Poslanci odmítli další poškozování zdraví obyvatel hlukem

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 21. 05. 2015

Poslanci odmítli v rámci dnešního jednání Poslanecké sněmovny (bod 92 -Veřejné zdraví) pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 270), který by de facto zrušil limity na ochranu lidského zdraví před hlukem. Předložený pozměňovací návrh měl umožnit provozovatelům nadměrného zdroje hluku, aby už nemuseli dodržovat venkovní hlukové limity. Konkrétně navrhoval do § 31 novely zákona o ochraně veřejného zdraví doplnit nový odst. 3 ve znění: „Pokud osoba uvedená v odstavci 1 zjistí, že po realizaci všech opatření, která provedla na základě časově omezeného povolení podle odstavce 1, nelze dále v rozumně dosažitelné míře zajistit, aby hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb byly dodrženy, může požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o vydání časově neomezeného povolení k jeho používání nebo provozu…“


Schválením pozměňovacího návrhu by zákon o ochraně veřejného zdraví přestal plnit v oblasti ochrany obyvatel proti hluku svou funkci. Hlukové vyjímky by měly trvalý charakter, zatímco nyní jsou udělována pouze časově omezená povolení.
Na obranu práv obyvatel v hlukem postižených oblastech vystoupili zejména poslanci Kovářová, Plíšek, Hovorka a Svoboda. Upozornili, že pozměňovací návrh by vedl k nárůstu hluku ve vnějším prostředí a tedy ke zhoršení situace pro obyvatele dotčených oblastí. Navíc by ohrozil i jejich právo na odpovídající ochranu před hlukem. Pozměňovací návrh odmítlo 86 poslanců, pro návrh naopak hlasovalo 80 poslanců.