Myšlenka sportování a smysluplného využívání volného času je naší škole blízká

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 06. 03. 2012

Logo - Slet 2012V jeden mrazivý únorový den po jarních prázdninách jsem zavítal do spořilovské Základní školy Jižní 10, za ředitelem Mgr. Danielem Kaiserem, PhD. Letošní rok je významný pro Českou obec sokolskou, která dne 16.února slaví 150. výročí od založení Sokola v roce 1862.Jaké máš vzpomínky na minulý XIV.Všesokolský slet v roce 2006? Tehdy jste přivítali cvičenky - dorostenky a ženy z tělocvičné jednoty Nový Jičín a poskytli jim vřelé přijetí. Setkal jsem se náhodou s některými z nich na strahovském sletišti a velmi si libovaly, jak jste se jim věnovali a vzorně pečovali. Jistě si pamatuješ na děkovný dopis, v němž Sokolky z Moravy nešetřily uznáním za srdečné přijetí a poskytnutí dočasného domova u vás ve škole.

„V ZŠ Jižní tehdy bylo ubytováno na 300 cvičenců, také se u nás i stravovali. Bylo to náročné, protože se přesouvali na Strahov a tak výdej jídla se protahoval podle toho, jak která skladba končila nebo začínala. Nezapomenu na setkání s věrnou gardou a řadou pamětníků a pamětnic, jak jsme seděli u školního bufetu, kdy cvičenci vyprávěli historky z nácviků, ale i z jejich rodných městeček a vsí. Svým způsobem byli rádi na Spořilově, protože jim to tady tak trochu připomínalo jejich domovy. Když se pak školou nesly sokolské ale i jiné a nejen lidové písně bylo nám jasné, že se i přes nepohodlí dobře vyspali a že jsou rádi v Praze.“

Jak je u vás zajištěno ubytování účastníků letos? Slet se uskuteční na stadionu SK Slávie ve Vršovicích a budou to mít blízko.

„Obdobně jako před šesti lety budou k dispozici učebny, tělocvičny a příslušenství. Naši zaměstnanci budou mít služby k zajištění provozu, úklidu atd.“

Z jakého kraje, z jakých tělocvičných jednot a kolik cvičenek přijede k Vám? Jistě budou nadšené z přátelského prostředí a zvláště si budou pochvalovatl blízkost sletiště ze spořilovské školy.

„Letos sokolské ústředí nezajišťovalo ubytování pro cvičence hromadně. Každá župa si musela pobyt v Praze zajistit sama. To přináší dost komplikací. K nám jako první zavolala Severomoravská župa (Zábřeh, Šumperk, Velké Losiny a okolí). Pak následně volali ještě další zájemci, včetně našich "starých známých" z Nového Jičína, ale bohužel jsme je již museli odmítnout. Zájem byl velký, protože dopravní spojení na Slávii je ze Spořilova velmi dobré a rozhodně lepší než na Strahov. Mělo by přijet na 300 cvičenců, dalších 40 (většinou z věrné grady) bude spát v penzionu a další sokolové využijí sokolovnu na Spořilově. Ti všichni se pak navíc budou stravovat ve školní jídelně.“

V čem spatřuješ význam poskytnutí ubytovacích služeb a stravování ve Vaší škole účastníkům XV. Všesokolského sletu?

„Myšlenka sportování a smysluplného využívání volného času je naší škole blízká. Tak rádi podpoříme tuto tradiční českou akci. V Praze se setkají lidé z celé České republiky, naváží se nové vztahy a my budeme rádi "u toho". Navíc spořilovský Sokol je naším spolupracujícím partnerem, tak je dobré, když si společně můžeme pomoct. Před šesti lety mnozí cvičenci navíc zjistili, že ti "pražáci" zase nejsou tak hrozní, jak si původně mysleli.

Po skončení sletu si dovolím Tě opět navštívit, abychom zhodnotili zážitky a přínos Váší školy pro zdar XV.Všesokolského sletu PRAHA 2012. Souhlasiš s tím?

„Určitě a držme si palce, ať vše klapne minimálně stejně dobře jako před šesti lety.“

Děkuji Ti za rozhovor!