Od září 2012 se zvýší zatížení spořilovského sídliště autobusy

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 25. 08. 2012

Protestujete na Spořilově proti kamionům a nadměrné dopravě? Tak my Vám tam přidáme ještě další autobusy!Na sídlišti se potýkáme se třemi zásadními problémy - extrémní kamionovou dopravou, nadměrnou autobusovou dopravou (právě v zóně extrémního zatížení kamiony) a tranzitní osobní dopravou (zejména ve směru na Prahu 10, kdy ulice Hlavní supluje Jižní spojku). Parkoviště na Hlavní ulici a přechody u OD Centrum zásadně zpomalují autobusovou i osobní dopravu, dopravní prostředky zde vesměs popojíždějí, v odpoledních hodinách se tvoří kolony a mnohonásobně se tak zvyšuje produkce výfukových plynů. Z tohoto pohledu je kritickým místem právě křížení ulic Hlavní/Senohrabská a blízké okolí, kde se extrémně kumulují negativní účinky kamionové, autobusové i osobní dopravy.
Ředitel Ropidu přiznává od září 2012 další navýšení autobusové dopravy na Spořilově. Situace na Spořilově se značně změnila navedením veškeré evropské těžké tranzitní dopravy do centra sídliště na podzim 2010. Poslední petice z roku 2011 tj. Petice za omezení vjezdu kamionů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova, kterou podepsalo téměř 2000 občanů, žádá v bodě 3 zásadní zklidnění dopravy ve všech dopravně přetížených ulicích sídliště Spořilov a omezení nákladní dopravy pouze na vozidla dopravní obsluhy a vozidla kategorie N1 (do 3,5 t). Tato petice byla projednávána na jednání Zastupitelstva MHMP a je známa i Městské části Praha 4. Je podivné, že i přesto se dopravní zatížení Spořilova stále zvyšuje. Přitom je logické, že prioritou při rozhodovacích procesech má být vždy ochrana zdraví lidí a životního prostředí.

Po Hlavní ulici u OD Centrum pojedou od září autobusy 135, 118, 106 a 138. Jde vesměs o metrobusy s krátkým intervalem. Po Senohrabské, v dosahu pouhých 150 metrů od Hlavní, pojedou autobusy 135, 213, 136, 170. Z toho 3 spoje na metro A, zde jde vesměs o tranzit z Jižního města.
Autobus 106 bude projíždět po mostě nad Spořilovskou, což je z hlediska znečištění kritický bod, dokonce čtyřikrát! To znamená jako by tu jezdily 2 spoje navíc. Mnohonásobně se tak zvyšuje zatížení výfukovými plyny z jediného zdroje, které navíc zcela převažující západní proudění větru odnáší do nejobydlenější zóny. Vzhledem k tomu by neměl být požadavek na přidání dalších spojů této linky akceptován! U midibusu 138, kde se dalo předpokládat že pojede např. v hodinovém či půlhodinovém intervalu, je patrné, že se jedná o mnohem větší zátěž. Celkově zde pojede až 209 spojů, které o víkendu pojedou dokonce tak často jako metrobusy 135 a 118. Autobus 135 nesmyslně objíždí Hlavní dvakrát, místo aby např. zajistil obslužnost dalších ulic, kde není téměř žádná doprava. Celkově autobusy extrémně zatěžují již tak přetíženou Hlavní ulici u OD Centrum, přičemž ulice Na Chodovci (mezi konečnou tramvaje a Penny) má minimální obslužnost a Choceradská, kde žijí tisíce lidí, dokonce nulovou autobusovou obslužnost. Argumentace Ropidu, že v této ulici stojí auta je irelevantní.
Celkově tedy nejkritičtějším místem na sídlišti (křížením ulic Hlavní/Senohrabská) bude projíždět v pracovní dny i o víkendu téměř 2500 spojů (H - 1475 a S -1005). Za celý týden projede tímto křížením téměř 7 000 autobusů (H - 4091 a S - 2853). To znamená za měsíc téměř 28 000 autobusů a ročně pak přes 330 000 autobusů. Na normálně průjezdné silnici a bez 11 000 kamionů v těsné blízkosti by to asi nebyl takový problém, ale takto dochází k naprosto extrémní kumulaci znečištění.
Logicky očekávané řešení je omezení dopravy právě v kritickém bodě Hlavní/Senohrabská, kde jsou díky kumulaci dopravy nejvyšší koncentrace zdraví škodlivých prachových částic (PM10) a oxidů dusíku. Autobus s dieslovým motorem není na rozdíl od metra a tramvaje ekologický dopravní prostředek. Navíc recentně byla prokázána přímá souvislost mezi zplodinami z dieslů a zhoubnými nádory. U řidičů pražské MHD bylo AV ČR pozorováno zvýšené oxidační poškození DNA, lipidů i proteinů. Změny DNA byly recentně zaznamenány i u novorozenců v Praze a je patrné, že znečištění přechází z těla matky do těla novorozence. Proto by mělo logicky docházet ke snižování autobusových linek i omezování počtu autobusů. Zavedení další tramvajové linky č. 6 na Spořilov je naopak první krok správným směrem.
Z hlediska celého Spořilova se jeví jako ideální řešení ponechání původních linek 118 a 136 a případné omezení linky 121. Podle rozhovorů s občany by to tak nejvíce vyhovovalo sídlišti i Starému Spořilovu.
Na Spořilově máme také jeden dopravní unikát. Několik stovek autobusů denně najíždí u autosalonu do louky s nalitým asfaltem a dále pokračují po tramvajových kolejích ve směru na Bohdalec. Jsou tak porušena pravidla silničního provozu i bezpečnosti autobusové přepravy. Kamiony okupují Spořilovskou a mají prostě přednost před přepravou našich daňových poplatníků. Právě na této komunikaci by za normálních okolností měly mít zrychlené metrobusy vyhrazený jízdní pruh. Tento dopravní nesmysl z nepochopitelných důvodů toleruje magistrát HMP, radnice Prahy 4 i Policie ČR. Je evidentní, že předimenzovaná doprava na Spořilově se musí urychleně vyřešit. S růstem dopravního zatížení se zvyšuje i nebezpečí vážných zdravotních komplikací u obyvatel. Radnice Prahy 4 deklarovala, že bude ještě jednat s Ropidem o úpravách autobusových spojů. Spořilov nesmí být již „Bohem zapomenuté místo“, kde lidé nemají žádná práva se dopředu k plánovaným změnám v dopravě vyjádřit, ať už jde o kamiony nebo MHD. V případě autobusů lze tuto chybu určitě aspoň dodatečně napravit.