Zachraňme společně Národní hřbitov na Spořilově!

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 31. 01. 2015

Národní hřbitov na SpořilověPamátné místo dnešního Národního hřbitova na Spořilově bylo v minulosti svědkem významných událostí našich dějin, a proto bylo a je všem obyvatelům této zahradní čtvrti velmi vzácné a drahé.
Na památku 20. výročí vítězné bitvy Československých legií u Zborova v Haliči vztyčili 28. června 1937 společně příslušníci Československé obce legionářské a Československé obce sokolské za účasti zástupců vlády, generality, politických a společenských organizací a církví a mohutného zástupu občanstva pomník Hrdinům od Zborova. Tento památník byl nacistickými okupanty za protektorátu Čechy a Morava v červnu 1942 stržen a odvezen neznámo kam. Značná část spořilovských občanů se v letech 1939 až 1945 aktivně zapojila do protinacistického odboje, buď za velkých obětí v zahraničních armádách, účastí v ilegálním sokolském a skautském hnutí nebo byli umučeni v koncentračních táborech. Na naši malou obec Spořilov připadají značné ztráty 67 osob.
Ve dnech Pražského květnového povstání v roce 1945 byl z moci Revolučního národního výboru v Praze - Spořilově zřízen Národní hřbitov padlým hrdinům. Truchlící pozůstalí a zástupy Spořilovských občanů v něm pietně pohřbili čtyři bojovníky květnového povstání, bratry Sokoly
František Bulín, Antonin Zacharda, František Novák, Bedřich Krejný.
Od roku 1945 se prostoru Národního hřbitova tradičně používá ke konání slavnostních shromáždění ve dnech státních svátků a k významným výročím památných událostí z dějin českého národa. Po celých šedesáti let se tu scházejí v přímé spolupráci s Úřadem městské části Prahy 4 generace pamětníků a občané k akcím na počest oslav Českého národního povstání, bitvy u Zborova a ke dni státnosti - 28. října za účasti zástupců odbojových a vlasteneckých organizací, představitelů církví, občanských organizací a spolků jako Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Masarykova demokratického hnutí, Konfederace politických vězňů, Sokola, Junáka a Obce baráčníků. Zvláště významná je pro budoucnost národa přítomnost žáků spořilovských škol - Základních škol Jižní IV a Pod Spořilovem a studentů Gymnázia Postupická.
Našim hlavním úkolem současnosti je všem občanům a především mladé generaci připomínat stále živý odkaz zakladatelů Sokola a jeho účast v boji Československých legionářů pod prapory Tomáše Garrigue Masaryka za svobodu a demokracii, který vyvrcholil založením Československé republiky.
Od roku 1946 se základní organizace ČSBS na Spořilově snažila důstojně umístit na Národní hřbitov pamětní desku se jmény všech obětí nacistické okupace za druhé světové války bez rozdílu. Tehdejší orgány komunistické moci se zásadně vyhýbaly, obdobně jako obnovení pomníku Hrdinům od Zborova, s pohrůžkou nařízením redukce jmen obětí druhého odboje jenom na příslušníky komunistického odboje. V roce 1963 se dosáhlo alespoň toho, že upravený prostor hřbitova byl od okolí oddělen plůtkem, postaveným dobrovolně odbojáři v rámci tzv. Akce „Z“. Až v roce 2013 se podařilo péčí Úřadu Městské části Prahy 4 umístit a slavnostně dne 7. května 2013 odhalit důstojnou pamětní desku se jmény všech 67. obětí druhé světové války.
Všem drahým Spořilovským obětem vzdejme čest a slávu!
Tímto úkonem považujeme dostavbu Národního hřbitova Spořilov za dokončenou.
Proto se dnes důrazně obracíme na radní a zastupitele nově vzešlé ze svobodných obecních voleb v roce 2014, aby:
• zrušili usnesení č. 16Z/57/2013 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Prahy 4 ze dne 18. 9. 2013, týkající se revitalizace Národního hřbitova Spořilov, podle tzv. Revitalizačního projektu Ateliéru Sendler-Babka z Brna
• Národní hřbitov Spořilov byl vyňat z projektového řešení a z realizace tzv. revitalizace Věříme, že se nám společným úsilím s nově zvoleným Zastupitelstvem Městské části Prahy 4 podaří zastavit celou akci, která poškozuje vojensko-historické a kulturní dědictví našeho národa.
Národní hřbitov Spořilov - Národní kulturní památka České republiky, chráněná dvěma Zákony České republiky o Státní památkové péči a o Válečných hrobech a pietních místech je nám a občanům Prahy 4 až příliš drahá k tomu, aby nám ji zničil necitlivý zásah za daně daňových poplatníků za souhlasu Úřadu Městské části Praha 4!

Vladimír Dvořák. Vladimír Prchlík
29. 1. 2015

Národní hřbitov na Spořilově