Anketa k výročím roku 2017

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 10. 06. 2017

Roztylské náměstí Vážené čtenářky a čtenáři, spořilovští občané, sestry a bratři!
Letošní rok 2017 je rokem četných výročí událostí celostátního významu, které hluboce zasáhly do dějin naší vlasti. Připomínáme si hrdinství našich bojovníků, jejich statečnost, vytrvalost a lásku ke svobodě. Právě před sto lety dobrovolně a s obětavým vlasteneckým nasazením prokázali českoslovenští legionáři velké hrdinství v jedné z rozhodujících bitev 1. světové války v bitvě u Zborova. Tehdy Češi, Moravané a Slováci udatně bojovali ve svorném šiku proti několikanásobné přesile dobře vyzbrojeného nepřítele. Byla to jedinečná událost - bitva za samostatné Československo!Před 1. světovou válkou žilo v carském Rusku téměř 100 000 Čechů a Slováků, kteří tam odešli především za prací. Mezi jiným též četní Sokolové často jako učitelé tělocviku a šiřitelé sokolské myšlenky bratrství, lásce k vlasti a národní hrdosti. Jejich snaha vyvrcholila založením Rady Čechů v Rusku. Dne 28.9.1914 přísahali první dobrovolníci, členové České družiny v Kyjevě, věrnost na prapor se svatováclavskou korunou. Obdobně v Paříži čeští krajané založili sdružení Česká družina, čítající téměř tisíc členů. Společně se členy tamní sokolské jednoty, kteří používali název „Rota NAZDAR!“ složili slavnostní přísahu dne 12.10.1914. Velký význam měly tyto na sobě nezávislé události pro vlastní vznik a organizaci bojových jednotek československých legií. Rozhodující část tvořili Sokolové, nositelé idejí bratrů zakladatelů Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera a vzorné sokolské organizace.
V letošním roce si připomínáme další dvě pro náš stát historicky významná výročí: 155 let od založení Sokola dne 16. února 1862, vlastenecké tělocvičné organizace spojené vždy s bojem za samostatnost, národní uvědomění a proti národnostnímu útlaku a 100 let od vítězné bitvy u Zborova dne 2. července 1917, kde se vyznamenaly českoslovenští legionáři.
Pro čtenáře ze Spořilova uvádíme další významné události, důležité pro společenský, tělocvičný a kulturní život našich občanů všech generací, a to 90. výročí založení TJ Sokol Praha Spořilov, Roztyly dne 10. září 1927.
Z výnosu dobročinných sbírek a darů a díky nezměrnému úsilí legionářů, členů Sboru pro postavení pomníku, Československé obce legionářské, péči její místní pobočky na Spořilově a díky drobným dárcům z řad občanů a štědrých dárců byl slavnostně odhalen na Roztylském náměstí pomník Hrdinům od Zborova. Tato pro Spořilov jedinečná událost se konala za účasti četných hostů, představitelů vlády, československé armády, Československé obce sokolské a za velké účasti spořilovské veřejnosti. 80.výročí odhalení legionářského pomníku na Spořilově dne 29. června 1937 si připomínáme právě letos.
Vzpomínáme s pietou, láskou, úctou k jeho dílu a odkazu pro dnešek 80. výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka dne 14.září 1937. Profesor Masaryk byl Československou národní radou uznán za hlavu našeho odboje Náš první prezident prohlásil v roce 1922 o legionářích: „Zborovem zahájili jsme svou vojenskou akci, která nás postavila na roveň národům bojujícím. V době, kdy celý svět byl v poli, nemohli jsme se omezit na deklamace. A také vliv naší armády na politiku doma byl velký a jistě rozhodující. Vděčná paměť bratřím zborovským, padlým i živoucím!“. Legionáři se stali po návratu do vlasti jejími prvními obránci, zárukou svobody a demokracie a základem moderního demokratického státu - Československé republiky. Den zborovské bitvy 2. červenec byl uzákoněn jako Den československé armády.
Právě k připomenutí těchto dvou historicky závažných událostí a pro zachování jejich odkazu generacím příštím, jsme oslovili 12 známých osobností z řad veřejného života, zájmových společenských organizací a historiků, aby nám sdělili svůj osobní pohled na dvě takto položené otázky:

1) Význam zborovské bitvy v boji za národní samostatnost Čechů a Slováků
2) Odkaz díla Tomáše Garrigue Masaryka dnešku.

Jejich osobní názory otiskujeme v plném znění.

Vážení a mílí čtenáři,
přejeme Vám, aby naše jubilejní anketa přinesla zajímavé informace o historicky závažných událostech našich pohnutých dějin. Važme si odkazu, který nám předali bojovníci obou světových válek. Važme si všichni společně hrdinství a obětí všech bojovníků z řad Sokolů, legionářů i všech bojovníků za svobodu a demokracii v naší vlasti, kteří nám tuto těžce vybojovanou svobodu opět přinesli.
Kéž naše řádky čtenáře potěší a přinesou řadu podnětů a informací pro všechny generace!

Vladimír Prchlík
Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova
Tělocvičná jednota Sokol Spořilov
Čestný občan Prahy 4