Proč neplatí dohody SOS Spořilov s ostatními občanskými sdruženími na Spořilově?

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 16. 09. 2012V poslední době jsme absolvovali několik setkání s ostatními občanskými sdruženími nejen ze Spořilova, ale i dalšími sdruženími z Prahy 4. V rámci tohoto vyjednávání jsme se pokusili najít společné postoje k řešení problematiky nadměrného dopravního zatížení Spořilova, ale i celé Prahy 4.
26.10.2011 proběhlo setkání za přítomnosti 4 zastupitelů MČ Praha 4 a 1 člena Zastupitelstva hl.m.Praha. Jednání se zúčastnilo a společný zápis podepsalo 10 zástupců těchto občanských sdružení, včetně sdružení SOS Spořilov : OS Náš Braník, OS Stará Krč, OS Pankrácká společnost, OS Občané postižení SJM. A také 3 zástupci OS Plácek Spořilov. Ze zápisu citujeme „Občanská sdružení se dohodla na společném postupu ohledně protihlukových opatření na Spořilově, podél Jižní spojky a na třídě 5. května. Zástupci občanských sdružení se shodli na tom, že je nutné hledat řešení přijatelná pro všechny dotčené lokality.“ Přehled opatření kromě jiného shrnuje konkrétně bod 2 - „Dokončení protihlukového valu a protihlukové stěny podél západního okraje Spořilova a odklon kamionů ze Spořilovské ulice přes most u Kačerova na D1!“ Znamená to tedy, že opatření u Kačerova podporuje nejen stát (Ministerstvo dopravy), Magistrát HMP, Městská část Praha 4, ale i řada občanských sdružení na Praze 4 a zejména samotní představitelé sdružení Starého Spořilova.
14.6.2012 proběhlo setkání spořilovských občanských sdružení (OS Spořilov, Spořilovský plácek a SOS Spořilov). Přibližně 15 občanů Spořilova se dohodlo kromě jiného právě na efektivní protihlukové ochraně západního Spořilova v souvislosti s plánovaným opatřením u Kačerova. SOS Spořilov začalo tato opatření prosazovat na MČ Praha 4 při jednání s místostarostou (zápis 21.8.2012). Zároveň se sdružení dohodla na společném postupu ohledně nadměrné dopravy a MHD.
Bohužel dohody byly ze strany Starého Spořilova porušeny. Ihned po setkání se ve Spořilovských novinách objevila petice proti navrhovanému řešení MHD, a to pouze ze strany Starého Spořilova a co je daleko horší - utajeně byla podepisována petice proti opatření u Kačerova.
Myslíte si, že takto může česká společnost fungovat? Upřímně si myslíme že ne. Bez odpovědnosti, morálních zásad a dodržování dohod se opravdu nikam nedostaneme.

Občanské sdružení SOS Spořilov