Deset let Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 12. 11. 2019

ZborovMezi významná výročí letošního roku, která jsou spojená se Spořilovem bezesporu patří i deset let od vzniku Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova (2. 11. 2009).Spolek vznikl na základě společného rozhodnutí a za přímé podpory vedení významných organizací na celostátní úrovni. Zakládajícími členy Sboru jsou zástupci Československé obce legionářské, České obce sokolské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Masarykova demokratického hnutí a Asociace nositelů legionářských tradic ANLET.
Cílem spolku je obnovit na Spořilově pomník legionáře podle původního návrhu ruského legionáře, architekta kpt. Ing. Karla Babky, objeveného ve tvaru modelu sochy v Městském muzeu v Blansku. Spořilovský pomník Hrdinům od Zborova totiž odstranili nacisté za druhé světové války.
V průběhu uplynulých deseti let získal Sbor písemnou podporu představitelů státu i významných osobností politického a společenského života a za souhlasu představitelů Československé obce legionářské byk projekt obnovy zařazen do celostátního projektu Ministerstva obrany České republiky „LEGIE 100.“
Členům spolku se podařilo zpracovat projekt nového pomníku, uspořádat finanční sbírku na pomník, zhotovit model pomníku a vydat dvě publikace - Po stopách spořilovských legionářů a Vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo. Členové spolku se pravidelné účastní pietních setkání a aktů k připomínkám významných výročí našeho státu. I přes dílčí úspěchy pomník ani žádná jiná připomínka existence pomníku na Roztylském náměstí není, členové spolku se však nevzdávají a mají v plánu další aktivity.