Legionář hrdina - plukovník Josef Jiří Švec se vrací do Prahy

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 02. 01. 2013

Pohlednice - Hrdinům od ZborovaSbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova na Spořilově usiluje po řadu let o obnovu dvou významných historických památek na Československé legionáře – hrdiny první světové války. Jak jsme již o tom ve Spořilovských novinách psali nejen na Roztylském náměstí byl v době první republiky odhalen pomník Hrdinům od Zborova, ale i na pražském Pohořelci na Hradčanech stál majestátný pomník velkému hrdinovi, Sokolovi a legionářskému veliteli plk. Josefu Jiřímu Švecovi.
Byl vojákem a horlivým pracovníkem Sokola, který jej vyslal v roce 1911 jako učitele tělocviku do carského Ruska, aby tam zakládal vyučování tělocviku na školách. Po vypuknutí první světové války bojoval v České družině a později se stal velitelem československých legií na Rusi. S nimi prodělal památnou bitvu u Zborova dne 2. července 1917. V květnu 1918 převzal plk. J. J. Švec velení 1. pluku československých legií. Když unavení a bolševickou agitací rozvrácení vojáci odmítli splnit jeho rozkaz postavit se postupu bolševiků, spáchal jako velitel divize plk. J. J. Švec dne 25.10. 1918 na stanici Aksanovo sebevraždu zastřelením. Za dob nacistické okupace v roce 1940 byl pomník na příkaz německého náměstka pražského primátora dr. Josefa Pfitznera odstraněn spolu s dalšími pomníky Československých legionářů, např. pomníkem Hrdinům od Zborova na Spořilově.
Po dlouhých sedmdesáti dvou letech se nyní vrací model plukovníka Josefa Jiřího Švece do Prahy.


Model pomníku plukovníka Švece
Krátce před Vánocemi dne 18. prosince 2012 přivezli zástupci Sboru pro obnovu věrný model sochy plk. J.J. Švece do paláce Žofín, kde jej poprvé spatřili zastupitelé Městské části Prahy 1 v čele se starostou bratrem Ing. Oldřichem Lomeckým. Stručný výklad o postupu při zhotovení padesáti centimetrového modelu podal statutární zástupce Sboru bratr Ing. Vladimír Prchlík. Vyjádřil při této příležitosti představitelům této historické části Prahy 1 a zástupcům Magistrátu hlavního města Prahy díky za finanční podporu projektu obnovy pomníku. Vyslovil přesvědčení, že se projekt podaří uskutečnit u příležitosti 100. výročí od založení legií v roce 1914, a to v rámci projektu „LEGIE 100“ pod vedením Ministerstva obrany České republiky, a ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a dalšími vlasteneckými a odbojovými organizacemi v naší vlasti.
Model pomníku plk. J.J. Švece na připojeném snímku je dílem sochaře Mg.A Petra Holuba z Prahy 8 - Kobylis. Socha je zhotovena z umělé hmoty zvané acrystal s bronzovou patinou. Podstavec je z dřevotřískové desky polepené umělohmotnou tapetou se vzorkem žuly. Mistrovské dílo v modelové velikosti plně odpovídá návrhu původního tvůrce, sochaře Otakara Švece, který mimo jiné byl paradoxně i autorem Stalinova pomníku na Letenské pláni v Praze. Podstavec navrhl architekt Bedřich Feuerstein. Další práce bude spočívat ve zvětšení modelu, a to na 3,60 m u podstavce ze dvou druhů žuly a na 3,75 m sochy ze sádry, a poté odlití z bronzu. Původní pomník byl zničen a ani jeho soutěžní model nebyl nalezen. Bratr Jan Vlasák, člen Sboru, získal potřebnou fotodokumentaci v archivech. Největší nález byl učiněn v Archivu architektů v Národním technickém muzeu v Praze. Z nalezených materiálů rekonstrukční projekt pomníku pro odbor výstavby Městské části Praha 1 provedl Ing. Václav Janáček.
Také vlastní postava plk. Švece je odvozena z dobových fotografií tohoto hrdiny. Dále bratr Jan Vlasák zorganizoval výběr a volbu vhodné postavy o velikosti plk. Švece. Za tuto mravenčí práci mu patří náš upřímný dík! S podporou vedení Československé obce legionářské se podařilo v krejčovství historických vojenských stejnokrojů v Moskvě opatřit repliku původního vojenského pláště ruského legionáře.
Tímto činem se uzavírá první část úsilí Sboru pro obnovu pomníku plk. J. J. Švece na pražském Pohořelci. Zastupitelé Městské části Praha 1 potleskem uvítali sdělení o dokončení této části projektu. Nyní nás čeká další práce při uskutečňování přípravy a zhotovení sochy a jejího základu za podpory městských orgánů v oblasti kultury a péče o historické památky naší slavné minulosti. Obrátíme se proto opět na starostu Městské části Praha 1 Ing. Oldřicha Lomeckého a na představitele hlavního města Prahy v čele s primátorem doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc. se žádostí o další finanční podporu s cílem dokončení díla obnovy pomníku Josefa Jiřího Švece v jubilejním legionářském roce 2014. Oslavíme tak společně sté výročí založení Československých legionářů, jako významnou součást celostátního projektu Ministerstva obrany České republiky „LEGIE 100“ 1914 - 2014.