Noc kostelů se na Spořilově vydařila

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 27. 05. 2013

V pátek 24. května 2013 od 18:00 hod. se v kostele sv. Anežky poprvé konala Noc kostelů. Jde o akci, která se koná v křesťanských kostelích jednou za rok. Umožňuje široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Akce vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009, druhý 28. května 2010 a třetí 27. května 2011. V roce 2013 se poprvé k této akci připojil i kostel sv. Anežky na Spořilově.

Programu se účastnila široká veřejnost:

18:00 Mše svatá a zahájení Noci kostelů
19:15 Baborák ensemble (přednesl skladby W. A. Mozarta, L. V. Bethovena a M. Boka)
Radek Baborák - lesní roh
Jan Musil - lesní roh
V. Kobrle, M. Bačová, P. Brabcová - housle
J. Šimon - viola
H. Baboráková - violoncello

20:00 Recitace - Libuše Šafránková
20:30 Komentovaná prohlídka
21:00 Varhanní koncert - Sylvie Georgieva
21:30 Z dopisů sv. Kláry sv. Anežce - Michaela Tučková, Vítek Michalec
22:00 Komentovaná prohlídka
22:30 Koncert
Iva Ryzová - soprán
Václav Kapsa - příčná flétna
Anna Kapsová - hoboj
Martin Čížek - varhany
23:30 Marek Rajnoch - varhany
23:45 Zpěvy z Taizé
24:00 Závěrečná modlitba a ukončení