Spořilovští sokolové se radovali

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 16. 01. 2013

Posletové radovánky

Motto: „…A všechno to začalo na táboře v Leštině v srpnu 2010 a pak jsme skladbu společně tvořili, měnili a tvořili…“ /J.S./

Posletovou akademii „VZPOMÍNKOVÁ“ uspořádali spořilovští sokolové dne 11.ledna 2013, právě v den historicky prvních přímých voleb prezidenta republiky. Na úvod malé domácí slavnosti se její účastníci – cvičenci ve sletových cvičebních úborech společně se členy ve stejnokrojích a s četou praporečníků s historickými prapory Sokola Spořilov na památku vyfotografovali.Posletové radovánky Před hledištěm pozorných žáků i členů, kteří vystoupili na jubilejním XV. Všesokolském sletu, proběhlo pestré pásmo vzpomínek a zážitků z nácviku jednotlivých hromadných skladeb, z vystoupení sokolských sportovců a zahraničních hostů na slavnostním SOKOL GALA večeru, ze sletového průvodu Prahou i z vlastních hromadných vystoupení na stadionu Synot Tip Arény ve Vršovicích.

Posletové radovánky Hlavní část posletového vzpomínání tvořilo živé pásmo obrázků a vyprávění z celého téměř tříletého období od prvních námětů na tvorbu jednotlivých skladeb až po vystoupení na sletu na stadionu ve Vršovicích. Sestra Jana Sobotová vylíčila svoje osobní zážitky, jak skladba vlastně vznikala, až po období příprav cvičení do autorské soutěže skladeb na XV. Všesokolský slet. Tam byla nakonec vybrána společná skladba rodičů s dětmi autorské dvojice manželů Jany a Milana Sobotových „Ať žijí duchové“. Velmi zaujala od začátku nejenom vedoucí a cvičence skladby, avšak stala se jednou z nejlepších, a to od secvičných, prvních vystoupení na župních sletech až po obrovský úspěch této skladby na vystoupení před tisíci diváků na sletu. Nácvik na předvádění tří sletových skladeb: Ať žijí duchové!, Dávej, ber! a Kontrasty začal na Spořilově v prosinci 2010, dvě skladby pro dospělé: Česká suita a Jen pro ten dnešní den se nacvičovaly v Sokole Pražském a v Záběhlicích. Dne 10.září 2011 začal v naší jednotě hromadný nácvik skladeb. Významné předsletové vystoupení za účasti všech našich cvičenců se konalo při příležitosti oslav 150.výročí Sokola v sokolovně Královské Vinohrady dne 13.května 2012.

Posletové radovánkyCelé pásmo jedinečných zážitků a živých vstupů se vzpomínkami provázela svým slovem sestra Jana Sobotová. Zvláště vysoko zhodnotila veliký podíl spořilovských Sokolů na úspěchu sletových slavností. V závěru večera vyslovila zasloužené díky cvičencům všech věkových kategorií a zejména spolupracovníkům - cvičitelkám i rodičům, kteří doprovázeli své ratolesti po celou dobu nácviku i při vystoupeních jejich dětí na stadionu.

Jako doprovodná složka vzpomínání na slet zapůsobila na diváky výstavka fotografií v klubovně sokolovny. Pečlivě ji připravila z velmi zdařilých originálních snímků sokolských spořilovských fotoreportérů sestra Eva Krutílková. Zajímavou prohlídku provázela směs vybraných národních a sokolských pochodů.

Celý večer „VZPOMÍNKOVÁ“ byl provázen výbornou náladou s radostným pocitem, že spořilovský Sokol podle svých sil bohatě přispěl ke zdaru XV. Všesokolského sletu PRAHA 2012. Jubilejní slet ukázal opět sílu sokolského bratrství, jež nemá obdoby, neboť zasahuje své členy všech generací v různých zemích světa. Nikdo z nás na úžasné zážitky ze sletu nikdy nezapomene!