Z dopisů: Silnice obklopují Spořilov

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 24. 08. 2011

110Vážená redakce, myslím, že by bylo na místě zviditelnit tuto mapku Spořilova, aby si ti, co se staví proti řešení neúnosné dopravní situace uvědomili, co způsobují nejméně 10 tisícům obyvatel a podílejí se tak na jejich zdravotních potížích. Myslím tím hlavně obyvatele Bráníka, Běchovic a pak zodpovědné pracovníky MHMP a ministerstev pro místní rozvoj, dopravy, životního prostředí.

Spořilov na GOOGLE MAPS
Prosím všechny, nejen obyvatele Spořilova, kdo si uvědomují, jak důležité je zdraví člověka a samozřejmě dětí (jsou tu MŠ, ZŠ, SŠ), které jsou ohroženy nejvíce a již teď mají astmatické obtíže, aby podepsali Petici za omezení vjezdu kamionů do Prahy. Na stránkách sos-sporilov.cz (a doufejme, že i ve Spořilovských novinách - pozn. red.) budou na začátku září upřesněna všechna podpisová místa. M. Pálková, Spořilov