Členové Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova připomínali výročí vzniku ČSR po celé Praze

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 06. 11. 2018

SOP Zborov při sázení Lípy republiky v Chuchli (25. 10. 2018Oslav 100. výročí vzniku Československé republiky se nejen na Spořilově ale i na různých místech hlavního města se účastnili i členové Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova. Napilno měli zejména ve dnech kolem 28. října. Tradičně se účastnili pietních a vzpomínkových akcí národního, regionálního i místního charakteru.

Kromě vzpomínkové akce na Vítkově se jednotliví členové mj. účastnili sázení památné lípy na Spořilově, v Modřanech a ve Velké Chuchli. Ve Velké Chuchli se čelní představitelé spolku účastnili také pietního aktu před místní základní školou, na jejíž fasádě jsou umístěny pamětní desky se jmény padlých v I. světové válce. O roli T. G. Masaryka při vzniku Československa hovořil před dětmi Doc. Vratislav Preclík, CSc. Zdejší škole předali členové sboru slavnostně dar ve formě nástěnné mapy se zobrazením legionářské anabáze. Podobné mapy jsou postupně umísťovány do jednotlivých škol v Praze a jejich tisk byl zajištěn ze sponzorského daru štědré dárkyně.

Sázení lípy v Chuchli 25. 10. 2018, členové SOP Zborov se st

Členové SOP Zborov se starostou Velké Chuchle Stanislavem Freslem (zcela vlevo) u Lípy republiky