Jak lze rychle a zejména ekonomicky vyřešit na Spořilovské ulici problém s kamiony a proč ji poté zastřešit

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 04. 11. 2012Zastřešení Spořilovské ulice je očekávané řešení, které by mělo následovat po odvedení kamiónů nad 12 tun nebo aspoň poloviny této dopravy mimo tuto sídlištní komunikaci. Těžký tranzit do Prahy, a zejména do centra jednoho z největších sídlišť, prostě nepatří. Petici, která požaduje odvedení všech kamionů a poté zastřešení Spořilovské ulice a na něm parkovou úpravu podepsalo v roce 2010 dokonce 1800 občanů. Zde je otázkou zda není výhledově, i vzhledem k proklamaci Praha - město pro lidi, ideálním řešením zasypání Spořilovské, propojení obou částí Spořilova a vytvoření relaxačního přírodního zeleného centra. Spořilovská je totiž ostudným mementem z dob minulých a zcela necitlivým zásahem do srdce Spořilova.
Zastřešení je dlouhodobý a nákladný proces a z hlediska údržby, i doživotní závazek. Navíc zakonzervování celoevropského těžkého tranzitu na Spořilovské, na dalších minimálně 10 a více let než bude dostavěn Pražský okruh (stavba 511), je nežádoucí. Existují velmi rychlá a zejména opravdu ekonomická řešení, která spočívají v relativně jednoduché úpravě dopravních toků. Je třeba si uvědomit, že těžký tranzit devastuje naše silnice. Dle ředitele TSK odpovídá 1 kamion nad 12 tun účinku asi 30 tis. osobních aut. Škody na životním prostředí a zdraví lidí dosahují dle údajů Ministerstva dopravy ročně několika desítek miliard Kč. Z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví je prioritou podstatné omezení či přímo zákaz těžkého tranzitu v Praze a je otázkou zda toto neošetřit již na vstupu do ČR. Nakonec to může být dáno zákonem, který může být navržen a schválen Poslaneckou sněmovnou. Navíc Silniční správní úřad může po dohodě s městem osadit značku zákazu vjezdu kamionů do Prahy (sdělení vedení TSK). Jsou i jiné možnosti, např. v Rakousku funguje zákaz noční jízdy kamionů. A dále lze stále zvažovat i rovnoměrné rozdělení kamionů nad 12 tun na více komunikací ve STČ kraji a Praze. Průhledné zastřešení, zejména za současného dopravního zatížení, není pro Spořilov řešením. A lidé to dali jasně najevo v petici. Sama hygienická stanice upozorňuje, že z hlediska produkce výfukových plynů se nikde v Praze takový problém jako na Spořilovské nevyskytuje. Navíc tisíce lidí budou mít stále na očích 11 tisíc kamionů denně a bude je to stále stressovat. Po psychické stránce se tedy nic nezmění. Co také nikam nezmizí jsou vibrace, na které si lidé od Spořilovské stěžují. Vyvolávají bolesti hlavy, nevolnost, změny srdečního rytmu atd. Dojde sice k omezení hluku, ale výfukové plyny tu stále budou otravovat ovzduší, a to nejen při otevřené, ale i při zavřené variantě zakrytí (komín nebo pístový efekt na okrajích tunelu). Proto je zastřešení výbornou variantou teprve po odvedení kamionů a snížení emisí výfukových plynů, což jistě přivítají i samotní řidiči. Navíc stále bude na Spořilovské asi 3 500 nákladních aut nad 6 tun, která tu zůstanou i po dostavbě okruhu a dalších asi 50 000 aut.
Při blokádě Spořilovské ulice, v „Otevřeném dopise“, při happeningu „Praha patří lidem, ne autům“, při demonstraci na magistrátě a ve 2 peticích dali lidé politikům jasně najevo co chtějí. Udržování těžké tranzitní dopravy na Spořilovské, přímo pod okny obyvatel, je selháním veřejné správy (což potvrzuje i ombudsman) a zakonzervování této dopravy v naší metropoli neodpovídá moderní dopravní evropské koncepci. Nerespektuje zejména potřeby a práva obyvatel našeho města. Žádáme naši politickou reprezentaci, aby konečně už přešla od slov k činům a v optimálním případě zatím aspoň polovinu těžkého tranzitu ze Spořilovské ulice urychleně odvedla.
Je totiž velmi smutné, že dosavadní pomoc lidem od Spořilovské není účinná. Téměř celá Praha byla od těžkých kamionů osvobozena, ale po Spořilovské jezdí stále asi 10 500 kamionů nad 12 tun a v noci po Jižní spojce jen asi 500 kamionů (portál TSK).

RNDr. Jana Růžičková, CSc.