Z poselství Aloise Jiráska sibiřským legiím

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Historie, Vydáno dne: 31. 10. 2015

Drazí krajané, bratři!
Těším se, že můj pozdrav pronikne za oceány do dalekých vašich stanovišť, do měst i hradeb a bytů vozových i k osamělým vašim strážím v široširé sibiřské zemi. Doufám, že tento můj pozdrav rádi uslyšíte a přijmete jej přátelsky. Jeť z vaší vlasti, pro kterou jste prolévali svou krev, je to pozdrav tisíců a tisíců vašich krajanů a přátel, v němž chvěje se i hlas vašich milých, vašich matek, otců, žen i dívek, po kterých žízníte horoucí touhou.
Můj pozdrav letí do Sibiře, v níž se zrodila naše svoboda z vašich hrdinských bojů, z vaší revoluce, jaké dosud neznaly dějiny lidstva. Vrátíte se a v širých končinách Ruska a Sibiře zůstanou jen hroby vašich bratří, prosté hroby velkých hrdinů, kteří žíti budou v paměti vděčného národa.
Buďte zdrávi, drazí bratři, a vraťte se brzo!
Na stokrát vás pozdravuje váš vděčný
Alois Jirásek
V Praze v prosinci 1919

Poznámka: Opis dopisu - Poselství mistra Aloise Jiráska z roku 1919 legionářům na Sibiř byl nalezen na půdě spořilovského rodinného domku z pozůstalosti po panu Augustýnu Vokounovi. Dopis byl s největší pravděpodobností opsán od jeho bratra Jana Vokouna, který byl ruským legionářem. Měl šest bratrů - Augustýna, Jana, Josefa, Rudolfa, Antonína a Václava, kteří byli v rakouské armádě. Jan byl po jedné bitvě nezvěstný. Josef byl zraněn po výbuchu granátu a následně oslepl. Všichni bratři přežili 1. světovou válku a vrátili se do vlasti.
Ludmila Nohejlová-Vokounová,vnučka Augustýna Vokouna