Neznámá kapitola z historie legionářského pomníku - objevil se po válce na Žižkově?!

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Vzpomínky, Vydáno dne: 10. 03. 2017

Legionář od ZborovaÚžasný nález objevila nedávno členka Věrné gardy Sokola Spořilov Kateřina Lorencová. Při nahodilém pátrání po rodinných věcech, mezi svazky uložených starých dokladů a haldami nejrůznějších listin objevila cenný historický dokument, zápis v deníku - písemnou vzpomínku na padesátá léta minulého století. PhDr. Bořivoj Nejedlý s pečlivostí a precizností sobě vlastní popisuje zážitky, které se udály dne 13. března 1951. Toho dne při jedné z pravidelných vlastivědných vycházek do velkoměsta Prahy se svým bratrem Svatoplukem Nejedlým ze Spořilova se vydali ze Žižkova vzhůru na prohlídku slavného pomníku Jana Žižky z Trocnova na horu Vítkov.Objevený záznam celé události citujeme pro zajímavost doslovně:
Dopoledne o 10. hodině jsem se sešel s bratrem u Prašné brány. Šli jsme spolu na vrch Žižkov, abychom si prohlédli zblízka nový pomník Žižkův.
Stojí před památníkem odboje. Zblízka je nesnadno jej pozorovati. Je to jezdecký pomník, jehož autorem je Kafka. Kůň je klidně rozkročen, sedící na něm Žižka je v bojovém rozechvění. Tedy v tom je jistý kontrast. Je na vysokém podstavci s pozadím asi 20m dále masivem kamenného zdiva. Je těžko najít nějaké místo na úpravném prostranství před budovou Památníku odboje, odkud by mohl být fotografován, či malován, jako celek.
Zblízka jsou jeho proporce zkresleny výškou pomníkového podstavce, a dál není možno odstoupiti, protože z obou stran jsou strmé svahy vrchu Žižkova. Ještě zepředu je pohled nejpřijatelnější. Sám o sobě je dílem uměleckým, vysoké kvality. Byl odhalen někdy vloni v červenci, my byli na letním bytě a komunistické slávy nás stejně nezajímají.
Vzpomínali jsme s bratrem, že již v 80. létech minulého století sbíral náš otec příspěvky na tento pomník, a že se domníval, že v málo letech tam bude státi. Jeho postavení se ve svém dlouhém životě nedočkal. Jedinou výhodou tohoto zpoždění je snad to, že pomník je podstatně hodnotnějším dílem, než by byl v tehdejších dobách a že jeho okolí je nádherně monumentálně upraveno.
O něco níže je u dětského hřiště jiný pomník, kdysi umístěný ve Spořilově, totiž pomník českého legionáře ve výpadovém postavení, v polní výzbroji a s napřaženou puškou. Je bez podstavce na trávníku. Tento pomníček (asi 180 cm vysoká postava) má naprosto nevhodnou polohu. Ve Spořilově stál na podstavci dost vysokém, nu dnešní doba památce legionářů nepřeje. Zdobí tedy žižkovské sady, ale bez podstavce si ho málokdo všimne. Pak jsme s bratrem sešli do Karlína, a na Poříčí sedli na tramvaj."


To, co tito svědkové spatřili, mohlo u nich - stejně jako u nás - vyvolat zděšení. Dávno již ztracený, Němci za války zničený památný pomník legionáře - Hrdiny od Zborova, který stával na Spořilově - od té doby jej nikdo jiný neviděl. A nyní tato ztracená socha tu opět bez podstavce stojí, i když na trávníku u dětského hřiště pod horou Vítkov! Snad to byl malý zázrak nebo velké štěstí té náhody pro staré Spořilováky, pamatující ještě živě slavnostní odhalení pomníku v roce 1937? Že snad byl tento vzácný památník z První republiky přece jenom zachráněn a zachován pro budoucnost? Snad to byla skvělá myšlenka několika českých vlastenců ukázat utlačovanému lidu jako útěchu a posilu pomník bojovníka za svobodu z minulosti. Byl to odvážný počin statečných jedinců, co všechno tajně připravili? Toto jsou dnes naše zvídavé otázky, jak to vlastně bylo, jak k tomu došlo?
A co si z těchto záhadných událostí odnést pro dnešek? Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, spolek na Spořilově usiluje od svého založení v roce 2008 o obnovu pomníku legionáře, který byl slavnostně vztyčen v červnu 1937 u příležitosti 20. výročí slavné bitvy u Zborova. Od založení usilujeme o obnovu repliky podle (dodnes šťastnou náhodou před totalitními režimy zachráněného) pomníku, stojícího před nádražím Blansko-Město.
Tímto vzácným nálezem se vracíme do minulosti. Proto dnes vyzýváme vážené čtenáře SPOŘILOVSKÝCH NOVIN a příznivce Československé obce legionářské o bratrskou spolupráci při pátrání o událostech, které by nám blíže mohli objasnit svým svědectvím, písemnými nebo obrazovými dokumenty či záznamy týkající se osudů uvedeného pomníku na Žižkově. Zajímavé by mohly být i vzpomínky či vyprávění svědků nebo pamětníků - legionářů z té doby, žijících na Žižkově a v okolí, a také tehdejších dětí ze hřiště pod Vítkovem směrem ke Karlínu.
Všechny vámi poskytnuté informace o této jedinečné události, směřující k vypátraní skutečnosti, jak tomu tehdy bylo soustředíme, a ve vhodnou dobu podáme souhrnnou zprávu našim čtenářům. Mnohokrát děkujeme všem za bratrskou spolupráci.
Vaše informace posílejte do redakce internetových SPOŘILOVSKÝCH NOVIN na e-mailovou adresu: noviny@sporilov.info.
O spořilovských legionářích i dosud známých skutečnostech týkajících se pomníku Hrdinům od Zborova pojednává publikace Po stopách spořilovských legionářů, kterou lze za zvýhodněnou cenu 250 Kč koupit na adrese redakce.