Dveře otevře i Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 21. 10. 2011

Týdne vědy a techniky se tradičně účastní i Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Zájemci budou moci absolvovat exkurze na téma Jak měříme a vyhodnocujeme zemětřesení - Západní Čechy – oblast zemětřesných rojů a minerálních pramenů - Zemětřesení na stole - Využití geotermální energie v České republice - Sledování stability svahů Krušných hor při těžbě uhlí - Magnetismus a životní prostředí - Geologické procesy v laboratoři

Na stěnách centrálního schodiště a postranních schodišť jsou vystavena historická vyobrazení zemětřesení, sopečných erupcí, sesuvů a důlních otřesů z rozsáhlé sbírky Jana Kozáka.

Tematická výstava
Barevný svět hornin pod mikroskopem
zasedací sál Geofyzikálního ústavu, otevřeno 3.–11. listopadu

Promítání filmů
V Seminariu seismického oddělení v přízemí lze shlédnout patnáctiminutový film „ Zemětřesení v západních Čechách“, který natočil Krátký filmm Praha ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem a Katedrou geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, a pořad „Horká půda“ z televizního seriálu O vědě a vědcích režiséra Zdenka Pojmana.

Venkovní expozice
Návštěvníci také mohou navštívit Geopark Spořilov ve spodní části areálu Geofyzikálního ústavu a zahrát si interaktivní hru „Najděte svůj kámen mudrců“ (Lenka Špičáková, materiály ve vrátnici).

Témata přednášek
3. listopadu, 16:30 - Seismické vlny ničivé i užitečné
8. listopadu, 16:30 - Vrtkavé magnetické pole Země
9. listopadu, 16:30 - Magnetické (mikro)částice kolem nás
10. listopadu, 16:30 - Užitečná (mikro)zemětřesení – průmyslově indukovaná seismicita

Datum a doba otevření:
4. listopadu, 9:00–16:00
5. listopadu, 9:00–16:00
Kontakt: Blanka Samcová, tel.: 267 103 327, e-mail: gfu@ig.cas.cz