Koledování s obtížemi - zradil motor!

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 02. 01. 2017

Novoroční slavnost ve sboru Církve Československé husitské na Spořilově - Novoroční koledování zaskočila jedna nemilá událost, s níž pořadatelé zdaleka nemohli počítat.
Ve Spořilovských novinách i ve spořilovském Prostoru jsme zvali posluchače - milovníky vánočních koled - na tuto zajímavou událost. Na pořadu bylo uvedení Vánočních koled v úpravě Karla Steckera pro housle, violoncello a varhany. Pestrá směs sedmnácti více i méně známých koled nacvičili členové Spořilovského Dua Vladimírové.O mrazivém spořilovském novoročním ránu (- 8°C) se sešli oba hudebníci, aby si ještě před vystoupením udělali malou zkoušku v prostředí sboru u harmonia. Naše harmonium - historický nástroj, který nám slouží řadu let a po nedávné rekonstrukci zní velmi pěkně.
Slabinou tohoto nástroje však je, že má ještě velmi primitivní způsob spouštění pohonu vzduchového ventilátoru, který žene vzduch do píšťal. Události však nebraly nečekaný průběh: Bylo asi pět minut po deváté, když se motor pohánějící ventilátor pokazil - najednou se z útrob jeho dřevěného krytu linul pichlavý kouř svědčící o tom, že motor se nám spálil! Co teď? Buď zahrát směs koled jenom na housle bez doprovodu nebo - a v tom náš bratr farář Jan již přináší náhradní hudební nástroj - malé elektronické varhánky YAMAHA, které jsou vhodnější pro provozování hudby taneční či jazzové. Přesto se podařilo najít v hodině dvanácté jako náhradu přijatelný rejstřík, na který zazněl klavírní part vánočních koled. Zbývalo ještě rychle přeskupit v na malém kúru u harmonia stolek a umístit nouzový nástroj na podložku, stojánek na noty nouzově postavit na židli. Varhaník seděl stísněný v koutě místnosti bez možnosti volného pohybu. A to už bylo 9.30 hodin a slavnostní novoroční bohoslužby v našem sboru mohly začít.
Tato novoroční příhoda svědčí o tom, že se vždy musíme připravit na náhradní řešení, i když je událost naprosto nečekaná. Kdo by řekl, že se motor spálí právě v takovou chvíli a že se najde náhradní řešení? Přítomní posluchači, věřící i hosté velmi ocenili, že Steckerovy koledy zazněly na Nový rok také letos, i když v provizorních podmínkách a bez doprovodu harmonia, zato v domácím prostředí plném radosti, pochopení a bratrské lásky.
S přáním štěstí, zdraví a Božího požehnání čtenářům Spořilovských novin a jejich rodinám Vladimír Prchlík