Vedení tramvajové trati v rámci zastřešení Spořilovské spojky má alternativu

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 03. 04. 2018

Návrh vedení tramvajové tratěVedení tramvajové trati od severu Spořilovem nahoru je podle studie zastřešení Spořilovské spojky nyní navrženo od dolního konce po zastropené Spořilovské. Ještě před křížením s Hlavní má ale tramvaj ze zastropení sjet, dále je vedena ulicí Senohrabskou podél tubusu a provizorně ukončena novou smyčkou v místě stávajícího připojovacího pruhu do Spořilovské v prostoru křižovatky Klapálkova. Stávající nájezd do Spořilovské se tím ruší (přemísťuje).Tramvajová trať je však dlouhodobě plánována dále směrem na Jižní Město, a to minimálně k metru Opatov. Trasa na Opatov je jasná, rezervovaná a propojení na metro potřebné. Nedává tedy žádný smysl tento úsek tramvaje kouskovat a provizorně ukončovat na okraji sídliště Spořilov.
Při stávající variantě je zejména v okolí Senohrabské ulice velmi diskutovanou otázkou hluk z plánované tramvajové tratě. Je zřejmé, že hluk od tramvají jedoucích těsně před zdí tubusu Spořilovské spojky se bude odrážet zpět do sídliště.
Na veřejných debatách bohužel nebyly dopravní otázky, variantní řešení, ani podněty z veřejnosti vůbec debatovány ani předkládány.
Jedna zajímavá alternativa k poslední studii zastřešení Spořilovské spojky však existuje. Je jí horní vedení tramvajové tratě. Podstatou návrhu je přesun vedení tramvajové tratě z ul. Senohrabská na tubus zakryté Spořilovské spojky; do koridoru tratě směrem na Jižní Město by se pak vrátila pomocí mostu přes ul. Klapálkovou.
Tato alternativa vylučuje stavbu provizorní smyčky u Klapálkovy a rovnou počítá s prodloužením trasy tramvaje až na Opatov. Další přínosy alternativy jsou značné!

Alternativa horního vedení tramvajové tratě má následující výhody:
1) Tramvajová trať je o 10 - 30 m dále od bytových domů při Senohrabské a Na Chodovci.
2) Hluk se nebude odrážet od stěny tunelového tubusu zpět do sídliště.
3) Vyšší pozice tramvajové tratě snižuje hlukové zatížení a umožňuje lépe řešit protihlukové zábrany. Zkušenosti ze silničních mostů říkají, že čím vyšší je most, tím menší je hluk.
4) Nevznikne nová hluková zátěž na konečné tramvaje. Ostré oblouky kolejí na smyčkách konečných stanic jsou při pojíždění zvláště hlučné.
5) Horní vedení tramvaje přímo do tramvajového koridoru za Klapálkovou ruší nutnost stavět zde novou, složitou a zřejmě i světelnou křižovatku. Naopak ul. Klapálkova bude i nadále plynule a přímo napojena do Spořilovské. Efektem je všeobecně plynulejší a bezpečnější doprava.
6) Připojovací pruh do Spořilovské spojky v prodloužení ul. Klapálkovy zůstane zachován, což umožní plynulé a přirozené odvedení dopravy ve směru Michle přímo do tunelu. V opačném případě bude velká část dopravy z horního sídliště, ale také od Roztyl jezdit po souběžné Senohrabské a Chodovské po povrchu - tedy zatěžovat sídliště.
6) Stísněné uspořádání ulic Senohrabské a Na Chodovci (cyklopruh, cyklostezka, tramvaj, chodník, zeleň) se uvolní a umožní vytvoření dalších parkovacích míst.
8) Zastřešení Spořilovské lze při této variantě u horního portálu až o sto metrů prodloužit. Položme si otázku, zda by nestálo za to prosadit dopracování studie (dosud se jedná pouze o studii!) o alternativní vedení tramvaje a zajištění prodloužení její trasy na Opatov. Vedle nesporných přínosů z prodloužení tramvajové trasy na Jižní Město a snížené hlučnosti umožní tato varianta také vznik dalších parkovacích míst, možnost úpravy a zjednodušení křižovatky Klapálkova a celkové dopravní odlehčení v přetížené křižovatce Türkova.

Jindřich Vaněk
sporilov@gmail.com