Projektové fórum gymnázia Postupická

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 19. 06. 2017

Někdy před loňskými vánocemi mě pozval můj přítel - ředitel Mgr. Josef Tomek, a požádal mne o spolupráci - působit jako poradce soutěžících studentek při celopražské soutěži středních škol v hlavním městě Praze.
Začalo to prosbou, zda bych mohl - byl ochoten ujmout se dvou studentek, mj. - obou Kateřin: Koudelové a Benákové, studentek kvinty ze třídy profesorky Marie Theinerové při studentském projektu, zabývajícímu se historickým obdobím 1. světové války.
Na zahájení projektu jim pan ředitel ochotně zapůjčil naši legionářskou knížku, kterou jsem mu před rokem přátelsky věnoval. Ta je zřejmě inspirovala, že si dobrovolně vybraly právě toto téma. Projekt se zabývá historií bojů československých legionářů pod vedením profesora Tomáše Garrigue Masaryka za svobodu, který vyústil v založení svobodného a demokratického státu - Československé republiky.


Vladimír Prchlík na Gymnáziu Postupická (31. 1. 2017)

Po mém souhlasu se dívky ozvaly e-mailem a pozvaly mě ke schůzce ve škole, která se uskutečnila 31. ledna dopoledne v kabinetu výtvarné výchovy. Tam nás na úvod a i na konec naší zajímavé besedy vyfotil jeden student (viz fota ze školy). Dostal jsem velký čaj a mohlo začít moje povídání se zvídavými dotazy obou studentek. Téma se točilo kolem našich hrdinů 1. velké světové války - československých legionářů a doby bojů za svobodu a demokracii pod vedením profesora Tomáše Garrigue Masaryka.
Studentky si prostudovaly látku ve spořilovské legionářské knížce, vydané v roce 2016 Sborem pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, kterou jim v předstihu laskavě zapůjčil pan ředitel Mgr. Josef Tomek, velký vlastenec s rodinnou legionářskou tradicí. Tím byl můj úkol snadnější. Za téměř dvě hodiny povídání jsme toho stihli poměrně hodně. Moje ukázkové doklady a dobové dokumenty jenom dokreslily běh dramatických událostí v boji za samostatný svobodná demokratický stát Československou republiku.
Úkolem studentek bylo vypracovat asi pětisetstránkový přehled (referát), vystihující zadané téma projektu. Po posouzení před komisí Projektového fóra do konce března postoupí do celopražského kola této zajímavé studentské soutěže. Je velmi potěšující, že mladá generace - studenti, kteří představují budoucnost naší drahé vlasti, se zajímají vážně o naši minulost, z níž se mohou poučit stejně jako celý národ pro naši světlou budoucnost.


Tolik Vladimír Prchlík.

Projektové fórum zasedalo dne 20. února 2017 od osmi hodin v jedné z učeben Gymnázia Postupická. Sešla se celkem sedmičlenná komise, v níž kromě ředitele školy a pěti profesorů zasedl také jako host i Vladimír Prchlík. Po uvítání a představení komise ředitelem školy a zahajovacím projevu vedoucí Projektového fóra profesorky Marie Theinerové komise začala postupně hodnotit všech dvacet předložených projektů. Jeden ze studentů vždy nejprve uváděl téma a cíl projekktu a další členové se postarali o vizuální doprovod s vlastním výkladem. Představení každého projektu trvalo asi dvacet minut.
Jako první obor komise hodnotila studentské projekty prvního stupně z humanitního oboru. Z představených projektů jmenujme alespoň některé. Studenti si je sami vybrali jako téma své práce: "Neřesti a ctnosti", "Komiks na téma motivy uměleckého díla" nebo "Mnichovská dohoda" - průzkum veřejného mínění v ulicích Nového Spořilova. Na názory kolemjdoucích, zda se bránit nebo nebránit nacistické vojenské síle po Mnichovské zradě západních Spojenců?
Následovaly studentské práce v oboru přírodovědném: "Kvantová mechanika", nebo "Nebezpečné situace při manipulaci s elektrickým proudem". Tato práce měla být návodem, jak se chovat při zacházení či chránit po zásahu elektrickým proudem v domácnosti nebo požáru.
Po přestávce začala komise hodnotit studentské práce druhého stupně v humanitárním oboru: "Průhonický zámek", "Chrám sv. Víta", "Pražské paláce", "Pražské synagogy" a "Matyášova brána". Cílem bylo sestavit poutavou formou a vhodnými záběry fotografa tyto historicky cenné umělecké klenoty turistického průvodce pro návštěvníky Prahy a zahraniční turisty (doprovodný text též v angličtině!) a zejména pro děti a jejich rodiče, které navštíví po prvé v životě Prahu, a chtějí se co nejlépe orientovat v zájmu o poznání významných historických pamětihodností hlavního města Prahy. Cílem všech prací bylo sestavit vhodné metodické příručky pro malé i velké.
Další témata byla: "Komiks na motivy uměleckého díla", Neřesti a ctnosti" a "Meč a krinolína". Právě toto téma si zvolily studentky - obě Kateřiny, které pracují na závěrečném dokumentu projektu o první velké světové válce a historii boje československých legionářů za svobodu a demokracii. Další velice zajímavé téma "Hudba a já" student představil s nadšením. Vyprávěl o svém osobitém pojetí hudby, která vyjadřuje jeho okamžité nálady a pocity. Na závěr předvedl ukázky vlastní tvorby - skladby pro kytaru, kterou studuje pod vedením profesora Pavla Haase, Skladby vynikají svojí poetičností a zvláštností a znějí zcela novým dojmem. Veliká umělecká naděje, pokud student vydrží u svého velkého koníčka.
Přírodovědný obor hodnocených prací byl zastoupen zcela různorodými a netradičními tématy jako je "Karetní magie", "Líh", "Molekulární gastronomie", "Tajemství barev", "Světelné znečištění oblohy" a "Oscilační děje". Vysoká náročnost zpracovat tato témata svědčí o velkém nasazení všech studentských skupin. Jejich celkové hodnocení bylo vesměs velmi vysoké, blížící se hodnotě pěti bodů
Na závěr setkání hodnotící komise Projektového fóra zaznělo vysoké uznání všech předvedených výkonů studentů při obhajobě jejich prací.
Při loučení poděkoval host bratr Vladimír Prchlík za milé pozvání, skvělé přijetí a osobní zážitky, svědčící o nadějné budoucnosti našeho národa. Při dobrém vzdělání a výchově mladé generace se rozhoduje o naší světlé budoucnosti.