Praha 4 požaduje zanesení územních limitů do územního plánu

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 03. 09. 2012

Na jaře letošního roku schválila Rada a poté Zastupitelstvo městské části Praha 4 územní limity pro výstavbu nových objektů v rezidenčních čtvrtích, které připravilo Kolegium starosty pro územní rozvoj Prahy 4. Nyní vedení radnice čtvrté městské části požaduje po pražském magistrátu, aby koeficienty zapracoval do změn územního plánu a tím si vynutil jejich závazné dodržování.

Územní limity vznikly jako reakce samosprávy na nový trend - bezohlednou výstavbu devoloperů v klidných vilových a řadových lokalitách. Předimenzovaná monstra často na některých místech natrvalo narušila klidný ráz lokality a svým obrovským objemem poškodily hodnotu okolo stojících vil a domků. Územní plán tento postup často povoluje, protože na některých územích dosavadní územní plán nestanovuje regulativy pro novou výstavbu, tedy výšku objektu a charakter i zastavěnost pozemku. Proto má často investor v podstatě volné ruce. Samospráva, tedy radnice, nemůže ze zákona ovlivnit stavební úřad, je pouze jedním z účastníků stavebního řízení, ale územní limity se mohou přepsáním do územního plánu stát ochranou pojistkou pro obyvatele klidných vilových rezidenčních čtvrtí. Schválené a závazné koeficienty výstavby nyní alespoň zavazují vedení radnice, že při jejich překročení je samospráva povinna se proti tomu v územním řízení odvolat. To však na změnu či zaražení stavby nestačí, a proto přichází starosta Prahy 4 Ing. Pavel Horálek s další iniciativou: „Zaslali jsme dopis na pražský magistrát s požadavkem zahrnutí koeficientů do změn územního plánu. Tím by se naše územní limity staly závaznými a tvořily by pevnou součást stávajícího územního plánu. Na osobní schůzce s náměstkem primátora Tomášem Hudečkem chci dosáhnout příslibu zapracování koeficientů do připravovaného metropolitního plánu, který by měl být hotov přibližně v roce 2016. Naše iniciativa by tak splnila hlavní cíl, tedy ochranu majetku našich obyvatel v rezidenčních čtvrtích před znehodnocováním. Věřím, že s touto poměrně ojedinělou aktivitou se nám to v blízké budoucnosti podaří,“ uzavírá starosta Pavel Horálek.