Ladislav Kunert se dál zajímá o dopravu, otevíral obchvat Kolína

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 13. 12. 2012

Ladislav Kunert při otevření obchvatu KolínaV pátek 7. prosince byl po 40 letech od první zmínky slavnostně otevřen také za přítomnosti Ladislava Kunerta - předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 4 a současně prezidenta Národní hlukové observatoře ČR silniční okruh kolem Kolína.

Neslavné jsou ale výsledky práce investora stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR, i samotných stavbařů. Teprve analýza Národní hlukové observatoře ČR, které Kunert předsedá, rok před uvedením díla do provozu dospěla k pochybnostem, že je trasa obchvatu, kterému místní občané již dnes říkají nový průtah Kolínem, vedena úplně jinde, než stanovila projektová dokumentace.
Sesterská expertní, znalecká a poradenská kancelář "Národní hluková observatoř ČR CONSULTING" pak vypracovala odborný posudek, z něhož vyplynuly jen na protihlukových opatřeních na mostě přes Štítarské údolí, vedle 15 dalších vad a nedodělků, 4 vady, bránící dokonce i uvedení stavby do provozu. Přesto, že speciální stavební úřad, Ministerstvo dopravy ČR, stejně jako stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, bylo o zjištěných závadách včas informováno, otevření obchvatu neodložilo. Vedle neobsazeného ministra dopravy se slavnostního otevření díla za víc než 2 mld. Kč nezúčastnil ani generální ředitel ŘSD ČR, David Čermák, proč asi?
Na kontroverzním obchvatu Kolína se opět ukázala akutní potřeba oponentních řízení (SUPERVIZE) každého projektu dopravní stavby ve všech jeho stupních, bez nichž se nadá zaručit, že bude připraven odborně, objektivně a hospodárně. To ostatně platí i o Spořilovu.