TSK Praha: Praha plní slib: otevírá most přes Jižní spojku

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 27. 11. 2013

Praha splnila svůj slib obyvatelům Spořilova. Necelých sedm měsíců od zbourání starého mostu Ke Garážím přes Jižní spojku dnes otevírá nový most, který snese zatížení těžkou kamionovou dopravou. „Věřím, že tento krok přispěje ke snížení hlukové zátěže ve Spořilovské ulici. Jedná se však bohužel pouze o dílčí opatření. Systémovým řešením bude až výstavba Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi, která je ale v režii státu,“ uvedl Jiří Nouza, náměstek primátora.Nový most odvede ze Spořilovské ulice až padesát procent kamionové dopravy. „V principu jde o vyloučení jízd těžkých nákladních automobilů z celé ulice Spořilovské ve směru do kopce k ulici Brněnské. Po Spořilovské ulici tak bude ponechána pouze jízda nákladních vozidel ve směru od D1 na Jižní spojku ve směru na Štěrboholy,“ vysvětlil šéf Technické správy komunikací hl. m. Prahy Ladislav Pivec a dodal: „Ve směru od Štěrbohol bude platit zákaz odbočení kamionů z Jižní spojky do ulice Spořilovské ve směru k D1 a kamiony budou převedeny dále po Jižní spojce až k mimoúrovňové křižovatce u Kačerova na nově vybudované přemostění na komunikaci Ke Garážím a dále na komunikaci 5. května směrem k dálnici D 1.“

Současně budou moci tento nový most v ulici Ke Garážím využívat autobusy MHD vyjíždějící z Garáží Kačerov a také veškeré osobní automobily směřující do oblasti Spořilova.

TSK zároveň zahájila přípravné práce na doplnění protihlukových opatření k ochraně tzv. Spořilovského plácku. Konkrétně se jedná o výstavbu protihlukového valu a stěny v úseku mezi ulicí 5. května a ulicí Hlavní a po kolaudaci mostu Ke Garážím i protihlukové stěny přímo na něm. „Pro oba projekty v současnosti získáváme různá povolení. Pokud vše půjde hladce, zahájíme v průběhu stavební sezóny příštího roku,“ upřesnil Nouza.

Náklady na výstavbu nového mostu ve výši téměř 50 miliónů korun poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. „Jedná se přesně o akci, kterou by měl stát naším prostřednictvím podporovat. Věřím, že i v budoucnu budeme moci na podobné akce v metropoli přispět,“ uvedl náměstek ředitele SFDI Tomáš Blecha.

Popis stavby
V rámci stavby proběhla demolice stávající nosné konstrukce a spodní stavby do úrovně nadzákladové spáry u vnitřních pilířů a do úrovně základové spáry krajních opěr. Na stávajících základech byla vybudována nová spodní stavba a nosná konstrukce včetně nového mostního příslušenství. Nová nosná konstrukce byla navržena jako spojitá o třech polích z monolitického dodatečně předpjatého betonu.
S rekonstrukcí mostu souvisela funkčně také druhá stavba, která byla složena ze dvou hlavních částí. První část byla oprava stávající rampy, která byla rozdělena na část kompletní výměny konstrukčních vrstev a na část úseku, kde se prováděla oprava pouze technologií frézováním. Obrusná živičná vrstva byla provedena v nízkohlučné úpravě. Druhá část související s opravou mostu byla výstavba dvou portálů na Jižní spojce s proměnnými dopravními značkami, výstavbou jednoho poloportálu s proměnnou dopravní značkou a dalšími dvěma proměnnými dopravními značkami.

Základní údaje o novém mostu
délka přemostění: 72,3 m
délka mostu: 85,7 m
šířka mostu: 12,1 m
stavební výška: 1 477 mm
výška mostu nad terénem: 7,12 m
plocha nosné konstrukce mostu: 878,6 m2
únosnost mostu: zatížení třídy A

Termíny výstavby
zahájení přípravných prací: 29. 4. 2013
snesení konstrukce: 3 – 5. 5. 2013
zahájení prací na nové konstrukci: 5. 5. 2013
otevření pro autobusy DP: 18. 11. 2013
otevření pro individuální osobní a nákladní dopravu: 27. 11. 2013

Další informace
objednavatel: TSK hl. m. Prahy
zhotovitel: Porr, a. s.
projektant: TOP CON Servis
TDI: Pontex