


Sbor pro obnovu pomníku od Zborova má svůj profil na Facebooku.