Na závěr 15. všesokolského sletu zazněl husitský chorál

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 12. 07. 2012

15. Všesokolský sletVšesokolské slety jsou významným svátkem nejenom Sokolů a jejich příznivců a představují svým originálním uspořádáním jakési české rodinné stříbro. Konají se každých šest let. Znamenají jisté vyvrcholení pravidelné tělocvičné, sportovní a kulturně-výchovné činnosti. Staly se v letech největšího rozkvětu Sokola v době X. (1938) a XI. (1948) všesokolského sletu velikým svátkem nejenom Sokolů, ale celého národa. Tehdy sokolské ideje stmelovaly národ veškerý proti hrozící nacistické okupaci a po 2.světové válce proti hrozícímu puči komunistické strany a dlouholeté ztrátě demokracii u nás. Sokol byl třikrát zakázán, rozpuštěn a jehio majetek rozkraden. Avšak vždy znovu vzlétl a pokračoval ve své bohaté činnosti. Sokolové položili nemalé oběti v odboji proti okupaci nacistickým Německem. V letech 1939 až 1945 bylo vězněno 11 511 Sokolů, z nichž se 3 366 již do vlasti nevrátilo.V době zákazu Sokola doma za sovětské okupace po roce 1968 přežíval Sokol v zahraničí, kde se uskutečnily sokolské slety v exilu ve Vídni (1972 a 1982), v Curychu (1978 a 1986) a po sametové revoluci poslední slet v exilu se konal v Paříži v roce 1990. Po listopadu 1989 uspořádal Sokol tři novodobé slety v letech 1994, 2000 a 2006, z toho poslední dva ještě naposledy na Rošického stadiónu na Strahově.

15. Všesokolský slet Na letošní jubilejní XV.všesokolský slet koncem června se sjížděli do Prahy cvičenci a hosté ze všech koutů naší vlasti i z daleké ciziny. Přes rok se cvičenci všech věkových skupin pilně připravovali ve svých tělocvičných jednotách na společná hromadná vystoupení v Praze. Sletový týden jubilejního XV.všesokolského sletu konaného u příležitosti 150.výročí založení nejstarší české tělocvičné a vlastenecké organizace SOKOL zahájili Sokolové tradičním sletovým průvodem Prahou v neděli 1.července. V čele průvodu tradičně kráčeli členové sokolských žup ze Světového svazu Sokolstva v zahraničí. Mohutně občané Prahy vítali Sokoly ze Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Ruska, Ukrajiny, Slovenska, Srbska početnou delegaci Lužických Srbů. Po nich pochodovali za zvuků řízných sokolských pochodů v podání několika dechových hudeb tisícové zástupy krojovaných členů dvaačtyřiceti sokolských žup a stovek tělocvičných jednot. Se svými historickými prapory v čele a v sokolských stejnokrojích prošli Sokolové po dobu téměř tří hodin prosluněnou Prahou z Václavského náměstí pozdravováni nadšenými Pražany a četnými zahraničními hosty. Došli až k symbolickému Husovu pomníku na Staroměstském náměstí, kde průvod skončil závěrečným shromážděním stočlenného sboru sokolských praporečníků.V předvečer zahájení sletu se dostalo delegaci České obce sokolské v čele se starostkou ČOS sestrou Ing. Hanou Moučkovou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijetí paní předsedkyně Miroslavy Němcové. Vysoce ocenila záslužnou činnost Sokola, která provázela po 150 let rozhodující dějinné události českého národa. „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa“ zazněl památný citát prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka. Připomněla stále platné morální zásady Sokola jako mravnost, věrnost, pravdomluvnost, statečnost, obětavost pro druhého,, bratrství, lásku k rodině a k vlasti. Tyto vlastnosti nám dnes často chybějí a způsobují nepříznivě na dnešní neutěšený stav celé společnosti. Vysoce ocenila významnou úlohu Sokola za jeho vlastenecký postoj v době nesvobody a četné oběti v boji za svobodu a demokracii v naší vlasti Poděkovala České obci sokolské za všestrannou péči o tělesn ou zdatnost a morální výchovu svých členů.Závěrem popřála Sokolu do dalších let mnoho úspěchů a zdaru.Sestra starostka ČOS Ing. Hana Moučková poděkovala za vzácné pozvání představitelů ČOS do Poslanecké sněmovny, ocenila dosavadní podporu státních orgánů a zákonodárných sborů a požádala o další podporu Sokola v budoucnosti. . Poté pozdravil shromáždění starosta Světového Svazu Sokolstva v zahraničí a starosta Sokola Vídeň bratr Tomáš Frey Materna a vyjádřil radost a díky za toto významné pozvání na setkání Sokolů z celého světa u příležitosti XV. všesokolského sletu v Praze. Vyjádřil příslib věrnosti Svazu Světového Sokolstva v zahraničí zásadám zakladatelů Sokola dr.Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera . Slavnostní shromáždění vyústilo v živou besedu účastníků setkání s paní předsedkyní Miroslavou Němcovou v bratrském prostředí velké sokolské rodiny.

