Spořilov je po prázdninách opět zahlcen tranzitem

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 30. 09. 2014

Po prázdninách se opět množí stížnosti obyvatel na dopravní zatížení Spořilova. Energie a vitalita, která byla načerpána během pobytu v čistém prostředí se rychle vytrácí a nastupují typické spořilovské nemoci, vyvolané nadměrnou dopravou a jejím pomalým popojížděním.
Na malých jednoproudých místních komunikacích v centru Spořilova jako je Hlavní, Senohrabská, Lešanská a Severní postávají celé hodiny opět v kolonách desetitisíce osobních aut, která objíždějí páteřní komunikace ve směru na Prahu 10. Stejně jako v minulosti blokují kolony kamionů Jižní spojku a Spořilovskou. O tom, co je samozřejmostí pro obyvatele v Praze 5, může Praha 4 jenom snít. Páteřní komunikace na Praze 5 byly totiž zbaveny těžkého tranzitu. Tím se uvolnily pro osobní dopravu, která se tím pádem mohla stáhnout z rezidenčních čtvrtí.Pro Spořilov je tranzit IAD stejně vážný problém jako těžký tranzit. Téměř denně kolonami osobních aut a autobusů ucpané centrum Spořilova představuje vážné riziko pro lidské zdraví. Při měření nanočástic za autobusy (ČVUT) při odjezdu ze zastávek byly v centru Spořilova zaznamenány extrémní hodnoty. To, že v oblasti OD Centrum není kvůli oboustrannému parkovišti provoz plynulý a osobní auta a autobusy mnohokrát opakovaně zastavují a rozjíždějí se, je tedy větší problém než se doposud zdálo. Při měřeních Ústavu experimentální medicíny AV ČR, vně i uvnitř bytu na Hlavní ulici v 6.patře naproti OD Centrum, byly několikanásobně překročené limity prachových částic PM2,5 (kardiovaskulární riziko) a benzo(a)pyrenu (karcinogenní riziko). Byt se přitom nacházel relativně daleko od Spořilovské a měření provázely příznivé rozptylové podmínky. V té době byl navíc již kamionový tranzit ve směru Jižní spojka – D1 odveden přes most u Kačerova. Sídliště tak bylo zbaveno proudu kamionů překonávajících poměrně strmé stoupání ve spořilovském kopci. Provoz kamionů byl oproti běžné situaci velmi nízký (opravy D1) a také byla po několik dní podstatně omezena osobní doprava (výstavba jednostranné mobilní protihlukové stěny u Mazdy, v délce cca 200 m). Bližší informace o měřeních na Spořilově v roce 2014 lze získat v materiálech zveřejněných v rámci pracovní skupiny pro Spořilov, která se vytvořila na magistrátě pod vedením náměstka Ing. Nouzy.
Hlavní ulice je v sídlišti dlouhá pár stovek metrů. V celé své sídlištní délce je zároveň využívána jako parkoviště, a to jak ve směru k Penny, tak ve směru ke křižovatce s ulicemi Senohrabská a Na Chodovci. Hlavní je ukončena parkovištěm a točnou autobusů MHD a navazují zde na ni ulice Choceradská a Na Chodovci, obě mají sloužit pro obsluhu sídliště. Hlavní ani navazující komunikace nemají být rozhodně využívány jako páteřní komunikace, zejména ne pro tranzit IAD ve směru na Prahu 10. Kolony přitom na této místní malé komunikaci stojí často až za kostel na Starém Spořilově. I v západní části Spořilova bylo přitom zjištěno překročení limitů škodlivin. Při procházce po Starém Spořilově navíc každého zarazí, že je zejména v horní části okupován parkujícími auty ze Středočeského kraje, jde také o nevítaný tranzit na který si stěžuje řada obyvatel této zahradní čtvrti. Navíc nízkoemisní zóna, tak jak je v současnosti projektována, končí Jižní spojkou, takže Spořilov je opět v ohrožení. Nicméně aspoň jsme byli náměstkem Nouzou ubezpečeni, že to není konečné řešení a že se bude ještě v této věci jednat.
V centru Spořilova stále zůstává denně 6,5 tisíc kamionů nad 3,5 tuny. Na páteřních komunikacích okolo Spořilova jezdí celkově 300 tisíc dalších aut denně. Do doby dostavby Pražského okruhu (resp. stavby 511) je tedy nutné začít cíleně snižovat zatížení centra Spořilova IAD. Zde se totiž pohybuje a bydlí nejvíce lidí, kteří jsou extrémně ohroženi právě tím, že doprava zde díky oboustrannému parkovišti, několika přechodům a zastávkám autobusů není plynulá. Ve zcela nevyhovujícím prostředí se denně pohybují také stovky dětí ze školy Jižní, kam kolony IAD a autobusů často dosahují. Stejně tak je nepřípustné, aby tranzit IAD ohrožoval vilovou část Spořilova a tato zároveň sloužila jako P+R parkoviště pro Středočechy dojíždějící do Prahy za prací. Pokus o řešení problému s IAD naší radnicí (místostarosta Ing. Bodenlos, Ing. Kyslík) byl zastaven některými zastupiteli Prahy 10 a magistrátním Odborem dopravy. Nicméně magistrát přislíbil řešení situace po měření počtu IAD, která centrem Spořilova projíždí. Zanedlouho uplyne rok, ale stále se nic neděje. Není možné po obyvatelích Spořilova požadovat, aby po mnoho dalších let strpěli extrémní těžkou tranzitní dopravu pod svými okny a navíc i tento její druhotný následek. Zdraví má každý z nás jen jedno a rychlá řešení existují.

Jana Růžičková a Anna Šindelářová