Odbojáři a příznivci pomníku Hrdinům od Zborova bilancovali

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 06. 12. 2015

Ve středu 2. prosince 2015 se v Klubu seniorů na Roztylském náměstí konala výroční schůze 54. základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu na Spořilově (ZO ČSBS). Schůzi zahájil předseda organizace Ing. Vladimír Dvořák a po minutě ticha za zemřelé seznámil přítomné s činností organizace, která byla v uplynulém roce 2015 velmi bohatá a to hlavně v souvislosti s jednáním o Národním hřbitově, kdy organizace trvale nesouhlasí s úpravami, které by uvedené pietní místo, kde jsou hroby padlých v květnové revoluci 1945, trvale změnily. Členům se v letošním roce podařilo domluvit a uspořádat vzpomínkový akt na květnové události v roce 1945 v důstojnějším termínu (6. května 2015). V diskuzi zazněly náměty pro další činnost - připomínka 75. výročí heydrichiády (2017) nebo vydání sborníku o událostech v květnu 1945 na Spořilově.

Členové 54. ZO ČSBS a Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zb

Členové 54. ZO ČSBS Spořilov a Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova na výroční schůzi.Součástí setkání byla také Valná hromada Sboru pro obnovení pomníku Hrdinům od Zborova, o. s. - jehož je ZO ČSBS kolektivním členem, jimiž jsou dále Klub TGM Masarykova demokratického hnutí v Záběhlicích, Obec baráčníků Roztyly a TJ SOKOL Praha-Spořilov, Roztyly. Navíc sdružuje i individuální členy. Schůzi vedl místopředseda sboru doc. Vratislav Preclík. Přítomní členové sboru projednali výroční zprávu sboru, schválili v návaznosti na platný občanský zákoník nové stanovy sboru a zvolili nové vedení. Seznámili se také s průběhem prací na sborníku Po stopách spořilovských legionářů, který Sbor plánuje vydat ve spolupráci se Spořilovskými novinami.