Rozhovor s Pavlem Ročkem o historii spořilovského tenisu (3)

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 28. 10. 2012

Pavel Roček Kdy dosáhl spořilovský tenisový klub největších úspěchů? Byl to zahraniční zájezd do SRN?


"Spořilovský tenisový klub vždycky finančně zajišťovali jeho členové, převážně rekreanti. Snad před válkou dotovali klub někteří bohatší spořilovští občané jako sponzoři. Co klub existuje byl spor o trénování závodních hráčů na úkor rekreantů. Závodní hráči byli amatéry.
Nelepší hráči museli záhy přestupovat za lepšími podmínkami. Tak např. Richard Schönborn odešel do TC Sparta Praha, Milan Nečas do I.ČLTK na Štvanici, Jiří Komrska také do Sparty a Jaroslav Kubec do RAPIDU. Všichni tito hráči hráli ligu, Richard Schönborn byl mistrem ČR. Spořiloský klub měl na začátku 4 dvorce. Po válce se rozšířil o 5. kurt. Mezi jednotlivými dvorci byla jen úzké mezera.
V sedmdesátých letech minulého století postihla klub záplava. Voda tekla proudem z Krčského lesa a zničila úplně kurty nánosem bahna. Dvorce byly celou sezónu rekonstruovány. Počet kurtů se zvěčil o dva dvorce č.7 a malý dvorec č.8. Kolem kurtů se postavila odtoková kanalizace do vybudované retenční zádrže. Po té dostalo I. družstvo jeden kurt pro přípravu na mistrovské zápasy. Také v zimním období jednou v týdně I. družstvo trénovalo od 23.hod. v pátek na Klamovce. To se projevilo postupem do II.třídy.(Ing. Jan Hejlík, Ing. Jiří Nekola, CSc, Aleš Černý, Ing. Pavel Roček, Vanda Čalounová, Šárka Pihrtová).
V roce 1977 uspořádal klub přátelské meziklubové utkání s tenisty Badensko-Winterberského, TC Mengen, TC Sougaul. Ing. Bohouš Čížek, předseda hokejového oddílu Slávia Praha a současně hráč spořilovského klubu pozval účastníky zájezdu na přátelské meziklubové utkání na spořilovské kurty. Lesní prostředí , pohostinnost a znalost němčiny členů tenisového oddílu TC Spořilov zapůsobila na německá hosty tak, že vzniklo reciproční pozvání klubů TC Mengen, TC Sougaul do NSR. Po přátelském posezení při opékaných klobásách a dobrém pivu byli hráči pozváni na večeři do tehdy stojícího bruselského pavilonu. O rok později dostala jen hrstka hráčů devizový příslib aby mohla vycestovat do Mengen a Sougaul . Byli to Nekola, Čížek, Roček, Kulhánek, Havel, Pihrtová a Hronková. Přátelská utkání se konaly ještě v roce 1979 a 1980. V roce 1980 byl na návštěvě NSR prezident Husák u kancléře Helmuta Schmidta. Němečtí hráči po neudělení cestovních víz hráčům TC Spořilov zaslali prezidentu Husákovi dopis s žádostí , aby hráči TC Spořilov mohli vycestovat na pozvání k přátelským utkáním do NSR. Většina tak hráčů pak mohla vyjet. Cestovalo se vlastními vozidly. Porovnání na meziklubové úrovni bylo nejen z hlediska tenisových výsledků velice přínosné, ale i poznání běžného života tenisových klubů TC Mengen, TC Sougaul. Obchodníci, členové klubu dávali členům TC Mengen slevy, tak zvané dobré ceny (guter Preis) na oblečení a na potraviny. Na společné večeři si ke mně sedla manželka pana Bürgermeistera a položila mi otázku:“Kolik z nás se asi rozhodne emigrovat“, mínila podle tehdejších médií.“Nikdy jsem nebyl členem Komunistické strany“, vysvětloval jsem, „nemohu počítat s pracovním postupem, pociťuji nesvobodu v politickém a veřejném životě, možná i tato zahraniční cesta je poslední, není to důvod k opuštění vlasti, kterou mám rád“, odvětil jsem. Za upřímnost jsem byl druhý den pozván na radnici k panu starostovi, kde jsem se seznámil s plány města Mengen, s výstavbou kryté haly. Toto jsem však do kádrového spisu po soukromé cesty do zahraničí neuvedl. Vrátili jsme se všichni."

Pavel Roček

Pavel Roček při bekhendu