Činnost klubu TGM v Záběhlicích v roce 2016

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 22. 02. 2017

Masarykovo demokratické hnutíČinnost Klubu T.G.M. v Záběhlicích se v roce 2016 soustředila na přípravu a osobní účast svých členů na oslavách výročí prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka v Praze a v Lánech a na pietních aktech k významným vojensko-historickým událostem, dějin České republiky zejména v Praze 4, na Spořilově a na Vítkově na Staroměstským náměstí v hl.m. Praze.


V přímé spolupráci s útvarem starosty Městské části Praha 4 jsme uspořádali tradiční Slavnostní shromáždění k uctění památky obětí Pražského povstání a hrdinů - československých legionářů v boji za svobodnou a demokratickou Československou republiku: Příprava programu, plakátů pozvánek a jejich distribuce, uspořádání shromáždění pro spořilovskou veřejnost za účasti okolo 140 osob ze Spořilova a okolí a kolem 60 žáků místních základních škol a gymnázia.
Členové Klubu se zúčastnili pravidelně všech akcí pořádaných Předsednictvem Masarykova demokratického hnutí (MDH) u pomníku a u hrobu TGM v Praze i v Lánech (účast s praporem v sokolských stejnokrojích).
Předseda Klubu přispíval články o díle a odkazu T.G.M. a zejména o podílu Československých legionářů a Sokolů v boji za samostatný, demokratický stát - Československo a o činnosti Klubu do novin MČ Prahy 4 TUČŇÁK, do časopisu CČSH Český zápas a do časopisu MDH ČAS a Spořilovských novin.
Historickou knížku vzpomínek „Po stopách spořilovských legionářů“, která vyšla za podpory Předsednictva a bratra předsedy MDH obdrželi mj. všichni účastníci IX. ročníku soutěže žáků „Masaryk do škol“ na slavnostním předávání cen, pořádaném MDH dne 11.11.2016
Činnost Klubu v roce 2017 se zaměří na přípravu a zajištění výchovně - vzdělávacích pořadů - přednášek, besed a výstav pro školní mládež i širší veřejnost se zdůrazněním významu 100. výročí bitvy u Zborova a odkazu T.G.M. pro naši současnost i budoucí generace, členové Klubu se zúčastní setkání pořádaných Předsednictvem MDH. Pokračovat bude úspěšná spolupráce s odbojovými a vlasteneckými organizacemi v Praze 4 a s úřady Městských částí Praha 4 a Praha 1. Budeme získávat nové členy MDH.