Vladimír Prchlík obdržel cenu ČESKÝ PATRIOT za celoživotní dílo

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 05. 03. 2014

Vladimír Prchlík - Český Patriot

Cenu Český patriot uděluje Asociace nositelů legionářských tradic ANLET jednotlivcům - vybraným osobnostem České republiky za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a paměti národa. Cena Český patriot je čestná; je oceněním pro osobnosti, které vyznávají tyto hodnoty, ač to není jejich povinnost ani zaměstnání, ale dělají to proto, aby zanechaly v této společnosti stopu, která přispěje k zachování morálních a kulturních hodnot národa.

Cena Český patriot vznikla již v roce 2008, letos proběhl již její šestý ročník. Od roku 2011 jsou ceny udělovány v osmi kategoriích, a to: Mladý vlastenec, Péče o památná a pietní místa, Publicistická činnost,Výchovně.vzdělávací činnost, Zachování kulturního dědictví, Významný přínos české historii, Cena za celoživotní dílo a Mecenáš české historie.
V roce 2013 uvítal ANLET s radostí návrh Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, aby slavnostní udílení Ceny Český patriot byly pořádány společně. Tímto se k této ceně přihlásila významná odbojová a vlastenecká celostátní organizace, jejíž členové mají stejný životní postoj - nezapomenout na minulost a poučit se z ní pro budoucnost.
Letošní ceny společně převzalo na lodi Albatros kotvící na Nábřeží Ludvíka Svobody dvanáct osobností - členů odbojových a vlasteneckých organizací s vážným vztahem ke slavné minulosti české společnosti. Slavnostní večer se konal pod záštitou starosty Městské části Praha 1 a místostarosty České obce sokolské Ing. Oldřicha Lomeckého. Ceny vyznamenaným předali společně prezident ANLETu pplk. Ing. Jaroslav Houška a předseda Ústředního výboru ČSBS plk.v.v. Ing. Jaroslav Vodička.
Mezi dvanácti vyznamenanými obdržel Cenu za celoživotní dílo člen Tělocvičné jednoty SOKOL Spořilov-Roztyly a redakčního kruhu Spořilovských novin Ing. Vladimír Prchlík, CSc.Jako člen spořilovské jednoty od dětství si vždy vážil sokolských myšlenek a jednal v jejich duchu v profesním i soukromém životě. Po sametové revoluci v listopadu roku 1989 stál u obnovení činnosti Sokola a pracoval v různých funkcích ve výboru jednoty. Jako muž se zúčastnil památného X. všesokolského sletu v roce 1948. Ve skladbách pro Věrnou gardu cvičil na všech župních a všesokolských sletech v letech 1994, 2000, 2006 i na jubilejním XV. Všesokolském sletu Praha 2012 při příležitostí 150. výročí založení Sokola. Všestranná veřejná činnost Vladimíra je spojena nejenom se Sokolem, ale spočívá mj. též v účasti na besedách a přednáškách na téma prvního a druhého odboje. Spolupracuje s tiskem, rozhlasem a televizí při šíření myšlenek boje za svobodu a zachování sokolských a legionářských tradic v paměti národa a již více než osm let je členem redakčního kruhu Spořilovských novin.
Každý z oceněných se po převzetí čestné ceny vyjádřil u řečnického pultu se svým životním vyznáním. Vladimír Prchlík se podělil s přítomnými hosty o své životní krédo: „Víra, naděje a láska k rodině a vlasti jsou základem pravého vlastenectví“. Poděkoval za ocenění, které s pokorou a pocitem štěstí převzal také v zastoupení těch, s nimiž celý život spolupracoval při výchovně-vzdělavatelské činnosti ve spořilovském Sokole. Jako syn ruského legionáře Karla Prchlíka (*1890) vzpomněl dodnes nedokončeného několikaletého společného úsilí se Základní organizací ČSBS na Spořilově, s hnutím ANLET a s Masarykovým demokratickým hnutím při obnově dvou legionářských pomníků - plukovníka Josefa Jiřího Švece na Pohořelci a Hrdinům od Zborova na Spořilově - s cílem předávat velký odkaz našich hrdinů a zakladatelů svobodného Československa, Československých legionářů pod vedením profesora Tomáše Garrigue Masaryka, a národní tradice naší pohnuté minulosti budoucím generacím.

BLAHOPŘEJEME!