Důležitá výzva: Na starém Spořilově se připravuje nová plynofikace!

Autor: Jindřich Vaněk <sporilov(at)gmail.com>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 10. 2018

V současnosti je v běhu příprava projektu nových plynovodů a plynovodních přípojek na starém Spořilově. Akce je vyvolána přechodem na jinou tlakovou soustavu, což vyžaduje instalaci regulátorů tlaku a nové plynovodní přípojky.
Distribuční společnost prosazuje řešení, kdy navrhuje stavět do oplocení několik skříní a zařízení. K tomu si pak nechává podepisovat souhlasy. Do oplocení chtějí zabudovávat regulátory tlaku, ale také hlavní uzávěry (HUP) a nakonec i plynoměry.Tato řešení Spolek Spořilov považuje za naprosto nešťastná, ale i nevhodná z důvodu zachování architektonických a urbanistických kvalit ulic a veřejných prostorů zahradního města Spořilova. Ty jsou v tomto směru již narušeny nesourodými slepenci rozvodných budek elelektřiny, telefonu apod. Naším společným cílem by perspektivně mělo být nalezení způsobu kultivace dříve jednotného oplocení, spolu s kultivací slepenců rozvodných skříní.

Praha 4 se hlásí k zásadám, které stanovil Generel veřejných prostranství. Viz http://www.praha4.cz/Praha-4-ma-strategii-na-revitalizaci-verejnych-prostranstvi.html. Generel ke Spořilovu jednoznačně říká, že uliční prostor je třeba řešit systémově a že je třeba poskytnout podporu obnově původního designu betonového oplocení. Řadové domy disponují do ulice od šesti metrů oplocení, přičemž již nyní je často velká část délky plotu "řešena" budkami přípojek, brankami, místy na popelnice atp.. Pokud si nyní z našich plotů necháme ukrást další metr na plynárenské budky, můžeme se definitivně rozloučit s něčím, co by se dalo považovat za reprezentativní plot. Přitom příklady ze zahraničí dávají naději, že kultivace oplocení a zkrocení přípojných skříní je možné a je otázkou času a vůle. Na obrázku můžeme vidět čistotu nedávno obnovených plotů a uličního prostoru v jednom z předobrazů Spořilova, zahradním městě Marga v Lužici.

Marga


Dalšími důležitými momenty akce je například to, že vystěhováním HUP a plynoměru ze sklepa na ulici se také upravují vlastnické práva, odpovědnost za přípojku a údržbu regulátoru tlaku. Pro občana, jako odběratele je tato úprava zcela nevýhodná. HUP přístupný z ulice nejenže překáží, ale může být také vystaven vandalskému zásahu nebo nehodě automobilu.
Přitom alternativa existuje - jde o instalaci regulátoru tlaku do chodníku pod malý poklop, (obdoba uzávěru vody) a ponechání HUP a plynoměru na původním místě v domě. Je to pro domkáře nejvýhodnější řešení. Majetkově se nic nemění, údržba a každoroční kontrola regulátorů zůstane v rukách profesionálů.
V minulém týdnu jsme se účastnili jednání na Institutu plánování a rozvoje města, kam MČ Praha 4 také vyslala svého delegáta. Na jednání panovala shoda na tom, že je třeba hledat systémové architektonicky nerušící řešení (např. zmíněná plošná instalace do chodníku) a byla nám vyslovena podpora.

Co může udělat každý z nás? Pokud vám byl doručen do schránky návrh dohody o realizaci úpravy plynovodní přípojky spolu s konceptem plné moci pro vyřizování, nedoporučujeme prozatím nic podepisovat. V komunikaci se zmocněnci distribuční společnosti žádejte jednotné řešení vytvořené ve spoluprácí s Městskou částí a Institutem plánování a rozvoje města. Případně trvejte na umístění regulátoru do chodníku, kde neruší, ani nevyvolává potřebu cokoliv bourat či stavět.
Informujte své sousedy. O vývoji podáme zprávu.

Spolek Spořilov
Jindřich Vaněk
sporilov@gmail.com