Jak jsme obnovili TJ Sokol Praha - Spořilov, Roztyly

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Vzpomínky, Vydáno dne: 12. 12. 2019

Záhy po sametové revoluci v listopadu 1989 obnovila opět svoji činnost díky nesmírnému nadšení všeho členstva a přípravného výboru též spořilovská tělocvičná jednota SOKOL. V jeho čele stál starosta bratr MUDr.Václav Kulhánek a jako členové bratři Zdeněk Keist, Miloš Kubíček, Vladimír Prchlík a Jiří Rezek, a sestry Jaroslava Jiráková, Marie Kulhánková, Věra Růžičková a další. V únoru 1990 se konaly po čtyřiceti letech nesvobody a zákazu Sokola první svobodné sokolské šibřinky. Jejich ráz zněl „Dva tisíce slov“. Sokolovna jásala a tančila z nabyté svobody a přetékala nadšením účastníků ze Spořilova i z okolí.


Obnovená Tělocvičná jednota Sokol Praha - Spořilov, Roztyly s Občanským fórem a se Základní školou Jižní IV uspořádaly dne 7. března 1990 slavnostní akademii ke 140. výročí narozenin prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka. Která se stala významnou celospolečenskou a kulturní událostí Spořilova.
Připomeňme si tento památný večer, uspořádaný ve zcela zaplněné sokolovně, s dnes již historickými jmény předních umělců - členů Národního divadla v Praze, kteří nezištně přispěli k vysoké úrovni večera. V pořadu vystoupil jako host mistr Karel Berman, který za vlastního klavírního doprovodu zapěl Dvořákovy Biblické písně. Účinkovala celá řada spořilovských umělců: mluveným slovem přispěl mistr Boris Rösner ukázkami z Čapkovy knihy „Hovory s TGM“. šanzoniérka Alena Havlíčková za klavírního doprovodu Milana Jíry zazpívala vlastenecké písně Karla Hašlera, Lukáš Dobrodinský přednesl na harfu Smetanovu symfonickou báseň „Vltava“. S národními písněmi vystoupil pod vedením učitelky, sokolky sestry Vlasty Slavíčkové dětský pěvecký sbor Základní školy Jižní IV, který zazpíval Masarykovy oblíbené národní písně „Ach synku, synku“ a „Teče voda. teče“. Mnozí diváci se s nadšením ke zpěvu dětí přidali. Smetanovy skladby přednesli členové Spořilovského sokolského kvarteta - profesorka Marie| Purgerová, Václav Cimr, Miroslav Novotný, Vladimír Prchlík a Jiří Valášek. Pořadem provázel a ukázky z děl TGM četl spořilovský redaktor Československého rozhlasu Vladimír Fišer, známý hlášením tragických událostí napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy v historické noci dne 21.srpna 1968.
Na závěr akademie přečetl pozdravný přípis s omluvou, který zaslal slavnostnímu shromáždění známý spořilovský spisovatel Adolf Branald, který tehdy pobýval s vážnou chorobou v Thomayerově nemocnici v Krči.
Slavnostní večer, konaný krátce po obnovení činnosti Sokola na Spořilově, vyzněl jako společné, nadšené vyjádření díků všech přítomných občanů bez rozdílu politického přesvědčení nebo náboženského vyznáni za nově získanou svobodu a demokracii. Byla to živá vzpomínka na muže, který se zasloužil celoživotním dílem o vznik a rozkvět demokratického a svobodného státu, prezidenta Osvoboditele Československé republiky - Tomáše Garrigue Masaryka.
Den poté, 8. března 1990 oficiálně obnovila svoji činnost Československá obec sokolská. Touto vzpomínkou budiž vzdán hold a dík všem spořilovským sokolům všech generací a jejich rodinám za jejich nadšení, vytrvalost, odvahu, hrdinství, svornost, bratrství a lásku k Sokolu a k naší vlasti! Sokol na Spořilově po sametové revoluci v listopadu 1989 znovu vzlétl do nové budoucnosti. Jeho výboru se podařilo plně obnovit tělocvičnou, sportovní, kulturní i společenskou činnost na Spořilově. Spořilovské tělocvičné jednotě do dalších let přejme mnoho zdaru!