Výroční zpráva Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 22. 01. 2019

Činnost Sboru pro obnovu pomníku hrdinům od Zborova se v roce 2018 tradičně soustředila na přípravu a osobní účast členů na oslavách výročí prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka a stého výročí založení svobodného a demokratického Československa v Lánech a na pietních aktech k významným vojensko-historickým událostem, dějin České republiky zejména v Praze 4-Nuslích a na Spořilově, na Vítkově, na Staroměstském náměstí a u budovy Českého rozhlasu na Vinohradech.Dne 18.9.2018 se konala slavnost navrácení památky neznámého vojína do oltáře kaple Svaté Marie na Staroměstském náměstí za účasti vedení hlavního města Prahy a slavnostních hostů. Bratr Jan Vlasák obstaral v roce stého výročí bitvy u Zborova osobně odběr prsti ze zborovského bojiště do Prahy a její uložení do kovové schrány. Bratr předseda Sboru Vladimír Prchlík promluvil o hrdinství československých legionářů v bitvě u Zborova a o jejich zásluhách o vznik samostatného svobodného a demokratického Československa pod vedením profesora Tomáše Garrigue Masaryka. Pamětní schránu s prstí borovského bojiště poté předal s delegací legionářů v historických ruských, francouzských a italských stejnokrojích primátorce hlavního města Prahy Adrianě Krnáčové.
Shromáždění požehnal kardinál Dominik Duka. Bratr místopředseda Sboru Vratislav Preclík položil na historický oltář v zastoupení Sboru rudou růži.

V přímé spolupráci s útvarem starosty Městské části Praha 4 jsme uspořádali jako každoročně Slavnostní shromáždění k uctění památky obětí Pražského povstání a hrdinů - československých legionářů se vzpomínkou na stoprvní výročí bitvy u Zborova. Příprava programu, plakátů, pozvánek a jejich distribuce, uspořádání shromáždění pro spořilovskou veřejnost za účasti okolo 160 osob ze Spořilova a okolí a kolem 85 žáků dvou místních základních škol a gymnázia.
Členové Sboru Vladimír Prchlík, Vratislav Preclík a Jan Vlasák se účastnili aktů slavnostního vysazení „Lípy republiky“ 24.10.2018 v Modřanech a Velké Chuchli.
Členové Sboru se zúčastnili akcí pořádaných u pomníku TGM na Hradčanském náměstí a u hrobu TGM v Lánech (účast s praporem v sokolských stejnokrojích). Předseda Sboru přispíval v jubilejním roce stého výročí články o činnosti , díle a odkazu TGM a zejména o podílu Československých legionářů a Sokolů v boji za samostatný demokratický stát : do měsíčníku Prahy 4 TUČŇÁK, do časpisu CČSH Český zápas, do časopisu MDH ČAS a do internetových Spořilovských novin. Členové Sboru bratři Vladimír Prchlík, Vratislav Preclík a Jan Vlasák se zúčastnili dne 9.11.2018 slavnostního shromáždění u příležitosti XI. ročníku soutěže žáků a studentů škol „TGM - život, dílo a význam pro současnost“.
Činnost Sboru v roce 2019 se zaměří na přípravu a zajištění výchovně - vzdělávacích pořadů - přednášek, besed a výstav pro školní mládež i širší veřejnost se zdůrazněním významu odkazu československých legionářů a díla prezidenta Osvoboditele T.G.M. pro naši současnost i budoucí generace. Členové Sboru se zúčastní setkání pořádaných odbojovými a vlasteneckými organizacemi a úřady Městských částí Praha 4, Praha 1 a Praha 12.
V roce 2018 pracoval výbor Sboru ve složení: Ing.Vladimír Prchlík,CSc., předseda, doc. Vratislav Preclík, CSc., místopředseda, Jan Vlasák, jednatel a hospodář, Mgr. Tomáš Hromádka, člen výboru, Ing.Tomáš Sedláček, revizní komise. V témže složení bude pracoval i v roce 2019.