Jak rozumět rozpočtu Městské části Praha 4?

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 26. 04. 2012

Dnes jsme aktuálně zařadili informace o Rozpočtu MČP4. Pokračování o zastupitelské demokracii příště.
V dubnovém čísle Tučňáka se občané MČ Praha 4 mohli, jak je zvykem, čtivou a srozumitelnou formou dočíst, leč bez konkrétních čísel, že „Úsporný rozpočet stále myslí na rodiny s dětmi a seniory“ a v úvodníku „slovo starosty“ hned v úvodní větě : „byť je asi nejdůležitějším tématem tohoto čísla schválený rozpočet městské části, chtěl bych se zde pozastavit nad otázkou psích mazlíčků“.
Ve 4 řádcích a kolik důležitých i zajímavých informací. To podstatné, „na co“ a „za kolik“? se jako obvykle občan z Tučńáka nedozví. Osvícený občan by ale měl mít zájem vědět „na co“ a „v jaké výši“ jsou plánované finanční prostředky. Stačí na www.praha4.cz najít schválený Rozpočet 2012. Rozpočet předkládá Rada a schvaluje ho Zastupitelstvo. Výsledek hlasování zastupitelstva o Rozpočtu na r. 2012 , ze dne 8.3.2012: Pro 26, proti 4, zdrželo se 14. (Vládnoucí koalice: ODS 16, ČSSD 10 mandátů.) Posuďte sami.Rozpočet je rozsáhlý materiál, převážně čísel, doplněný vysvětlujícími texty komentářů k jednotlivým kapitolám. Tím se nenechte odradit, z vlastní zkušenosti normálního občana jako vy, mohu potvrdit, že při troše trpělivosti se v něm budete postupně orientovat. Pro mnohé to může být lepší, hlavně poučnější čtení než nějaká detektivka nebo horor. Někdo v tom může najít oba žánry.
Na úvod a na ukázku možné orientace, využijeme konkrétní příklady z poslední doby.

1) Důležitou informací z www.praha4.cz ze dne 12.4.: Praha 4 má svého nej… psa, stal se jím špringršpaněl Eston ze Spořilova, z Tučňáku –duben a Spořilovských novin.
Smyslem kampaně, dle p. starosty bylo apelovat na „pejskaře“, aby po svých mazlíčcích uklízeli jejich výkaly.
Zajímá vás na kolik taková akce vyjde? Na www.praha4.cz, otevřeme pod „Městská část“ – Rozpočet 2012. Začíná „Obsahem, začneme-li procházet a otvírat jednotlivé části Rozpočtu. Po informativním seznámení s „Obsahem“ rozpočtu - přehledu víme, kam všude jdou finanční prostředky z Rozpočtu.
Přejdeme rovnou na kapitolu „Ochrana životního prostředí“(„OŽP“) str.78., Lze dovodit, že likvidace psích exkrementů bude spadat do této kapitoly. Na str. 79 je přehled nákladů pro odbory a též pro Odbor kanceláře starosty. Dole v Komentáři jsou pod označením „odd .par“. čísla 3716 a další pol. 5169 a další. V dolním odstavci „Odbor kanceláře starosty“- ř. Nákup služeb, pod 3792 a 5169 je částka 1 100 tis.(1,1 mil) , (pro srovnání náklady v r.2011 činily jen 192 tis.Kč).
Na str. 83, nahoře čteme: 3792 – ekologická výchova a osvěta, pol. 5169 – výdaje na osvětu čistoty … – např. nástřiky psů na zem, výroba maket psů (Estona)….“ Tak už víte na kolik cca vyšla akce „Eston – pes prahy 4“ ?
Na. str.79 je tabulka nákladů, podle účelů pro „OŽP“, celkem činí 78 460 tis.Kč. Z Komentáře na str.80, čteme pod odd. 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5169 „pravidelný úklid psích exkrementů…, cca 3,4 mil.
Pro úplnost financování „úklidu“ – str.3 Zdrojová část rozpočtu, „místní poplatek ze psů“ (7 818), činí 4 mil.
Už víte na kolik vyjdou náklady na „osvětu“ a vlastní „úklid psích exkrementů“.

2) Určitě vás budou zajímat plánované náklady na výstavbu startovacích bytů Roztylské nám. 47 a 48. Tato akce je investiční povahy, hledáme pod „Kapitálové výdaje“,str.97 a na str. 100 , pod ozn. 36 Bydlení, …. čteme 2x částku 11 500 tis. celkem 23 mil. pod 37 Ochrana život. prostředí na Protihlukový val 1 800 tis.(1,8 mil), viz komentář – na realizaci.

život. prostředí na Protihlukový val 1 800 tis.(1,8 mil), viz komentář – na realizaci.

3) a do třetice by vás mohlo zajímat co stál „Seniorpark“ v Bojanovické ul., Spořilov, financovaný v r. 2010 – 2011, jeho otevření avizovano v Tučňáku-květen a další jako : „Rekonstrukce parkové plochy …“, Dětské hřiště“ a j. Informace o nákladech jsou v příloze č.1 – Usnesení rady.

Když už víme „kde a co“ najít, dá se v Rozpočtu trpělivým pročítáním hodně dohledat.
Odměna = důležité informace „na co“ ?, a „za kolik“ ? přeci stojí za to! Koho tohle nezajímá, ať si vezme lehčí četbu nebo luští křížovku a u voleb nebude mít těžkou hlavu komu dát hlas, protože ani neví, že i svým hlasem právě může dát mandát někomu kdo „za něj“ může „zastupitelsky“ rozhodovat o veřejných penězích, tedy „Na co ?“ a „za kolik“ ?
O Rozpočtu stojí za přečtení v Tučňáku - květen, str.22 „Názory“. Posuďte sami.

Karel Kolář

Poznámka redakce: Příští týden zveřejníme kvíz, kde můžete sami sebe otestovat, zda rozumíte rozpočtu městské části Praha 4.