PPF by ráda zastavěla část Trojmezí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 05. 07. 2012

Skupina PPF vlastnící část pozemků v Trojmezí opět oživila debaty o zástavbě v této lokalitě, která leží z více než poloviny v chráněném přírodním parku. Přečtěte si více informací a komentář Koalice Trojmezí.

Jaké je stanovisko Koalice Trojmezí?
Skoupit levně pozemky v chráněném území přírodního parku, nechat je zpustnout a pak navrhnout polovinu zastavět a na půlce vybudovat park. Tento způsob “českého developmentu” je pro nás nepřijatelný! Jsme přesvědčeni, že zelené plochy ve městech by se nesměly zastavovat.

stávající územní plán neumožňuje jakoukoli novou zástavbu v Trojmezí o snaze PPF obnovit snahy o zástavbu víme, měli jsme s jejich zástupci 3 jednání o prázdninách či v září by se měla na pod patronací magistrátu sejít pracovní skupina za účasti majitelů pozemků a zástupců občanských sdružení, která má za cíl pokusit se dospět k dohodě o budoucnosti Trojmezí. Cílem developerů bude maximum zastavět, našim cílem je nezastavitelnost přírodního parku a takové změny majetkových poměrů, které by umožnily revitalizaci, rozvoj a údržbu ploch zeleně.

PPF nás o záměru vyjít na veřejnost s jejich studií informovala. Vyjádřili jsme s tím svůj nesouhlas. Způsob posílání si záměrů přes média považujeme za nešťastný. (To že jejich studie nám byla jednou promítnuta, ale odmítli nám cokoli z ní dát k prostudování, následně jí ale celou vypustí do médií snad ani nebudeme komentovat).

Veřejná prezentace názorů jednotlivých zájmových skupin podle nás povede jen k opětovné eskalaci problému ještě před tím, než začnou jednání na Magistrátu.

Prezentovaná studie je pro nás tak nepřijatelná a články které k ní vznikly obsahují tolik zavádějících informací že plánujeme důkladnou mediální odezvu.


Bojujeme za vás! Podpořte nás!
Lidé z Koalice Trojmezí se záchraně této přírodní lokality věnují již sedmým rokem. Děláme to také pro Vás! Organizace úklidu, právní služby, odborné posudky, mediální kampaně - to jsou všechno věci, na které je třeba peněz. Nyní nám jednoduše můžete připět (jednorázově i dlouhodobě) i VY!

Jak?
Zasláním DMS TROJMEZI na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, z toho 27 Kč pro Trojmezí. Můžete nás tímto způsobem podpořit i dlouhodobě. Pokud pošlete DMS ROK TROJMEZI na stejné číslo, podpoříte nás po dobu 12 měsíců jednou DMS.