Pocta svaté Anežce

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 20. 10. 2019

K 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční ve spořilovském kostele sv. Anežky České a Patronů českých celá řada zajímavých akcí. Přinášíme jejich přehled:15.11. v 19.00 koncert Baborak Ensembl ve složení Dalibor Karvay, Martina Bačová, Karel Untermüller, Hana Baboráková Shabuová a Radek Baborák. Zazní skladby W. A. Mozarta, L. Sinigaglia, K. Saint-Säense, M. Boka.

17.11. v 10.30 bude slavnou mši svatou celebrovat papežský nuncius arcibiskup Charles Balvo, mši doprovodí Schola od sv. Anežky, poté bude následovat beseda. Ranní mše v 8.30 je zrušena.

19.11. v 17.00 vernisáž výstavy fotografií Františka Sysla s názvem „Svatořečení Anežky České v Římě“. Uvedení doplní vyprávění F. Sysla o jeho neorganizované cestě do Říma a vzniku samotných fotografií. Vernisáž doprovodí Filip Koběrský (varhany). Dobové unikátní fotografie budou v kostele sv. Anežky k vidění do 24.11.

20.11. Dětský katedrální sbor pod vedením Miloslavy Vítkové a Jany Karausové doprovodí v 18.00 mši svatou, po ní zazní část oratoria Karla Louly: Anežka. Klavírní doprovod Josefína Nedbalová.

22.11. v 19.00 koncert Stamicova kvarteta ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška, Petr Hejný Zazní Smyčcové kvartety J. B. Foerstera a A. Dvořáka.

23.11. od 9.00 předadventní duchovní obnova s P. Eliášem Pasekou OFM, předcházet jí bude celonoční adorace.

24.11. v 17.00 Vzpomínkové setkání k výročí svatořečení Anežky České, do tématu uvede historik Jaroslav Cuhra z Ústavu pro soudobé dějiny, vystoupí František Reichl a další pamětníci.