Legiovlak vpřed - navštivte výstavu na Masarykově nádraží

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 22. 08. 2016

Československá obec legionářská zve všechny zájemce o poznání hrdinství československých legionářů během několikaleté sibiřské anabáze k prohlídce repliky obrněného vlaku, označeného LEGIOVLAK.

Na počátku celého projektu byla myšlenka důstojně oslavit stoleté výročí vzniku legií. Proto vznikl projekt Legie 100, který si vytyčil hned několik úkolů, jako jsou různé pietní akce, rekonstrukce bitev, obnova legionářských památníků a válečných hřbitovů nebo rozsáhlá internetová databáze legionářů, do níž mohou přispět dnešní potomci a z ní naopak bezplatně čerpat zajímavé informace o svých statečných předcích pro své rodiny. Nejviditelnější a nejdůležitější součástí projektu Legie 100 je právě vznik a putování Legiovlaku po všech krajích České republiky. V příštím roce odcestuje na Slovensko.
Stavba legiovlaku začala v roce 2012. V současnosti je hotových dvanáct vagónů, třináctý se připravuje k dokončení během letošního roku. Vlak se skládá z velitelského vozu (ještě není dokončený), štábního vagónu se stoly pro důstojníky opatřeného psacími stroji a obytného vozu, kde sídlí obsluha výstavy, kterou tvoří dvě směny po šesti mužích. Kovářská dílna sloužila k výrobě podkov pro koně, kterých měli legionáři okolo 20 000! V dalších vozech je umístěna krejčovská dílna, poštovní stanice, prodejna, sloužící jako informační centrum a prodejna suvenýrů, těpluška jako obytný vagón, který obývalo až patnáct vojáků, ležících na palandách nad sebou; malá kamna vytápěla vagón v krutých sibiřských zimách. Obrněný vůz je opatřen dvěma střílnami pro kulomety a pro dělo. Dřevěné stěny jsou vysypané štěrkem a opatřené nástavbou s plechovou stěnou, chránící střelce do výšky prsou před střelbou nepřítele. V kulturním voze jsou vystaveny dobové dokumenty, fotografie a ukázky tehdejších uniforem.Ve voze s replikou kinosálu se promítají historické filmy z dějin anabáze Československých legií na Rusi, místnost a zdravotnický vůz s operačním lůžkem a zdravotnickými potřebami té doby. V letech 1914 až 1918 legionáři ve vlaku bydleli, hrdinně bojovali, cvičili, stavěli, pracovali a hlídkovali v krutých povětrnostních a bojových podmínkách na různých stanicích podél transsibiřské magistrály.Vlak představuje období na přelomu let 1918 a 1919.
Do konce srpna stojí vystaveno dvanáct historických vagonů, rekonstruovaných ze zachovaných vagonů rakouských drah, na slepé koleji před budovou Národního technického muzea na Masarykově nádraží. Příchod na výstavu z Hybernské ulice je ve všední dny denně od 13 do 17 hodin a o sobotách a nedělích od 9 do 18 hodin. Parkoviště aut je poblíž. Vstup na výstavu je zdarma!
Prohlídku doprovázejí odborným a velmi zasvěceným podrobným výkladem dobrovolníci - legionáři v dobových uniformách ruských legií. Ochotně odpoví na zvídavé otázky vám i vašim dětem a vnoučatům. V září se legiovlak s vlastní historickou lokomotivou přesune do Ostravy a dalších měst Moravskoslezského kraje.
Svou statečností a pověstí neporazitelných vojáků si po celém světě legionáři vybudovali nesmírný respekt, který významně napomohl ke vzniku samostatného Československa v roce 1918. Legiovlak má připomenout nám a našim dětem tuto významnou epochu našich dějin. Projděte se naší slavnou minulostí!
Nezapomeňte tuto významnou historickou výstavu během srpna navštívit!