Výroční zpráva Klubu TGM v Záběhlicích za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 15. 01. 2020

Masarykovo demokratické hnutíČinnost Klubu TGM v Záběhlicích se v roce 2019 tradičně soustředila na přípravu a osobní účast členů na oslavách výročí prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka a stého výročí založení svobodného a demokratického Československa v Lánech a na pietních aktech k významným vojensko-historickým událostem, dějin České republiky zejména v Praze 4-Nuslích a na Spořilově, na Vítkově, na Staroměstském náměstí a u budovy Českého rozhlasu na Královských Vinohradech.


V přímé spolupráci s útvarem starosty městské části Prahy 4 Ireny Michalcové jsme uspořádali jako každoročně Slavnostní shromáždění k uctění památky obětí Pražského povstání a hrdinů - československých legionářů se vzpomínkou na sto druhé výročí bitvy u Zborova. Příprava programu, plakátů, pozvánek a jejich distribuce, uspořádání shromáždění pro spořilovskou veřejnost za účasti okolo 180 osob ze Spořilova a okolí a kolem 90 žáků a studentů dvou místních základních škol a Gymnázia.Postupická pod vedením ředitelů škol.
Členové Klubu se zúčastnili akcí pořádaných Předsednictvem MDH u pomníku TGM na Hradčanském náměstí a u hrobu TGM v Lánech (účast s praporem v sokolských stejnokrojích). Předseda Klubu přispíval v roce stého prvního výročí články o díle a odkazu TGM a zejména o podílu Československých legionářů a Sokolů v boji za samostatný demokratický stát do měsíčníku Prahy 4 TUČŇÁK, do časpisu CČSH Český zápas, do časopisu MDH ČAS a do internetových Spořilovských novin. Členové klubu bratři Vladimír Prchlík a Jan Vlasák se zúčastnili shromáždění u příležitosti X .ročníku soutěže žáků a studentů škol „TGM - život, dílo a význam pro současnost“. a slavnostního předávání cen MDH dne 15.11.2019. Bratr Vladimír Prchlík pozdravil vítěze soutěže a přítomné učitele soutěžících krátkým vystoupením o významu a důležitosti díla a odkazu prezidenta Osvoboditele pro naši společnost, zejména pro dnešní mládež a příští generace.
Činnost Klubu v roce 2020 se zaměří na přípravu a zajištění výchovně - vzdělávacích pořadů - přednášek, besed a výstav pro školní mládež i veřejnost se zdůrazněním významu odkazu prezidenta Osvoboditele T.G.M. pro naši současnost i budoucí generace. Členové Klubu se zúčastní setkání pořádaných Předsednictvem MDH. Pokračovat bude přímá spolupráce s odbojovými a vlasteneckými organizacemi a s úřady městských částí Prahy 4, Prahy 1 a Prahy 12. Budeme usilovat o získání nových členů MDH.