15. Všesokolský slet Za zvuku zvonů započalo první hromadné sletové večerní vystoupení v SYNOT Tip Aréně v pražském Edenu dne 5.července Zvláštností XV. sletu bylo, že hodinu před jeho zahájením se snesla nad stadiónem prudká bouře s hustým lijákem, v němž se odehrálo slavnostní zahájení sletu. 15. Všesokolský sletZahajovací ceremoniál uvedl švarný sokolský jezdec na statném grošákovi. Hrdě třímal historický prapor první sokolské tělocvičné jednoty SOKOL PRAŽSKÝ, který navrhl Josef Mánes. Následoval jej jedinečný průvod sta vlajkonošů s historickými prapory sokolských žup a jednot z domova i ze zahraničí nesený mladými muži i staršími borci v historických stejnokrojích. Uprostřed zahájení se ozvala třeskutá rána blesku, který ozářil celý stadion. Symbolem byla odolnost a hrdinství nastoupených sokolských šiků, kteří zvládli nástup i svá vystoupení na jedničku.Vděčné obecenstvo ocenilo bouřlivým potleskem obdivuhodné hrdinství Sokolů, zejména členů Věrné gardy, při jejichž cvičení proudy vody nad stadiónem neustávaly.

15. Všesokolský slet Závěrečné odpolední hromadné vystoupení sletu se konalo 6.července již za parného sluníčka, které kladlo vysoké požadavky na všechny cvičence i návštěvníky. Vystoupilo přes 10 500 cvičenců ve dvanácti hromadných skladbách od předškolních dětí s rodiči přes žactvo, dorost a členstvo až po Věrnou gardu. Největší ohlas vzbudilo vystoupení Věrné gardy ve skladbě „Jen pro ten dnešní den“ na známé melodie zpívané kdysi populárním Oldřichem Novým. Skladba žen na symfonickou báseň Antoniina Dvořáka „Česká suita“ se nesla v duchu tradičních sokolských hromadných vystoupení a vyvolala bouři nadšení a. Skladba pro vyspělé muže a dorostence „Chlapáci III.“ získala obdiv a velký potlesk všech diváků. Radostný byl pohled na sokolskou drobotinu a pečlivé nastupování včech skladeb pro rodiče a děti, pro předškolní děti, žactvo i další vystoupení mladých Sokolů, v nichž spatřujeme budoucnost Sokola.
15. Všesokolský sletPo ukončení představení se na závěr Sokolové rozloučili s nadšeným obecenstvem sejmutím státní a sokolské vlajky za velebných tónů husitské hymny „Kdož jsú Boži bojovníci“ zpívané s nadšením četnými diváky. Symbolicky ve stejnou dobu vrcholila v Betlémské kapli slavnostní bohoslužba k uctění památky českého světce a reformátora světového významu - velkého bratra Mistra Jana Husa. Obě tyto významné události o státních svátcích vysílala v přímém přenosu Česká televize současně na stanicích ČT2 a ČT4.
Za dokonalé zprostředkování těchto významných přenosů divákům v celé naší vlasti patří České televizi náš vřelý dík!

Na závěr starostka České obce sokolské sestra Ing. Hana Moučková vyslovila vřelé díky všem autorům a vedoucím skladeb, cvičitelům, cvičencům, rodičům i dětem i organizátorům a poděkovala nadšeným divákům za hojnou účast a bratrské prostředí panující v Praze po celý sletový týden. Vyhlásila konání příštího XVI.všesokolského sletu PRAHA 2018 v jubilejním roce 2018 u příležitosti stého výročí založení samostatného Československa. XVI.všesokolskému sletu PRAHA 2018 ZDAR!

Vladimír Prchlík, účastník XV.všesokolského sletu
Foto: Marie Brunerová