Vychází kniha Po stopách spořilovských legionářů

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Z redakce, Vydáno dne: 12. 02. 2016

Po stopách spořilovských legionářů

Od vzniku Spořilovských novin (v roce 2004) se snažíme na našich stránkách věnovat nejen aktuálnímu spořilovskému dění v oblasti politiky, školství, kultury, dopravy a životního prostředí, ale také vlastní historii Spořilova.
Za důležitou kapitolu historie Spořilova jsme vždy považovali otázku prvního odboje. Jde přitom o vzpomínky na vojáky z první světové války – legionáře, kteří se účastnili bojů na frontách v Rusku, Francii a Itálii a jejich odkaz, který na Spořilově zanechali mj. ve formě pomníku Hrdinům od Zborova na Roztylském náměstí. Přitom snahy o obnovu pomníku vyvolaly na stránkách Spořilovských novin rozsáhlou diskuzi, která trvá dodnes. Řekli jsme si v redakci, že by stálo za pokus všechny informace shrnout, utřídit a sestavit do sborníku a to nejen v souvislosti se stoletým výročím od první světové války.

Přípravě jsme věnovali ve spolupráci se Sborem pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova o. s. uplynulé dva roky. "Důležité bylo i shánění finančních prostředků. Původně jsme zamýšleli vydat skromnou brožurku, kde by byly shrnuty jen základní informace, nakonec se ale doslova buldočí snahou členů Sboru pro obnovu pomníku od Zborova podařilo získat finanční dotace o hl. m. Prahy, MČ Praha 4. Významně přispělo téměř sedmdesát drobných dárců, další prostředky věnovaly na vydání publikace Česká obec sokolská, Masarykovo demokratické hnutí a Československá obec legionářská, pomohli i pracovníci Českého statistického úřadu," uvedl editor a současně vydavatel knihy Tomáš Hromádka.
"Díky tomu se podalo vydat vázanou knihu s plnobarevným obsahem a na křídovém papíře," doplňuje spořilovský patriot Vladimír Prchlík a jedním dechem dodává: "Pro mě je nejcennější podrobný seznam 38 spořilovských legionářů s osobními údaji, které se nám podařilo získat z archivů. Je mezi nimi řada osobností, které po válce na Spořilově prožily celý svůj život. Proto si myslím, že kniha bude vzácná pro jejich potomky."
Publikace navíc zahrnuje i popis snah organizací i jednotlivců o obnovu pomníku Hrdinům od Zborova v různých obdobích, včetně diskuse, která proběhla ve Spořilovských novinách. Součástí publikace jsou kresby, fotografie i přehled všech spořilovských legionářů, jejichž osobní údaje se podařilo v archivech vyhledat.
Slavnostní uvedení knihy se bude konat na Spořilově v neděli 6. března 2016.

Poslední korektury sborníku

Vladimír Prchlík (vpravo) s Tomášem Hromádkou při závěrečných korekturách sborníku Po stopách spořilovských legionářů.