Modré parkovací zóny na Spořilově? NE!

Autor: Jindřich Vaněk <sporilov(at)gmail.com>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 14. 01. 2016

V ZŠ Jižní proběhlo 12.1. veřejné setkání vedení radnice se Spořilováky. Záhy se hlavním tématem jednání a diskuzí stal návrh Rady MČ na zřízení modrých parkovacích zón v části starého Spořilova a jednoznačný odpor občanů k jejich zřízení.
Ještě během konání setkání se mezi lidmi rozšířil podnět sepsaný panem J. Chytráčkem k jejich odmítnutí a výzvou k vedení MČ, aby zřízení těchto zón odvolala. Zúčastnění občané tento podnět spontánně podepisovali a nakonec jej p. Chytráček i s 81 podpisy odevzdal panu starostovi Štěpánkovi.Pan Chytráček poskytl tento podnět ke zveřejnění a tak ho níže uvádíme. Pokud se stanoviskem souhlasíte a chtěli byste ho podpořit, napište nám na náš mail, případně se obraťte na naše volené zástupce a starostu.
Na setkání zazněl také názor, že je třeba sepsat petici a bránit se i u vyšších institucí. Několik lidí a právníků nabídlo svoji pomoc. Domníváme se, že snad je ještě prostor pro dohodu s vedením MČ, a pokud bude ze strany radnice zájem, jsme připraveni k jednání.
Setkání vedení MČ a úředníků s občany samozřejmě vítáme, ale ve včerejším případě byla organizace setkání natolik nepřehledná, prostory a ozvučení nedostatečné, že dobrá 1/3 lidí hned zkraje odešla, což je veliká škoda. Pro příští taková setkání bude nutné připravit užší tématický program. Jako místo by možná bylo ke zvážení osvědčené kino Sigma. Lidem pak podrobněji vysvětlit smysl i metodu takové práce. Nabízíme tímto radnici spolupráci a jsme připraveni se na přípravě příštího setkání podílet.
Za Občanské sdružení Spořilov
Jindřich Vaněk
sporilov@gmail.com

*Parkovací modré zóny na Spořilově? NE!*
*Podnět k veřejnému setkání radnice P-4 s občany*

Dozvěděli jsme se, že radnice mč Phy 4 podala na Magistrát návrh o zřízení modrých zón zde na Spořilově.
S tímto zásadně nesouhlasíme a žádáme, aby od záměru bylo neprodleně upuštěno.
Jsme toho názoru, že jde o zbytečné a neodůvodněné opatření, které by nakonec přineslo jen a pouze byrokratickou zátěž, zhoršení života občanů - rezidentů a špatně investované peníze ze strany veřejného rozpočtu.
Pro nás obyvatele Spořilova by toto opatření znamenalo další poplatky a svým způsobem placení „další automobilistické daně“ a to v situaci, kdy kolem nás jsou samé dálnice a denně tu projede na 350.000 automobilů, včetně kamionů a my to všechno dýcháme a nejde tu spát! Nemluvě o reálné hrozbě pokut za porušení „modrých“ zón pro nás samotné.
Již sama poloha Spořilova uprostřed dálnic a daleko od centra klade otázku:
"Na co ZDE parkovací zóny“ ???? Pro koho a proti komu?
Lokální problematiku parkování - např v části Jižního náměstí - by jistě šlo elegantně vyřešit ve prospěch rezidentů pomocí malé lokální úpravy atd.

Jinde modré zóny nevyřeší vůbec nic – např. obyvatelé věžáku na rohu Severní I. nemají ani příjezd k domu, těm by snad šlo jedině ta auta zakázat...
Jsme pobouřeni navíc faktem, že se takto zásadní věc, s velkým dopadem na kvalitu a způsob našeho života, navíc v rezidenční čtvrti rozhoduje bez nás, bez detailního představení návrhu a bez řádného veřejného projednání s námi občany, kterých jediných se to nakonec bude týkat.
Žádáme vedení městské části, aby napříště tyto věci nejprve představilo a projednávalo s veřejností.
Ve věci modrých zón zde na Spořilově doufáme ve zdravý rozum a žádáme vedení městské části, aby návrh na jejich zřízení stáhlo.

Na Spořilově dne 12.1.2016
Jan Chytráček
Jižní IX./3 Praha 4, Spořilov