Změna územního plánu v Trojmezí je zastavena

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 18. 03. 2011

Rada hl. m. Prahy tuto středu rozhodla, že změna územního plánu v Trojmezí bude zastavena. S touto zásadní zprávou o přelomovém výsledku naší dvouleté práce jsme vyčkávali, protože jsme ji ověřovali z dalších zdrojů…

Především chceme poděkovat všem Pražanům, kteří před dvěma lety podepsali petici Za zelené Trojmezí a tak dali ohromný impuls ke vzniku Koalice občanských sdružení Trojmezí. Je to především vaše zásluha. Každý podpis měl velkou cenu!
Podrobnější stanovisko Koalice o. s. Trojmezí vydá, až toto rozhodnutí o zastavení změny územního plánu odsouhlasí i zastupitelstvo MHMP, které zasedá 31. 3. 2011. Podle dostupných vyjádření pražského radního pro územní rozvoj Noska, jde již jen o pouhou formalitu.
Víme teď jedno, že i když zastupitelstvo MHMP zastavení změny v Trojmezí potvrdí, naše práce rozhodně nekončí.
Změna územního plánu může být kdykoliv obnovena…
Co bude dál stímto územím? Kdo se o něj bude starat? Zůstane volně přístupné veřejnosti?
Zahájí Magistrát jednání o výkupu hlavních pozemků, jak slíbil primátor? A za jakou cenu se bude vykupovat?
U toho všeho chceme být!


Vaše Koalice o. s. Trojmezí